Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI

Област Благоевград

Община Банско

На 26.03.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Банско:   България, Драма, Княз Ал.Батемберг, Княз Борис I, Местност Гуровица, Мозговица, Найден Геров, Родопи, Скопие, Солун, Христо Смирненски, Христо Стилянов, Цар Борис III

На 26.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Банско:   Витоша, Георги Сава Раковски, Захари Стоянов, Кирил И Методи, Княз Борис I, Конарево, Минго Тодев, Оборище, Пирот, Скопие, Солун, Тодор Каблешков, Цар Асен, Цар Иван Асен II

Община Благоевград

На 25.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.140.65, 04279.628.234, 04279.628.416, VII – 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Възрожденска, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Папльо, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Местност Чуката, Освобождение, Панайот Волов, Панорамен Път, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Пи №04279.628.459.1, Пи№04279.628.394, Кв.12, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Старо Струмско, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Упи XII-4838, Кв.8, Христо Ботев

На 25.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Лешко:   Велковци, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, Местност Селището

На 25.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Климент Охридски, Липа, Любен Каравелов, Малешево, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Осогово, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 25.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:   Имот 27231.501.203, Местност Валтата, Местност Гошевица, Местност Чуката, Пи-125 Кв.12, Упи Xv-117, Кв. 2, Упи №Х, Кв.1, Упи Х-182, Кв.5, Упи-III-214,212,301

На 25.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Покровник:   Покровнишко Шосе

На 25.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Дунав, Климент Охридски, Люляк, Победа, Промишлена Зона

На 25.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Страшимиров, Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Георги Андрейчин, Д-Р Христо Татарчев, Евтим Драганов, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Крали Марко, Малешево, Мара Бунева, Менча Кърничева, Мир, Обел, Орбита, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Упи V-3949, Кв.187а, Пи №04279.608.520

На 25.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Астра, Астра, Борис Ангелушев, Бялата Висота, Бялата Висота, Еленово, Еленово, Жк.  ;Ален Мак ;, Упи XVIII 04279.625.15 Кв1, Жк.  ;Ален Мак ;, Упи XVIII-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Кури Дере, Лотос, Люлин, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Местност Шейница, Пейо К.Яворов, Перелик, Промишлена, Симеон Радев

На 25.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Кури Дере, Местност Кури Дере

На 26.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Георги Попов, Грамада, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Илинден, Липа, Любен Каравелов, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Мир, Николай Петрини, Обел, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център, Упи V Ид. 04279.608.177

На 26.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Попов, Грамада, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Мир, Обел, Упи V Ид. 04279.608.177

На 26.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Запад, Зеленка, Иван Михайлов, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов

На 26.03.2019 г. /09:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Благоевград:   Ул.Свобода 1/Завод Змк/

На 26.03.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Благоевград:   Пейо К.Яворов

На 27.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Георги Попов, Даме Груев, Евтим Драганов, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Места, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Осогово, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 27.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Броди, Еленово, Запад, Марица, Пейо К.Яворов, Пи №04279.609.29, Пи №04279.609.31

На 27.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов

На 27.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Благоевград:   04279.621.103, 14-Ти Полк, V, Кв. 216 ,2 Микрорайон, Александър Стамболийски, Васил Левски, Еленово, Зарево, Имот 04279.621.147 По Кк, Местност Международно Шосе, Местност Чакалица, Полковник Дрангов, Промишлена, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Скаптопара, Струмица, Тодор Александров, Чаталджа

На 27.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Симитли:   Преспа

На 28.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Грамада, Даме Груев, Дунав, Еленово, Зеленка, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Кузман Шапкарев, Липа, Любен Каравелов, Македония, Малешево, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Мир, Николай Петрини, Огражден, Осогово, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 28.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Попов, Грамада, Евтим Драганов, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Местност Под Грамадите-Ш13

На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.140.65, 04279.628.234, 04279.628.416, 04279.629.76, VII – 5799, Кв. 11, Антон Чехов, Баба Тонка, Броди, Броди, Влахина Планина, Възраждане, Възрожденска, Гемеджиите, Дойран, Заря, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Папльо, Местност Пенков Чифлик, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Местност Чуката, Местност Шейница, Мутишица, Огражден, Освобождение, Освобождение, Панайот Волов, Панорамен Път, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Перелик, Пи №04279.628.459.1, Пи №04279.629.114, Пи№04279.628.394, Кв.12, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Сергей Румянцев, Солунските Атентатори, Старо Струмско, Стефан Стамболов, Стопански Двор, Струга, Струга, Струма, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Упи XII-4838, Кв.8, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Христо Ботев, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански

На 29.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Евтим Драганов, Еленово, Зеленка, Илинден, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Малешево, Места, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 29.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Св. Димитър Солунски

На 29.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.140.65, 04279.628.234, 04279.628.416, VII – 5799, Кв. 11, Антон Чехов, Баба Тонка, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Влахина Планина, Възраждане, Възрожденска, Гемеджиите, Д-Р Христо Татарчев, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Крали Марко, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Мара Бунева, Менча Кърничева, Местност Армутлука, Местност Папльо, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Местност Чуката, Освобождение, Панайот Волов, Панорамен Път, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Пи №04279.628.459.1, Пи№04279.628.394, Кв.12, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Св.Св. Кирил И Методий, Солунските Атентатори, Старо Струмско, Стефан Стамболов, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Упи XII-4838, Кв.8, Христо Ботев

На 29.03.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Благоевград:   04279.912.87, 14-Ти Полк, Акациите, Александър Стамболийски, Арсений Костенцев, Баба Тонка, Бистрица, Братя Иванови, Братя Миладинови, Васил Коритаров, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Воден, Георги Измирлиев, Грамада, Д-Р Христо Татарчев, Димитър Кощанов, Димитър Талев, Зарево, Илинден, Калиманци, Крали Марко, Менча Кърничева, Никола Вапцаров, Орцето, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Св. Иван Рилски, Стефан Стамболов, Струмица, Ташко Малев, Тодор Александров, Трайчо Китанчев, Упи-III,Кв.117,Инд.№04279.612, Хилендар, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман

На 29.03.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Благоевград:   04279.310.3439, Антон Чехов, Арсений Костенцев, Бачо Киро, Бреза, Георги Андрейчин, Делвинска, Делвинско Дере, Еленово, Еленово, Иглика, Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк На Гр. Благоевград, Ичко Бойчев, Калина, Кури Дере, Местност Чардако, Младост, Околчица, Предел, Предела, Преслав, Пролет, Св. Димитър Солунски, Синчец, Слава, Славово, Тракия, Търново, Хърсовска, Явор

На 29.03.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:   Местност Стоянов Чукар

На 29.03.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Местност Кури Дере

На 29.03.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:   Баздо, Махала Кацарска, Местност Преслапо, Пл. 11, Поповска, Преслапо

Община Гоце Делчев

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил И Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, Местност Вельов Рид, Местност Лозята, Местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Разпът, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет И Пета, Тридесет И Шеста, Тъпане, Упи Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 25.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Баничан

На 25.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Балдево

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балдево:   Упи VII-97, Кв.9, Упи Ііі Кв.14

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан:   Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, Упи III, Кв.31, Упи-Іv-270, Кв. 28

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, Упи-V-183 , Кв. 30

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезница:   29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, Упи II-682,Кв.49, Упи-Іv, Кв.82, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, Упи- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Господинци:   Упи-Хі, Кв.1

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път, Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – Упи-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 25.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самоков:   Тинтява

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Пи-18021, М. Мантара

На 25.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драма, Искър, Людмил Стоянов, Славянска, Солун, Средна Гора, Тодор Александров, Юг

На 25.03.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Брезница:   Дунав, Македония, Падарката, Софата, Туфча, Хр.Смирненски, Чарка

На 26.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –  Брезница:   Керанека

На 26.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –  Гоце Делчев:   І-181006, Мест. Ташков Мост, Алеко Константинов, Арда, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, Кв.201 Упи Іі-344, Кмет Никола Атанасов, Местност Мочура, Местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Панаирски Ливади-Продължение, Петър Сарафов, Попови Ливади, Потока, Радецки, Серес, Складова База, Стоян Петралийски, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Христо Ботев, Черна Гора, Юг, Юрий Гагарин

На 26.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –  Мусомища:   Местност Стопански Двор

На 26.03.2019 г. /10:30 – 13:30 ч./   На 27.03.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Панаирски Ливади-Продължение

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 10:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Блатска:   030023, Местн. Бозукдермен

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 10:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Теплен

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Боголин:   253

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гърмен:   Местност Маноле

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Долно Дряново:   Упи-I, Кв.30

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дъбница:   Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крибул:   262

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен:   Vі-138, Кв.10, Іх-108

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ново Лески

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ореше

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 27.03.2019 г. /10:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Хвостяне:   28028, Упи-V, Кв.2

На 27.03.2019 г. /10:30 – 16:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово

На 28.03.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Брезница:   Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Упи II-682,Кв.49, Ходжова Поляна, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гайтаниново:   021056 М.  ;Жингов Бряст ;

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Копривлен

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Лъки, Общ. Хаджидимово

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Парил

На 28.03.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Тешово:   Упи-Iv+106

На 28.03.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Брезница:   Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика

На 28.03.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 28.03.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница:   Драва

Община Гърмен

На 27.03.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Лещен:   Упи II – 273

На 29.03.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Дебрен:   Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Извън Регулация Пи 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 29.03.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петдесет, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет И Първа, Шестнадесета

Община Петрич

На 25.03.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 26.03.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 27.03.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 28.03.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Д-Р Асен Златаров, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Цар Борис III

На 25.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Беласица, Валандово, Местност Яворите, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Славянска

На 25.03.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Брегалница, Васил Левски, Гео Милев, Кожух, Люле Бургас, Максим Горки, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Рила, Стефан Караджа, Цар Калоян

На 25.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кавракирово:   Местност Тополите

На 25.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Михнево:   Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджаница, Гробаджииница, Дамян Груев, Извън Регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Упи  ХIII  Кв 37, Червена Скала, Шипка

На 25.03.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Брегалница, Жп Кулата, Местност Гкпп-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен Адрес, Петко Р.Славейков, Плевен, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян

На 26.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Рибник:   Горни Лаки, Трапо

На 26.03.2019 г. /11:15 – 16:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Арда, Брегалница, Връх Китка, Местност Гкпп-Кулата, Плевен, Хр.Чернопеев

На 27.03.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, Отец Паисй

На 27.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Яворница:   Георги Измирлиев, Извън Регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, Местност Прогон, Местност Самълък, Местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Саманлък, Христо Ботев

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Генерал Тодоров:   Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Долно Спанчево:   Местност Реката

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, Местност Гкпп-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Черни Черници, Яне Сандански, Янтра

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Кърналово:   Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, Местност Дабето, Местност Ливадите, Местност Острово, Местност Побиен Камък, Местност Порой, Местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Марикостиново:   Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Засеко, Иван Вазов, Извън Регулация, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, Местност Аджобица-Чалията, Местност Банско Бърдо, Местност Бонаро, Местност Високия Рид, Местност Горничето, Местност Корията, Местност Лозарски Андък, Местност Падарка, Местонст Среден Път, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Стадион, Струма

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич:   Извън Регулация, Местност Вадата

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Монтана:   Хан Кубрат

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, Ляшница Потоко, Местност Бухото, Местност Зиче, Местност Караач-Дамяница, Местност Кумли, Местност Мерата, Местност Неволница, Местност Неволница Лозята, Местност Неволница-Лозята, Местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Стопански Двор

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Рупите:   Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Извън Регулацията, Илинден, Кирил И Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, Местност Корията, Местност Мерата, Местност Пинговица, Местност Свети Атанас, Местност Средно Поле, Местност Тафтино, Местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тафтино, Тракия, Упи Ііі-131,Кв.7, Хр.Ботев

На 27.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Чучулигово:   000242, Стопански Двор, Голяма Нива -Кавако, Капсиди, Местност Янкулица, Трънката, Упи 4 И Пи 014012, М. Градините, Упи I-111 Кв.20

На 27.03.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Долно Спанчево

На 28.03.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Чучулигово:   Упи I-111 Кв.20

На 28.03.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Чучулигово:   Капсиди

На 29.03.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич:   Местност Вадата

На 29.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Атон, Варна, Генерал Гурко, Зографски Манастир, Местност Козлек, Одрин, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Свети Георги, Стою Хаджиев, Упи Іі, Кв.245, Цар Борис III

На 29.03.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич

Община Разлог

На 26.03.2019 г. /10:45 – 11:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов

На 26.03.2019 г. /10:45 – 11:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Разлог:   15-Ти Септември, 5-Ти Километър, 61813.456.22, Бельов Баир, Гоце Делчев, Дилберов Мост, Кукурево/Бетолово, Местн.Янколова Река, Местност Бельов Баир, Местност Бетоловото, Местност Извора, Местност Катарино, Местност Кукурево, Местност Пети Километър, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Местност Реденка, Местност Скалата, Местност Църнако, Опълченска, Проф. Иван Кипров, Св.Климент Охридски, Свети Никола

На 26.03.2019 г. /09:45 – 15:00 ч./ –  Разлог:   Г. Делчев

На 26.03.2019 г. /10:45 – 15:00 ч./ –  Разлог:   Гоце Делчев

На 26.03.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Разлог:   Христо Ботев

Община Сандански

На 25.03.2019 г. /08:45 – 10:45 ч./ –  Сандански:   Асен Хадживасилев, Борис Сарафов, Охридска, Свобода, Славчо Ковачев, Яне Сандански

На 25.03.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Сандански:   Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев, Спас Харизанов

На 25.03.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 26.03.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 27.03.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 28.03.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 29.03.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Голешово

На 25.03.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Сандански:   България, Македония, Малашевска, Петър Берон, Свобода, Скопие

На 25.03.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Лиляново:   Стожа

На 25.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Гео Милев, Гоце Делчев, Македония, Осми Март, Плиска, Свобода, Сирма Войвода

На 26.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   България, Георги Казепов, Кочо Чистименски, Свобода, Стефан Карчев, Чудомир Кантарджиев

На 26.03.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Поленица:   Дабо, Друма, Мацкова Градина, Местност Валога, Местност Друма, Местност Мацкова Градина

На 26.03.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Сандански:   Местност Друма, Местност Мацкова Градина, Местност Хано, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Мацкова Градина, Свобода

На 26.03.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Сандански:   Стефан Стамболов

На 26.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./   На 29.03.2019 г. /09:45 – 12:00 ч./ –  Сандански:   Местност Боруна

На 27.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Асен Хадживасилев, Георги Казепов, Еделвайс, Захари Стоянов, Одрин, Пирин, Свети Димитър, Свобода, Селището, Соколова Скала, Ушите, Шар Планина

На 27.03.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Катунци:   Атанас Зайков, Бачо Киро, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Даме Груев, Иван Вазов, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 27.03.2019 г. /11:15 – 13:00 ч./ –  Катунци:   Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Петър Димитров, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Яне Сандански

На 27.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Местност Паркова Зона

На 28.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Скопие

На 28.03.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Катунци:   Район Стопански Двор

На 28.03.2019 г. /11:15 – 13:00 ч./ –  Катунци:   Димо Х. Димов, Еделвайс, М.Раздол, Неуточнен Адрес, Трети Март, Хан Крум, Явор

На 28.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Местност Паркова Зона, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Пътя На Хидрострой, Свобода

На 29.03.2019 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Сандански:   6533.206.678, Р-Н Опитна Станция

Община Сатовча

На 26.03.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Годешево:   Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара Планина

На 26.03.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Годешево:   Бяло Море, Гранит, Граничарска, Кв.16 Парцел 496, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Одрин, Осми Март, Предела, Рила, Розова Долина, Средна Гора

Община Симитли

На 29.03.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Крупник:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Трайков, Даме Груев, Димитър Благоев, Карл Маркс, Кирил И Методий, Кресненско Въстание, Крупник, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 29.03.2019 г. /08:30 – 10:30 ч./ –  Симитли:   XII-1437, XxXVII, Коматиница, Равен, Упи II-1437,Кв.19, Упи II-1437,Кв.20, Упи XVIII-437, Упи-XlII-1437,Kb.14

Община Хаджидимово

На 25.03.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Ловча, Общ. Хаджидимово

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP