Усилен ремонт тече на главната улица „Възраждане“ в село Драгичево. В момента върви изкърпване по нея. Другият обект в населеното място, където се запълниха дупките, е по улица „Любен Каравелов“ към детската градина.
По думите на кмета на Драгичево Виктор Викторов предвижда се и изкърпване на второстепенните улици.