Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI

Област Перник

Община Брезник

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   Упи Хіv-219, Кв.22

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 10:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, Упи Іv-105, Кв.40

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 25.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Конска:   Упи Ііі-202, Кв.6

На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:45 – 15:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Конска:   Iv-310,311

На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13, Упи VII-115 Кв.26

На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Кошарите

Община Ковачевци

На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сирищник

Община Перник

На 25.03.2019 г. /08:00 – 09:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян

На 25.03.2019 г. /08:00 – 09:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Кристал Блокове, Люлин, Найчо Цанов, Отец Паисий, Палма, Ралица, Света Петка, Средец

На 25.03.2019 г. /08:00 – 09:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 25.03.2019 г. /09:30 – 15:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Леденика, Мах.Шестакова, Местн.Буката/И.Р./, Одеса, Пороя, Разсадника, Струма, Христо Ботев, Христо Проданов, Юрий Гагарин

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Ганьовец, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, Vi-001267 Кв.82, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Бистрица, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Места, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, У111-904, Кв.29, Ул.Вардар/Ул.Силистра, Упи Lxxxiv-2229,Кв.21., Упи І-1427 Кв.80б, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дома, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Упи II-456 Кв.39, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 25.03.2019 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:15 – 09:30 ч./   На 28.03.2019 г. /16:45 – 18:00 ч./ –  Студено Буче:   Стефан Караджа

На 26.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Граово, Мах.Трънска И Кащерова, Св.Св.Кирил И Методий, Свети Спас

На 26.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Перник:   Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон

На 27.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Мърчаево:   10-та

На 27.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Големо Бучино:   Арбова, Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кошеве, Кракра, Люлин, Македония, Нарцис, Перник, Република, Рутеш, Скачок, София, Струма, Упи VIII-184 Кв.48, Упи Xxiv Кв. 39, Шефтена, Яланджийска, Ясен

На 27.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Драгичево:   559, М. Черешите, Vіі-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, Упи VIII-1426, Физкултурна, Черни Връх, Янтра

На 27.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Мало Бучино:   Люлин/2-ра/

На 27.03.2019 г. /08:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 18:00 ч./ –  Драгичево:   559, М. Черешите, Vіі-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Здравец, Ивайло, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, Упи VIII-1426, Черни Връх, Янтра

На 27.03.2019 г. /08:30 – 18:00 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 18:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път

На 28.03.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Васил Левски, Голо Бърдо, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна

На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Батановци:   Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св.Св.Кирил И Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 29.03.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Перник:   1-ва, 103, 104, 105, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-Ма, 8-Ма, Балканджи Йово, Батак, Бродо, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма, Упи 110, Кад. Район 623, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Парижка Комуна, Перущица, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма  Имот 611-406, Република, Рудничар, Св.Св.Кирил И Методий, Силистра, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 29.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Перник:   1-ва, 2-ра, 6-Ти Май, Айтос, Асеновград, Ахтопол, Балчик, Банско, Бели Брег, Битоля, Ботевград, Брайла, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Васил Левски, Велинград, Видин, Враца, Граово, Добруджа, Дряново, Епископ Киприян, Етрополе, Златица, Изток, Илия Бешков, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Клепало, Котел, Кракра, Кракра Пернишки, Красно Село, Кърджали, Лясковец, Монте Карло, Нов Безистен, Нова Загора, Нови Пазар, Одрин, Омуртаг, Охрид, Павликени, Пирдоп, Пловдив, Първи Май, Радомир, Разлог, Раковска, Раковски, Рудничар, Русе, Самоков, Св.Св.Кирил И Методий, Свищов, Севлиево, Стара Загора, Стара Чешма, Струга, Твърди Ливади, Троян, Трявна, Търговище, Упи 2,Кв.202, Физкултурна, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Шумен

На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 7-Ма, 8-Ма, 9-та, Ахтопол, Балчик, Берковица, Битоля, Болград, Брайла, Брацигово, Брезник, Варна, Враца, Граово, Дубровник, Есперанто, Етрополе, Илия Бешков, Кв. Рудничар, Клепало, Кърджали, Мелник, Одрин, Охрид, Павликени, Пирот, Преспа, Прилеп, Проучване, Рудничар, Русе, Самара, Свищов, Севлиево, Стара Чешма, Троян, Трън, Угърчин, Упи V Кв.7 Кв.Рудничар, Цанко Церковски, Шумен

На 29.03.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Перник:   Балчик, Битоля, Брайла, Брацигово, Дубровник, Есперанто, Одрин, Охрид, Проучване, Рудничар, Упи V Кв.7 Кв.Рудничар

Община Радомир

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 Упи Xііі-353

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Владимир:   Пи 149 Кв,14

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кленовик

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Жедна

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Касилаг:   Упи Ііі-230, Упи Хіv-191

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Беланица

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Бобораци:   XIII-216 ,Kw.31, Ііі – 323 Кв.26, Упи V-219,Kw.32, ХvIII-136, Кв.23

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,Упи Хіv, Махала Канджулица, Парцел V-220, Кв.12, Упи II-492 Кв.41, Упи Vi-332 Кв.39, Упи Vi-441, Упи VII-69, Кв.13

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Кошарите:   П-Л VII-117, Кв.18, Упи Vііі,Кв. 17

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Негованци:   Vi-355, Упи-130 Кв.37

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65

На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Прибой

На 26.03.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,Упи Хіv, Парцел V-220, Кв.12, Упи II-492 Кв.41, Упи Vi-332 Кв.39, Упи Vi-441, Упи VII-69, Кв.13

На 26.03.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Житуша:   П-Л Іv Пл.№711, Кв.56, Упи V-675,Кв.52, Упиvі

На 26.03.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Кленовик:   II-169,Кв.15, Vi-5, Кв.20

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борнарево:   Упии I-066007 Кв.66

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Копаница

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Железничарска

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:   П-Л Ххіі, Кв.14, Упи I-108, Кв.1

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 26.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 26.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Стража

На 26.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир:   Помпи Темелково

Община Трън

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Трън:   Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Георги Димитров, Младост, Мосаловска, Петко Д. Петков

На 26.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна:   87

На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Джинчовци

 

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP