Атанас Камбитов

Започна приемането на проектни предложения, които могат да бъдат финансирани от новосъздадения фонд „Култура“ към община Благоевград. Изискванията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на община Благоевград. Срокът за кандидатстване е 30 март, а документите се подават на деловодството на община Благоевград в три екземпляра. Фонд „Култура“ бе създаден по идея на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, а целта е да бъде подпомагана работата на неправителствени организации и културни институти, които имат желание да създават устойчиви събития в културния календар на Благоевград. По този начин ще бъдат стимулирани всички културни организации да създават и развиват събития от културен характер. Със създаването на Фонд „Култура“ Благоевград се нарежда сред големите общини, в които има утвърдени богати и устойчиви културни календари.