Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 25 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Имот 032105, местност Ано

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   местност Свети Георги

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гостун

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добринище:   Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Темелков, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059, местност Долене

На 22.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   001319, Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Добринище:   М. Тепченик

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Обидим:   000024 Еккте 53059

На 22.04.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Обидим

На 22.04.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Банско:   местност Грамадето, Найден Геров, Пирин

На 25.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Банско:   24-ти Май, 3-ти Март, 5-ти Октомври, Акад. Йордан Иванов, Александър Буйнов, Ангел Балев, Ангел Балев, Баньо Маринов, Братя Миладинови, Братя Молерови, България, България, Бъндерица, Бяло Море, Васил Кънчов, Васил Левски, Василак, Велян Огнев, Виктор Юго, Витоша, Възраждане, Ген. Стилян Ковачев, Ген. Стилян Ковачев, Гладстоун, Глазне, Дамяница, Димитър Талев, Дунав, Иван Бележков, Иван Джолев, Иван Михайлов, извън регулация, Иконом К.Чучулайн, Искър, Искър, Йеромонах Лаврентий, Кир Благо Тодев, Княз Борис I, Лазар Герман, Лазар Томов, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Македония, Марко Теодорович, Места, Места, местност Забиница, местност Свети Иван, Минго Тодев, Н.Й.Вапцаров, Н.Й.Вапцаров, Найден Геров, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Опълченска, Опълченска, Охрид, Охрид, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Пи№01676.501.501, УПИ V-501, Кв.156, Плиска, Победа, Победа, Предел, Радон Тодев, Рила, Св. Климент Охридски, Св.Димитър Солунски, Синчец, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Тевно Езеро, Тодор Александров, Тодорин Връх, Тома Вишанов, Тома Вишанов, Търново, УПИ II, Уста Тодор, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Г.Данов, Христо Матов, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Самуил, Цар Симеон, Цар Симеон, Шипка, Явор, Яне Сандански, Янтра

На 25.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Банско:   ул Пирин

Община Белица

На 22.04.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Благоевград

На 22.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Астра, Броди, Бялата Висота, Витоша, Листопад, Люлин, местност Баларбаши, Освобождение, Симеон Радев, Струма, УПИ-XIV ИУПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв по Плана На, Шар Планина, Яне Сандански, Яне Сандански

На 22.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Българчево:   местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв.5

На 22.04.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Кв.Баларбаши, Братя Миладинови, Дамяница, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Славянска, УПИ – I -603.384, Кв.1, УПИ VIII, Кв.39, Хан Аспарух, ХхIII, Кв. 3, М. Баларбаши

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Люляк, Мара Бунева, Менча Кърничева, Менча Кърничева, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Св.Св. Кирил и Методий, Св.Св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-III,Кв.117,Инд.№04279.612, Яне Сандански

На 23.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Астра, Брод, Броди, Бялата Висота, Бяло Море, Витоша, Здраве, Люлин, Освобождение, Симеон Радев, Славянска, Струма, УПИ-Vіі,Кв.19,Имот №04279,602,186, УПИ-XIV Иупи-XxI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шар Планина, Яне Сандански, Яне Сандански

На 23.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:   Имот 27231.501.203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв.12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 23.04.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   7-ма Рилска Дивизия, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Георги Бенковски, Григор Пърличев, Петко Р.Славейков, Славянска, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Трети Март, УПИ ХхV 8846,Вр.Захранване

На 23.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крали Марко, Люляк, Мара Бунева, Менча Кърничева, Менча Кърничева, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Полковник Димов, Св.Св. Кирил и Методий, Св.Св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-III,Кв.117,Инд.№04279.612, Цар Иван Шишман, Яне Сандански

На 24.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Астра, Босилек, Броди, Бялата Висота, Люлин, Марица, Св. Димитър Солунски, Св.Св. Кирил и Методий, Симеон Радев, Спартак, Струма, УПИ Іі-427, Кв.30а, УПИ-XIV Иупи-XxI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Яне Сандански, Яне Сандански

На 24.04.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.603.410, Xx-1017, 04279.604.403.1, Алеко Константинов, Асен Христов, Баларбаши, Братя Миладинови, Георги С.Раковски, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Трети Март, Хан Омуртаг, Цар Борис I

На 25.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Астра, Братя Миладинови, Брод, Броди, Бялата Висота, Запад, Здраве, Люлин, Симеон Радев, Славянска, Струма, УПИ-XIV ИУПИ-XxI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Яне Сандански, Яне Сандански

На 25.04.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   7-ма Рилска Дивизия, Васил Априлов, Васил Левски, Георги Бенковски, Григор Пърличев, Стефан Стамболов

На 25.04.2019 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Андрейчин, Еленово

На 25.04.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Васил Левски, Дружба, Еленово, местност Международно Шосе, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, УПИ Xx616.112, Кв.204

На 25.04.2019 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Гемеджиите, Георги Попов, Искър, Люляк, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Струмско Център, Яне Сандански

На 25.04.2019 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   Адиница, Бобови Ниви, Землището на С.Дъбрава, Зимниците, Кромидището, местност Клено

Община Гоце Делчев

На 22.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Баничан

На 22.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Балдево

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балдево:   УПИ VII-97, Кв.9, УПИ ІІІ Кв.14

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан:   Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезница:   29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ II-682,Кв.49, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв.11, ХVІ-246, Кв.19, ХІ-99,131, Кв.22

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Господинци:   УПИ-ХІ, Кв.1

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 22.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самоков:   Тинтява

На 23.04.2019 г. /09:00 – 14:30 ч.; 11:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади, Димо Хаджидимов, Попови Ливади

На 23.04.2019 г. /09:00 – 14:30 ч.; 11:30 – 16:30 ч./ –  Добротино:   Сарп Дере

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Царица Йоана

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Беслен:   Парцел 227 По Плана на С. Беслен

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гайтаниново:   021056 М. Жингов Бряст

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   000381, Васил Левски, Гоце Делчев, Драва, Драма, Завода, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Паисий Хилендарски, Пи-000186, Свети Георги, Славянска, Хіі-544  Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъки, Общ. Хаджидимово

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мусомища:   027116, 32012, Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Антон Попов, Баба Тонка, Батуми, Братя Миладинови, Бяло Море, Владимир Поптомов, Генерал Гурко, Георги Папалезов, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Д-Р.Петър Берон, Детелина, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Кавала, Каваците, Кирил и Методий, Клокотница, Кокошките, Краището, Кулата, Лозята, М. Отавата, Марица, Места, местност Ливадите, местност Параклиса, местност Стопански Двор, местност Чукутлука, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ниш, Орехите, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пейо К. Яворов, Пирин, Плиска, Рила, Сан Стефано, Сливница, Стопански Двор, Струга, Судинград, Толбухин, Топлика, УПИ І-68, УПИ-Vіі ,Кв. 63, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Янтра

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ново Лески:   М.Варадите, местност Варади, С. Ляски, Имот 501003

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Парил

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Петрелик

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово:   М.Вършилата -Индентификатор №042003

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Теплен

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Тешово:   УПИ-IV+106

На 24.04.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   015002, X-551,Кв.44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Долна Вария, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански Двор, УПИ-Іх-74, Кв.73а, Тодор Каблешков, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 24.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев

На 24.04.2019 г. /09:45 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски, Враня, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Преспа, Прилеп, Тунджа, Христо Силянов, Цариброд

На 24.04.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото, Царица Йоана

На 25.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Александър Стамболийски, Асен Джикаров, Вела Пеева, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Кавала, Ленища, М. Ленища, Неврокоп, Отец Паисий, Площада, Победа, Свилен Русев, Свобода, Славянка, Славянска, Тодор Паница, Чавдар Войвода, Юрий Гагарин

Община Гърмен

На 24.04.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Ковачевица:   Кв.23, УПИ ІV

Община Петрич

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов

На 22.04.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Бяло Море, Даме Груев, Кавала, Кочо Мавродиев, Круша, Полковник Дрангов, Родопи, Св.Св. Кирил и Методи, Стефан Караджа, Стою Хаджиев, Струмешница, Тракия

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Битоля, България, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Искър, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Мусала, Никола Вапцаров, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Свобода, Серска, Скопие, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Хан Аспарух, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Беласица, Брегалница, Владимир Заимов, Възраждане, Гранит, Еделвайс, Жданов, Калоян, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Малчика, Огражден, Октомври, Октомври, Партизанска, Пейо Яворов, Пирин, Подгорие, Просвета, Радомир, Симеон Кавракиров, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Самуил

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Яворница:   Победа

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Беласица:   Акация, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, До Мтп Беласица, Кокиче, Осми Март, Паисий Хилендарски, Раславица, Стълб От Вмрнн на Тп  Беласица – 3, Стълб При Обекта

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Рибница

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово:   Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вит, Г.Димитров, Георги Раковски, извън регулацията, Мусала, Плиска, Полковник Дрангов, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Толбухин, Цв.Радонов

На 22.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-ри Октомври, България, Васил Левски, Вит, Екзарх Йосиф, Калабак, Михаил Вардев, Полковник Дрангов, Цар Симеон, Янтра

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Генерал Тодоров:   Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Долно Спанчево:   местност Реката

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Черни Черници, Яне Сандански, Янтра

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Кърналово:   Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Марикостиново:   1-141, Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Засеко, Иван Вазов, извън регулация, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич:   извън регулация, местност Вадата

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Монтана:   Хан Кубрат

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, Ляшница Потоко, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Стопански Двор

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Рупите:   Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, местност Корията, местност Мерата, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тафтино, Тракия, УПИ Ііі-131,Кв.7, Хр.Ботев

На 22.04.2019 г. /10:15 – 10:45 ч./ –  Чучулигово:   000242, Стопански Двор, Голяма Нива -Кавако, Капсиди, местност Янкулица, Трънката, УПИ 4 и ПИ 014012, М. Градините, УПИ I-111 Кв.20

На 22.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кавракирово:   Беласица, Богоево, Валого, Връх Тумба, Димитър Благоев, Зад Ридо, Иглика, Места, местност Ризово Дере, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Ризов Андък, Спартак, Яне Сандански

На 22.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Червен Път

На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб, Айдарски Даб Иловица ПИ 56126.149.27, Битоля, България, България, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Джевезлъка, Дунав, Иваник-Калинска Чешма, Кожух, Любен Каравелов, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, Никола Вапцаров, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Самуилова Крепост, Свети Георги, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Христо Чернопеев, Цар Борис III

На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Бунаро, местност Чалтията, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 23.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 10:15 – 11:15 ч./ –  Генерал Тодоров

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Беласица:   Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на Тп  Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Чифлико, Яне Сандански

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Габрене:   Аджийца, Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност  Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М.Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19,Кв.5

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Камена:   Воденицата, Динко

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Ключ:   Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Асен Златаров, Баларе, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Гранит, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, Марин Дол, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб, Айдарски Даб Иловица ПИ 56126.149.27, Атанас Лютвиев, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Любен Каравелов, Ляшница, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Полковник Дрангов, Свети Георги, Хижа Беласица

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Гоце Делчев, местност Чалтията

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич:   Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв.18

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Скрът:   9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Доксаница, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 23.04.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Яворница:   Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 23.04.2019 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Беласица:   Гарата, местност Бригадирски Стан, местност Зарзалиите, местност Седми Километър, Паприте

На 23.04.2019 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   010024, Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Връх Бузлуджа, Георги Урумов, Джевезлъка, Димитър Талев, Зиче, Иваник Иловица, Иваник Иловица 56126.171.29, Иванок-Калинска Чешма, Карачали, Ляшница Потоко, М.Омондрос, местност Айран Бунар, местност Бела Мара, местност Бухото, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Иваник, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Поляните, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Оборище, Омондрос-Потоко, Полковник Дрангов, Поляните, Първомайски Път, Първомайски Път 44, Рокфелер, Тракия, Цар Борис III, Цар Симеон

На 23.04.2019 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Васил Левски, Военна Градина -Абдал, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Гьоло Оризарнико, Златарево, извън регулацията, Македония, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Бунаро, местност Моста, местност Стопански Двор, местност Траканите, местност Чалията, местност Чалтията, Местонст Гьоло Оризарнико, Младост, Москва, Неуточнен Адрес, Огражден, Оджовица Чалията, Опълченска, Отец Паисий, Пирин, Преслав, Рила, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Спартак, Тп Огражден, Х-245 Кв.64, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 24.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Битоля, България, Васил Кънчев, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Демир Хисар, Дунав, Кожух, Никола Вапцаров, Петър Берон, Пирин, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Рокфелер, Самуилова Крепост, Стадионска, Стара Планина, Тетово, Тодор Александров, Христо Чернопеев, Цар Борис III

На 25.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   56126.601.23, България, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Никола Вапцаров, Осогово, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Солунска, Стадионска, Стара Планина, Стопански Двор, Струма, Тодор Александров, УПИ Хііі-3694, Кв.312, УПИ Хх Кв.314, ХІІІ, Христо Чернопеев, Христо Чернопеевф ПИ 56126.601.4787, Цар Борис III

Община Разлог

На 23.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов

На 23.04.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ –  Разлог:   15-ти Септември, 61813.456.22, Кукурево/Бетолово, местност Бетоловото, местност Извора, местност Катарино, местност Кукурево, местност Църнако, Проф. Иван Кипров, Св.Климент Охридски

На 23.04.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   15-ти Септември, местност Бетоловото, местност Катарино, Св.Климент Охридски

На 23.04.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Разлог:   15-ти Септември, 5-ти Километър, 61813.456.22, Бельов Баир, Гоце Делчев, Дилберов Мост, Кукурево/Бетолово, местност Янколова Река, местност Бельов Баир, местност Бетоловото, местност Извора, местност Катарино, местност Кукурево, местност Пети Километър, местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, местност Реденка, местност Скалата, местност Църнако, Опълченска, Проф. Иван Кипров, Св.Климент Охридски, Свети Никола

Община Сатовча

На 23.04.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Вълкосел:   Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр.Миладинови, Бузлуджа, Димчо Дебелянов, Лилия, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Прогрес, Първи Май, Светиката, Чавдар, Шипка

На 23.04.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:   Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев

Община Симитли

На 22.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.04.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Градево:   местност Струма Изливер Хиляд, Струма

На 22.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Крупник:   Влахина, Георги Димитров, Кресненско Въстание, Лев Писарев, Пайсий Хилендарски, Средорек

На 22.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Полена:   Георги Димитров, Димитър Благоев, Ленин, местност Мездрата-2, Чайка

На 22.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.04.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Железница, Общ. Симитли:   003056, 003141, VII-122, Имот 002867, местност Бачева Махала, местност Джалева Махала, местност Джалевци, местност Долно Церово, местност Дременец, местност Караджевица, местност Старата Върба, местност Шебечковица, ПИ №001414, Рибарска, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХхіV-50, Център-Над Жп Спирката

На 22.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.04.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:   XII-1437, XXXVII, Бангелови Тополи, Бреза, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Герена, Гр.Симитли, Димитър Благоев, Долен Герен, Еделвайс, Зеленка, Илинден, Искра, Кокиче, Коматиница, М.Драгова, М.Духарска, Малина, местност Бангеови Тополи, местност Герено, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ораново, Пазара, Победа, Полето, Предел, Първи Май, Равен, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли,Упи II-1437,Кв.18,, Славянска, Струма, УПИ 1-538 Кв.22, УПИ II-1437, Кв.16, УПИ II-1437,Кв.19, УПИ II-1437,Кв.20, УПИ XVIII-437, УПИ-XlII-1437,Kb.14, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон

На 22.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.04.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград:   местност Поището, С.Долно Церово

Община Хаджидимово

На 22.04.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Гайтаниново:   021056 М. Жингов Бряст

На 22.04.2019 г. /12:45 – 16:30 ч./ –  Парил

На 25.04.2019 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Александър Стамболийски, Балтачица, Дунав, Елин Пелин, Йордан Йовков, Орфей, Отец Паисий, Площада, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Слатина, Теменуга, Тридесет и Шеста, Христо Ботев

На 25.04.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   595, Анещи Узунов, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Даме Груев, Дунав, Елин Пелин, Кокиче, местност Лозята, местност Шатора, Неуточнен Адрес, Октомври, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, УПИ Іі, Кв.44

На 25.04.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Васил Левски, Вела Пеева, Драма, Елин Пелин, Илезица, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Места, Неврокоп, Октомври, Орфей, П.Р.Славейков, ПИ -778, Разпът, Родопа, Свилен Русев, Селище, Славянка, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Христо Ботев, Чавдар Войвода

Община Якоруда

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Банско:   Княз Ал.Батемберг, Св.Иван Рилски

На 22.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Якоруда:   Букет/Петнадесета/, Васил Левски, Витоша, Грагьовец/Стефан Чернев/, Грънчар/23-Септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Добро Ниве/Партизанска/, Иван Вазов, Кирил и Методи, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP