Кметът на община Сандански Кирил Котев предложи на последното заседание на Общинския съвет втори и трети етаж от ГУМ-Сандански да бъде Младежки дом. Причината – все по-големите групи – танцови, певчески, спортни, артистични от града, които жънат успехи на различни фестивали и събития.

Мотивите за създаването на Младежки дом са, че след реализирането на проекта за саниране на Дома на културата репетициите се провеждат пълноценно през всички сезони, няма прекъсвания през лятото или зимата, поради което се увеличи и броят на желаещите да посещават различни групи и формации. Това налага да се търси решение, което да удовлетвори желанието на големия брой талантливи деца и младежи. Затова се предвижда вторият и третият етаж да бъдат зали за репетиции.

Първи етаж на Градския универсален магазин ще се запази като търговска площ. Придобитите средства от търговските площи ще бъдат използвани за реновиране на сградата и създаване на добри условия за репетиции и тренировки.

Община Сандански ще инвестира средства в преустройство на помещенията в зали, така че да бъдат съобразени с условията и изискванията на съставите.