На 23 април в Заседателната зала на община Дупница ще се проведе среща с Мария Лалева - писател и поет, автор на нашумялата книга "Живот в скалите".

45 ученици и учители от Дупница ще посетят Природонаучния музей в София на 19 април. Това стана възможно с приемането на „Програма на дейности и изяви за стимулиране на занимания по интереси на учениците от община Дупница“. За нейното реализиране са предвидени 13 687 лв.

По повод Деня на книгата и авторското право – 23 април, в Заседателната зала на община Дупница ще се проведе среща с Мария Лалева – писател и поет, автор на нашумялата книга „Живот в скалите“. Мероприятието е предвидено за ученици от средните училища. В рамките на 2019 година са предвидени 18 различни събития за учениците, сред които „Бързи, смели, сръчни“ за ученици в първи клас, поход „По стъпките на Ботев“, градски първенства по шах и футбол, математическо състезание, изложби и др.

В програмата са включени дейности по приоритети, определени от МОН: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, гражданско образование, екологично образование и здравословен начин на живот, спорт.

Програмата е приета след консултации на отдел „Образование“ към община Дупница с училищата, след като стана ясно, че от 2019 г. част от средствата, предвидени за занимания по интереси в училищата, ще се разходват от съответните общини.