След м. май ще изплатим помощите за новородените, каза кметът Калин Гелев (вляво) в отговор на въпрос на Костадин Николов (вдясно).
  • Управата прие и наредба за отпускане на карти за преференциално паркиране на инвалиди

Община Сапарева баня ще отпуска по 500 лв. еднократна финансова помощ на бедни родители на първокласници в местното училище, реши местният парламент на заседанието си на 28-и т.м. Средствата ще бъдат предоставяни на семейства, чиито деца са записани в първи клас в СУ „Христо Ботев” – Сапарева баня. Целта е задържане на децата от града и съседните села в единственото учебно заведение в планинската община, където заради демографската криза и миграцията учениците драстично намаляват. За да бъдат отпуснати помощите, родителите трябва да имат доход под 450 лв. за последните 12 месеца преди подаването на заявлението. „Условието за подпомагането е и двамата родители да са с постоянен адрес в общината. Ако децата напуснат училището преди 7-и клас, родителите ще трябва солидарно да връщат получените средства. Това е и ползата от оздравителния план за общината. Неблагоприятна е тенденцията наши деца да се записват в училища в съседни общини”, коментира кметът Калин Гелев при приемането на докладната записка.

Десислава Мертекчийска (вляво) и Любка Маргина (вдясно)

Малко по-късно, при отговор на въпрос за изплащането на еднократните помощи за новородени, поставен от общинския съветник от опозиционната ПП „Отечество” Костадин Николов, Гелев допълни: „Под угроза сме от 3 класа да станем с един клас първокласници, въпреки че и предишното ръководство, и ние сме изплащали тези еднократни помощи”. Кметът отбеляза още, че очаква общината да може да изплати средствата за новородени след м. май. „В  момента общината трябва да събере едни 202-203 000 лв. Дължим ги на Министерството на финансите, за да ни бъде сключено тристранното споразумение, което ще отблокира работата по детските градини и да бъде извършено авансово плащане. Надявам се в средата на април да сключим споразумението, до края на май да върнем паричките и хем да работим за детските градини, хем да имаме възможност да изплащаме”, каза градоначалникът.

Първата докладна от дневния ред беше за прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината. Предложението беше мотивирано с направен обстоен анализ на изпълнението на бюджета и данни на финансовото министерство за отпадането на Сапарева баня от списъка на общините с финансови затруднения. Стана ясно, че през изтеклия период на действие на плана за финансово оздравяване общината е успяла  да влезе в изискванията на два от показателите, а именно:  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината не надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

„Знаете, че това беше една мярка, която се наложи да предприемем още от самото начало. Финансовото оздравяване е факт благодарение на свиването на поетите ангажименти – съкращаване работата за извършване на строителни дейности или ремонти, поради недоброто финансово състояние към края на 2015 г. Съкратили сме възможните ангажименти до минимум, както изисква Законът за публичините финанси. За жалост по най-важния показател – събираемостта на данъците, все още имаме не какво да се желае, а непременно до края на годината трябва да усетим едно чувствително повишаване на събираемостта. Защото всички знаете, че взехме решение и най-голямата тежест – такса „смет”, беше много намалена. Ако от един хотел се събираше 18 000 лв. за година такса „смет”, в момента е 7000 лв. От 2017 г. всички фирми са усетили чувствително намаляване на данъците. Надявам се да бъдат така добри, да откликнат и да си повишим събираемостта, за да може общинска администрация да работи подобаващо и да не се срамуваме”, заяви Гелев.

На заседанието си местният парламент прие още няколко предложения, свързани със социалната сфера. Съветниците дадоха съгласието си общината да кандидатства с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и подписването на споразумение за партньорство с община Бобов дол. Ако проектът получи одобрение, ще бъдат осигурени почасови грижи за 26 възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, които в момента не ползват услугите на личен асистент. Проектът е съвместен с община Бобов дол заради промяна в закона, с която броят на потребителите е намален от минимум 100 на 50. Миньорската община е водеща, тъй като там потребителите са повече – 33. „Знае се кои са потребителите на услугите. Те ще бъдат подпомагани по проекта 12 месеца, като ще бъде закупен и автомобил. Така ще се осигури достъп на потребителите до обществени, социални и здравни услуги”, обясни кметът Гелев.

С друго решение общинските съветници приеха наредба, по която ще се отпускат карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от лица с трайни увреждания или превозващи такива.

Изненадващо всички докладни записки бяха приети единодушно от всичките 12 общински съветници, без спорове и дебати. Отсъстваше един от съветниците – Георги Попмихайлов. Въпрос към местната управа като жител на Сапарева баня зададе Десислава Мертекчийска. „Всички граждани имат право да знаят къде се разпределят парите на тая община, а в сайта на общината няма публикувани финансови отчети от 2013 г. Защо?”, заяви Мертекчийска. „Не съм убеден, че не са публикувани”, отговори Калин Гелев. Градоначалникът упълномощи гл. финансист на общината Любка Маргина да обясни на гражданката къде да открие интересуващата я информация.

Please follow and like us: