Във връзка с предстоящите избори за Европейския парламент, които ще се проведат в България на 26 май 2019 г., в град Банско и населените места на общината избирателните списъци вече са обявени на обществено достъпни места. Избирателните списъци за всяко населено място са обявени, както следва:
– гр. Банско – фоайе на читалище „Никола Вапцаров“, както и на официалния сайт на община Банско.
– гр. Добринище – фоайе на читалище „Димитър Благоев“
– с. Места – Клуб на пенсионера
– с. Кремен – Клуб на пенсионера
– с. Гостун – Клуб на пенсионера
– с. Осеново – Клуб на пенсионера
– с. Филипово – Клуб на пенсионера
– с. Обидим – Клуб на пенсионера
Община Банско призовава гражданите да проверят данните си в избирателните списъци. При установени пропуски, непълноти или грешки следва да се обърнат към служба ГРАО при Общинска администрация-Банско.