Георги Икономов

Конституционният съд отмени текста на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, касаещ облагането с по-високи данъци на жилищни имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са категоризирани като места за настаняване по Закона за туризма, намиращи се в куротни населени места. Към момента съществуват различни становища по отношение на това как ще се прилага решението на съда и дали платените към момента данъци за 2019 г. се третират като надвнесени и съответно да се възстановяват или прихващат. „В тази връзка проведох разговор с Менда Стоянова – председател на комисията „Бюджет и финанси” към 44-тото Народно събрание, като нейното мнение е, че в рамките на две седмици ще бъдат внесени и приети промени в Закона за местните данъци и такси, което да реши казуса и даде яснота”, казва кметът на община Банско  Георги Икономов. Според него технически преизчисляването ще стане в рамките на три работни дни от датата на влизане в сила на решението. Всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени по подходящия начин, допълва Икономов.