Проверка от представители на Министерството на енергетиката, РИОСВ, областна дирекция „Земеделие“ и ОД на МВР ще бъде извършена през следващата седмица. Съвместната проверка трябва да установи дали има нарушения от страна на концесионера „Мин индъстри“ ЕООД в Пернишкия въглищен басейн. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов. Ако се установи нарушение, Министерството на енергетиката ще има основание като администратор на процеса да предизвика стъпки за преустановяване на концесията до ликвидиране на нарушението, уточни Първанов. Той участваше в експертната група, която обсъди постъпилите сигнали от кмета и жителите на село Дивотино за въгледобив извън концесионната територия на „Мин индъстри“ ЕООД.
Дружеството държи правата и задълженията по концесионен договор за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн“ до 2029 година. Според недоволните „Мин индъстри“ влиза в чужди земи и е унищожило близо 150 дка частни имоти, съседни с концесионните площи.
Въпросните земи попадат в границите на концесията, беше констатирано на срещата. Въгледобивното предприятие обаче може да ги експлоатира единствено ако са негова собственост и е променено предназначението на земята, посочиха експерти.
Областният управител Ирена Соколова смята, че досега областната дирекция „Земеделие“ не е предприела действия поради обстоятелството, че жителите на селата Дивотино и Люлин не са я сезирали за нарушаване на техните права. Проверки ще бъдат направени, увери Соколова.
Кметовете на потърпевшите села Дивотино и Люлин се надяват, че с настоящата среща се прави първата голяма крачка към проверката на дейността на концесионера. Припомняме, че над 700 жители на Дивотино са подкрепили подписката срещу дейността на най-голямото въгледобивно предприятие в Перник „Мин индъстри“ ЕООД. Според кмета на Дивотино Румен Сергиев са започнали и свлачищни процеси. По думите му взривовете в мината, които са почти ежедневни, се усещат в домовете на хората. Чувстваме се като при непрекъснато земетресение, а нашето село най-много пострада при земетресението през 2012 г., каза Сергиев. Протестната подписка на жителите на Дивотино беше внесена в министерствата на енергетиката, екологията и земеделието, при омбудсмана Мая Манолова, в община Перник и областната администрация.