Министерството на енергетиката спира минните дейности в частните земи край село Дивотино. Такова предписание е изпратено от Министерството на енергетиката до концесионера – „Мин индъстри“ ЕООД. Става въпрос за земите, засегнати от работата на участък I, хоризонт Север на рудник ОРО на Пернишкия въглищен басейн. Поради създалото се напрежение сред жителите от няколко пернишки села министърът на енергетиката Теменужка Петкова разговаря с представители на концесионера и ги запозна с получено в министерството писмо от Общинската служба по земеделие – Перник. От него става ясно, че в момента службата извършва проверка във връзка с уреждане на статута на земите, засегнати от въгледобива. До изясняването на въпроса и произнасянето на компетентните органи нови площи не трябва да бъдат засегнати, категорична беше министър Петкова. Тя изиска от концесионера „Мин индъстри“ ЕООД информация за предприетите от него действия по уреждане на статута на земите. По време на срещата представителите на „Мин индъстри“ ЕООД информираха, че от общо 170 дка земеделски земи концесионерът е закупил около 120 дка в съсобственост. Придобиването на останалата част е възпрепятствано от множеството собственици на парцелите, част от които не могат да бъдат открити.

Изнесена приемна с жители на село Дивотино проведоха зам.-председателят на Общинския съвет в Перник Румяна Гьорева и общинските съветници Иво Петров и Любомир Жотев.
В рамките на дискусията беше обсъдена темата с постъпилите сигнали от кмета и жителите на село Дивотино за извършване на въгледобив извън концесионната територия на фирмата и как това засяга частни и общински земеделски земи. Представителите на ОбС заявиха, че междуведомствена комисия прави проверки и измервания дали се спазва законът. Припомняме, жители на пернишкото село Дивотино се оплакаха, че  фирмата за добив на въглища навлиза в земеделските им земи и ги унищожава. По този повод бе направена и протестна подписка. Миналата седмица заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов (б.р. вече в оставка) заяви, че съвместна междуведомствена проверка от представители на Министерството на енергетиката, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“, ОД на МВР ще проверяват за евентуално нарушаване на концесията на „Мин индъстри“ ЕООД в Пернишкия въглищен басейн. По-рано вчера представителят на фирмата концесионер Валери Манов потвърди, че са запознати с опасенията на хората от Дивотино. Според него те са в три направления – проблеми с шума и с взривните работи, както и проблеми със земеделските земи. „Всички искаме да върви бизнесът, да има работни места, но и да не бъдат нарушавани терените на хората. Имаме годишен работен проект, който се утвърждава от Министерството на енергетиката“, обясни още Валери Манов.

Please follow and like us: