С две заповеди кметът на община Долна баня Владимир Джамбазов определи местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както и образуването на шестте избирателни секции на територията на рилския град за предстоящите евроизбори.

Шестте избирателни секции ще бъдат разположени – първата в административната сграда на общината, втората в Професионалната гимназия „Христо Ботев“, третата в Центъра за настаняване от семеен тип „Констанца Ляпчева“ – Центъра за обществена подкрепа, четвъртата в сградата на пощата, петата в Народно читалище „Рила 1898“ и шестата в магазина на Потребителна кооперация „Напредък“ на площад „Дружба“.

При наличие на не по-малко от десет избиратели ще бъде образувана избирателна секция в сградата на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства „Успение на Пресвета Богородица“, а при наличие на не по-малко от десет избиратели с трайни увреждания, които не могат поради здравословните си проблеми да упражнят своето избирателно право в съответната секция, а имат желание да гласуват и са го изразили в писмена форма до общинската администрация, съгласно закона, ще бъде образувана подвижна избирателна секция.