По новия проект ще бъде изградено преходно жилище и ще се извърши ремонт на ЦСРИ.

Нов социален проект спечели община Дупница по Оперативна програма „Региони в растеж“. С отпуснатите 389 999,88 лв. ще бъде изградено преходно жилище за деца от 15- до 18-годишна възраст и ще се извършат ремонт и газификация в Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Преходното жилище ще бъде построено в съседство с Центъра за обществена подкрепа на ул. „Велико Търново” 2 (на мястото на бившите казарми) и ще бъде с капацитет 8 места. Заложените в проекта ремонтни дейности касаят Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), намиращ се в сградата на поликлиниката на пл. „Свобода” 1, като целта е разширяване дейността и превръщането му в дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между община Дупница и Министерството на регионалното развитие е подписан на 5 април 2018 г. Проектът „Подай ръка“ ще се реализира 18 месеца. Негов ръководител е Ели Подгорска –

началник на отдел „Социални проекти с национално и европейско финансиране” към общината, и бе представен официално в понеделник.