Подписани са договорите за строителен надзор при проектирането и строителството на тунел „Железница“ на АМ „Струма“, както и за пътните участъци непосредствено преди и след съоръжението. Проектът ще се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Строителният надзор при проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на тунел „Железница“ ще се изпълнява от „План Инвест Железница“ ДЗЗД. Стойността на договора е 4 793 328.00 лв. с ДДС. Тунелът ще бъде с две отделни тръби за движение в посока. Дължината на всяка тръба ще е около 2 км. Съоръжението ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика и т.н. Ще бъде изграден и обслужващ тунелен път при южния портал на тунела откъм гр. Симитли, площадка за хеликоптер, два моста над Суха река, които са съответно 132 м и 24 м, подпорна стена и др. Строителният надзор на отсечката преди тунел „Железница“ в посока София – Кулата е възложен на ДЗЗД „ТЕС Консулт“. Техният договор е за 719 739.6 лв. с ДДС. Участъкът е с дължина 720 м. Включва и обслужващ тунелен път при северния портал, и мостово съоръжение с обща дължина 620 м.
Консултантската услуга при проектирането и строителството на отсечката след тунел „Железница“ ще бъде изпълнена от ДЗЗД „Пътконсулт 2000-Консулт 64”. Техният договор е за 558 266.40 лв. с ДДС. Този автомагистрален участък е с дължина 1,4 км и включва още изграждането на селскостопански подлез, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения, изграждане и реконструкция на инженерни мрежи и др.