До 1 януари 2023 г. хората ще могат да избират по старата или по новата методика да се пенсионират според одобрени от социалната комисия на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване.
Старата методика включва както трите най-благоприятни години преди 1997 година, така и целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането им. Новата включва само осигурителния доход след 2000 година и след 1 януари 2023 г. ще действа само тя. НОИ ще изчислява по служебен път кой е по-благоприятният размер на пенсията за хората и ще гарантира, че те ще получат по-добрата пенсия. Целта на промените е да няма ощетен нито един бъдещ пенсионер, заяви председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов. Експертите на НОИ ще подпомагат хората при избора по старата или по новата методика да се пенсионират, за да получат по-благоприятен размер на пенсията. За целта ще има нов формуляр на образец на заявление за отпускане на пенсията, обясниха от НОИ. Необходимо е в заявлението бъдещите пенсионери да направят отметка, че искат пенсията им да бъде изчислена по старата методика. Те трябва да предоставят всички документи, като е задължително да предоставят тези за най-добрите три години преди 1997 г., при възможност и тези за периода 1997-1999 г., тъй като тогава регистърът на НОИ е в процес на внедряване. НОИ ще изчисли пенсията им както по старата, така и по новата методика. Ще бъде отпускан по-благоприятният размер. Тези, които искат да се пенсионират по новата методика, няма нужда да предоставят документи, тъй като регистърът след 2000 г. е пълен. На тях ще им бъде изчислена пенсията само по новата методика. Възможността за избор е предвидена и за хората, които са подали заявление за отпускане на пенсия с начална дата след 31 декември 2018 г., както и за тези, на които вече е отпусната такава пенсия през същия период. Те ще могат в шестмесечен срок да упражнят еднократно правото си на избор, като пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата. Законопроектът ще бъде гледан в петък на второ четене в зала.