Методи Чимев

До края на месец април се приемат документи за стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи от община Дупница, съобщиха от администрацията. За първа година по инициатива на кмета на общината Методи Чимев ще бъдат отпускани средства съгласно приетата през месец януари от Общинския съвет Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи.
В бюджета на общината са заложени малко над 9000 лева.
До 15 май трябва да станат ясни определените в областите – наука и техника, изкуство и култура, спорт. Документи се подават в деловодството, като при въпроси гражданите могат да се обръщат за консултация на тел. 0701/5 92 38. През месец август ще се проведе втора сесия за събиране на документи за отпускане на месечни стипендии и финансово стимулиране.

Please follow and like us:
fb-share-icon0