Община Дупница търси да назначи експерт „Търговски дейности“ в отдел „Общинска собственост“, съобщиха от администрацията на кмета Методи Чимев. Изискванията към кандидатите са за завършена минимум степен бакалавър по икономическа специалност или право. Документи се подават в деловодството до 17 часа на 24 април, като кандидатите трябва да приложат към заявлението по образец – диплом за завършено образование и автобиография. Одобрените по документи ще бъдат поканени на събеседване.