Арбитражното дело, заведено на 22 октомври 2015 г. в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове срещу България от Държавния резервен фонд на Султаната Оман в качеството му на акционер в Корпоративна търговска банка (дело номер ARB/15/43), приключи в полза на България, съобщи пресцентърът на Българската народна банка. Претенциите на Държавния резервен фонд се основаваха на твърдение, че България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни инвеститори, установени в Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Султанат Оман, чрез действията на българското правителство, Българската народна банка и българския съд, свързани с поставянето под специален надзор на „КТБ“ АД и отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка. Държавният резервен фонд претендираше обезщетение в размер на 80 милиона евро, пише в съобщението. В това дело България беше представлявана от експерти на Министерството на финансите и водещи адвокатски кантори. В резултат от успешната защита на българската страна Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете си срещу БНБ и другите органи на България. /БТА/