Проверка дали финансирането от ЕС води до създаване на пътна мрежа, която свързва държавите-членки и техните региони, започват от Европейската сметна палата (ЕСП), съобщават от институцията.

Обект на одита са България, Чехия, Полша и Испания.

От 2007 г. до 2020 г. ЕС ще даде около 82 млрд. евро за пътна инфраструктура, като основните бенефициенти са централноевропейските и източноевропейските държави-членки. „Съществува риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме”, коментира Джордже Пуфан от ЕСП. По думите му все още има пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет.

Сред въпросите, които ще бъдат проверени, е дали Европейската комисия следи пътните планове на страните членки да дават приоритет основната пътна мрежа да е готова и в добро състояние, както и дали финансирането е насочено правилно. Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г./novini.bg