Екипът на община Разлог покани учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ за съвместно засаждане на пролетни цветя.

Малчуганите засадиха теменужки в централния парк на града с голям ентусиазъм и желание. В начинанието взеха участие и обществените възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог.

„Инициативата е част от политиката на община Разлог за приобщаване на децата и младите хора към отговорно отношение към природата и родния град“, каза инж. Герчев.