Разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради и 2166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) са издали общинските администрации на територията на област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2018 г. За този период са издадени още разрешителни на 47 други сгради с 8213 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, а общата им застроена площ – с 49.7%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 74.1%, а при общата им застроена площ – с 26.1%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156, Бургас – 139 и София – 104. По този показател област Кюстендил се нарежда на 21-во място сред 28-те области в страната.