Община Самоков взе мерки за предотвратяване на свлачищните процеси в Долни Окол. Жители на селото са поставили проблема в края на миналата година пред кмета Владимир Георгиев. От общината съобщиха, че веднага след като климатичните условия са позволили, са започнали дейности по укрепване на проблемните участъци. Извърши се полагане на бетонови тръби, в които се вкара водата от реката, за да не нанася повече поражения на брега, особено при пролетното пълноводие. Ще се извършат и укрепителни дейности на свлачищата.

Според местните жители проблемът засяга част от имотите, покрай които минава селската река. Течащата вода подкопава бреговете, което е активирало свлачищни процеси. Това можеше да доведе до подкопаване основите на къщите, които се намират в близост до образуваните свлачища. „След срещата в кметството отидохме на място заедно със собствениците на имотите и кмета Николай Стойнов, за да преценим какви мерки можем да вземем в най-кратки срокове”, уточни Георгиев.