Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-17.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Кюстендил

Община Бобов дол

На 13.05.2019 г. /09:45 – 16:00 ч.; 09:45 – 12:00 ч./ –  Голема Фуча

На 14.05.2019 г. /09:45 – 12:00 ч.; 09:45 – 16:00 ч./ –  Мали Върбовник

Община Бобошево

На 13.05.2019 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Блажиево:   Vii-236,Кв.15, Васил Левски, Демокрация, Залез, Изгрев, Китка, Минзухар, Пламък, Св.Иван Рилски, Стопански Двор, Теменуга, УПИ – V-77,Кв.11, Хii,Кв.22, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Бобов Дол:   Васил Коларов

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Бобошево:   04532.142.023 Света Богородица, 14532.040.017, XIIi-591 Кв.65, Ал.Константинов, Ал.Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. И К. Миладинови, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Герена, Д-Р Стефан Волев, Детелина, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Жп Гара, Заводска, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Изгрев, Кирил И Методий, Крайречна, Лале, Липа, Ловна Среща, Лоза, М.Турсуно Пи №135017, Местност Галенковци, Местност Герена, Местност Друма, Местност Затона, Местност Кощанево, Местност Липовица, Местност Манастира, Местност Миладин, Местност Мърдище, Местност Секелица, Местност Тупузица, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Николай Поп Величков, Околище, Опълченска, Отец Паисий, Пейо Яворов, Пирин, Пламък, Път 104, Пътен Възел Бобошево, Роза, Руен, Самуил, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Свобода, Силистра, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза, Теменуга, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Бачев, Христо Ботев, Цар Борис, Череша, Явор

На 13.05.2019 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ –  Висока Могила:   Мильов Рид

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Вуково:   087040, 12351.153.0030

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 11:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Грамаде, Общ. Дупница:   Іх – 136, Кв. 18

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Доброво:   046015, Vі-293,  Кв. 20

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Дупница:   Местност Мело

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 11:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Каменик

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Рила

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Скрино:   116, X-83

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево:   Лоза, Местност Слатинско Ханче, Цар Борис

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Смочево:   048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, Махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, УПИ-Vііі-361,Кв.15, Христо Ботев

На 13.05.2019 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч.; 11:30 – 16:00 ч./ –  Сопово

Община Дупница

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Бадино:   УПИ – Іі-113, Кв.21

На 13.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Баланово

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бистрица, Общ. Дупница:   Комсомолска

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Блатино:   000195, 000212, 005026, 005053, Viii-91,Кв.7, Екатте 04354, Пи 000241

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол:   Младост

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Бобошево:   Махала Въртен Камък

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 13:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Боровец:   Ii-259,Кв.14, Xviii-263 Кв.14, УПИ XII-99q, УПИ Xv-172, УПИ-І

На 14.05.2019 г. /09:30 – 13:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Бураново:   007004, 023014, 025033, 267, Селището, УПИ I-63, Кв.6, Хiii-483,Кв.50

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гюргево

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Джерман:   013024, 017022, 059050, Viii-419,Кв.35, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил И Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, Местност Бела Вода, Местност Голямата Порта, Местност Еминица, Местност Китева Ливада, Местност Кръсто, Местност Мали Бельов Дол, Местност Площа, Местност Пульова Воденица, Местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ Ii-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 14.05.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Драгодан:   №000026, Извън Регулация

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Драгодан:   №000026, Извън Регулация, Махала Ортакчийска

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   324+460 До 324+840, 68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Извън Регулация, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Софийско Шосе

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Дупница:   68789.25.34, 68789.28.351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, Местност Бунищерица, Местност Злево, Местност Пульова Воденица, Местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода

На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   87727,16,179, Верила, Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Дупница, Ивайло, Клисура, Клокотница, Николаевска, Орлинска, РУПИте, Русалка, Самоковско Шосе, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Тракия, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Хххvi – 2262, Цар Освободител, Шейново

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Верила, Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Дупница, Ивайло, Клисура, Клокотница, Николаевска, Орлинска, РУПИте, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Тракия, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Хххvi – 2262, Цар Освободител, Шейново

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дяково:   16, 23, Vi, Кв. 2, Дяково, Махала Бучала, Махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ Ііі-204,205,206,Кв.20, УПИ Хіv

На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дяково:   Vi, Кв. 2, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ Ііі-204,205,206,Кв.20, УПИ Хіv

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Крайни Дол:   Iii-33,43,Кв.5, УПИ – Vii-86, Хiх-51

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, I-1,2,3, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, УПИ Ii-302,Кв.79, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, Александър Димитров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Васил Коларов, Верила, Генерал Заимов, Георги Бенковски, Гергана, Джубрена, Дунав, Захари Стоянов, Крайречна, Неофит Рилски, Самуил, Солун, Стопански Двор, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър

На 15.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   39339.142.19, I-1,2,3, Арда, Васил Демиревски, Васил Левски, Възраждане, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Кирил Овчарченски, Местност Гугугица, Младост, Одрин, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черно Море

На 17.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   Александър Стамболийски, Априлско Въстание, Баба Тонка, Батак, Васил Демиревски, Верила, Гео Милев, Дупнишка Комуна, Иван Вазов, Йорданка Николова, Малчика, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Христо Механджийски

На 17.05.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Крайници:   Александър Стамболийски, Бончук, Васил Левски, Възраждане, Ивайло, Йордан Долдуров, Климент Охридски, Кокиче, Любен Каравелов, Стопански Двор, Трети Гв. Полк

На 16.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Крайници:   Баба Тонка, Васил Левски, Георги Раковски, Дупнишка Комуна, Иван Вазов, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Кокиче, Любен Каравелов, Младост, Петко Славейков, Трети Гв. Полк, УПИ Ii-302,Кв.79, Христо Ботев, Яне Сандански

На 16.05.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Крайници:   Верила, Георги Раковски, Добри Чинтулов, Максим Горки, Младост, Панайот Волов, Петко Славейков, Рила, Трети Гв. Полк

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кременик:   XXII-98,Кв.10, Хххvi-171,Кв.5

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 13:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Крумово, Общ. Кочериново:   000477

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мламолово:   Ix-25,Кв.9, Iх-179,Кв.11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, Местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга, УПИ Xxi-38, Кв.8, УПИ Xxx,Кв.9

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, Iii- 279, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 14.05.2019 г. /09:30 – 13:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч./ –  Мурсалево:   Iii- 279, V-688 Кв.66, Бузлуджа, Васко Манолов, Волга, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Калоян, Марек, Москва, Мусала, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Стопански Двор, Струма, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 14.05.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Палатово:   083002

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Пиперево:   56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, 68789.252.15.1, 68789.252.19, 68789.252.22.1, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, Ххviii,Кв.39

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.210.931, 65365.46.10, 65365.602.106, Lxx-462,Кв.74, Xv-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил И Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сапарево:   002002, 00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, УПИ Ххv,Кв.20, Х-2149,Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево:   Iv-123,Кв.15, Xvi – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, Местност Герена, Местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пи 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, УПИ XII-406, Христо Смирненски, Цар Борис

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Усойка:   Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Местност Будаковица, Местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св.Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 13:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Фролош

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 13:00 ч.; 10:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Цървище:   Махала Ореевица, Цървище

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 16.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Яхиново:   87724.10.5, 87727.13.10, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ Vi-185 Кв.28, Христо Ботев, Яхинско Шосе

Община Кюстендил

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Бобешино

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Брест, Общ. Трекляно:   Махала Беловци, Махала Знеполци, Махала Казаците, Махала Песяк, Махала Селото, Махала Янкова

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Бъзовица:   Махала Врътина, Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина, Махала Дънкова, Махала Кюлина, Махала Реката

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Горановци, Общ. Кюстендил:   Лъката, Махала Оспротива

На 16.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Брестница:   Влахов Дол, Местност Влахов Дол

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Горни Коритен:   Махала Богдановци, Махала Григоринци, Махала Джуркинци, Махала Лиярска, Махала Лозановци, Махала Любенова, Махала Мъзгарска, Махала Пауновци, Махала Петкова, Махала Попова, Махала Ралоква, Махала Расова, Махала Спасановци, Махала Цонева

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Горно Кобиле:   Махала Бучлинци, Махала Пешина, Махала Селото

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Горно Уйно:   Махала Амиджина, Махала Брестов Дол, Махала Джалевица, Махала Дръндевци, Махала Дудевска, Махала Момчилова, Махала Панагонова, Махала Цървеличка

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Горно Уйно

На 16.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Грамаждано:   Ii-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Исманица, Местност Стрелбище, Местност Стрелбище Пи003007, Осогово, Пи 17680.25.36, Почивало, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Гурбановци

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гюешево:   Махала Центъра

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Ашковци, Махала Вучковци, Махала Герасимци, Махала Горчовци, Махала Гълъбовци, Махала Джуровци, Махала Дръндевци, Махала Дълбоки Дол, Махала Зеленковци, Махала Златковци, Махала Мутевци, Махала Наковци, Махала Ората, Махала Пращенци, Махала Сръбиновци, Махала Татарци, Махала Центъра, Махала Шуме

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Долни Коритен:   Махала Витанова, Махала Витановци, Махала Гелева, Махала Деянова, Махала Джонева, Махала Димова, Махала Дроньова, Махала Китанова, Махала Клубарска, Махала Кьосакова, Махала Манчова, Махала Петкова, Махала Портарска, Махала Хановете, Махала Чомарска

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Долно Кобиле:   Махала Аврамци, Махала Диневци, Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци, Махала Момчиловци, Махала Пладнище, Махала Станчевци, Махала Станчовци, Махала Училището

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала Пищилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Долно Уйно:   Махала Дедо Ненова, Махала Корнец, Махала Моралийска, Махала Никова, Махала Олтоманци, Махала Олтоманци, Махала Райкова, Махала Славкова, Махала Чурица, Махала Янковска

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Долно Уйно:   Махала Олтоманци

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил И Методий, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Драгойчинци:   Мах.Богданова, Мах.Бозкина, Мах.Гигина, Мах.Гигинци, Мах.Градско Ливаде, Мах.Дайчова, Мах.Деяница, Мах.Джикаре, Мах.Дълги Лом, Мах.Дърнелци, Мах.Зеинци, Мах.Злондон, Мах.Корита, Мах.Куркина, Мах.Малка Падина, Мах.Митарци, Мах.Пейчинова, Мах.Село, Мах.Средно Осое, Мах.Чорбаджийска, Мах.Ширилова

На 16.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Жиленци:   Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Глоковска, Гюешевско Шосе, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Курбанци, Кьошко, Махала Везенска, Махала Долна, Махала Сиракова, Махала Черковна, Махала Чифлика, Местност Баладърица, Местност Гьоло, Местност При Къщи, Местност Разкръсие, Местност Сбирище, Местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Петър Ризов, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Райна Княгина, Теменужка, УПИ Ii-105, Кв.26, УПИ XII, Кв. 17, УПИ Хviii -187 Кв.228, Христо Ботев

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Злогош:   Долна Махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци, Махала Долни Шушнярци, Махала Клен, Махала Кориярци, Махала Лазина, Махала Лалина Падина, Махала Мушикарци, Махала Плава Круша, Махала Селото, Махала Чиринци

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала Пилищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Киселица:   Махала Богданинци, Махала Буцалевци, Махала Вучковци, Махала Гелчинци, Махала Кадинци, Махала Търница

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Коприва

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Кутугерци

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кършалево

На 14.05.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Бански Лозя, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Караджа Бунар, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 14.05.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Константин Николов, Овощарска, Цар Освободител

На 16.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гола Велика, Местност Гърлянски Черешарник, Местност Динката, Местност Кандило, Местност Кандило Пи 050199, Местност Лозенски Механи, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Соволска, Спартак, УПИ Iii-7156,Кв. 398, УПИ Vii Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 16.05.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лозно:   Пи 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, Махала Кепазка, Махала Корубанска, Местност Азна, Местност Кочине, Местност Лозище, Местност Орачето, Местност Пладнище, Местност Под Селото, Местност Разкръсе, Местност Стари Лозя, Местност Стрелбище, Местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Свети Илия, Слатина-026005, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, Топила, Топилата, УПИ Xi-223 Кв.21, УПИ Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 16.05.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Лозно:   Васил Левски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Местност Кочине, Местност Пладнище, Местност Стари Лозя, Осогово, Стефан Караджа, Четиринадесети Май

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Попов Дол, Махала Равно Буче

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Плавнище, Махала Прекендачка, Махала Щърбец

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:30 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Метохия:   Долна Махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре, Махала Владимировци, Махала Матеина, Махала Осояре, Махала Пауновци

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Побит Камък, Общ. Трекляно:   Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала Село

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Полетинци

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Преколница:   Махала Карадачка

На 13.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Средорек, Общ. Трекляно:   020019, Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Сушица, Общ. Трекляно:   Махала Варни Дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала Реката, Махала Старо Село, Махала Ханове, Махала Чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Трекляно:   Махала Бръзина, Махала Връшинци, Махала Дъбът, Махала Караджинца, Махала Караджинци, Махала Марикинци, Махала Младост, Махала Табаци, Махала Центъра, Махала Шумановци

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Уши:   030001 М. Под Пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска

На 14.05.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Церовица:   Махала Бело Камене

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Чешлянци:   Махала Бара, Махала Вишурци, Махала Милчаци, Махала Орница, Махала Реката, Махала Стопански Двор, Махала Ябуковица, Махала Ясикаре

На 13.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Чудинци

Община Рила

На 15.05.2019 г. /09:45 – 15:30 ч./ –  Пастра:   55539.100.132

На 15.05.2019 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Пастра:   55539.100.316, Местност Туфано, Пастра, Пи №55539.100.207

На 15.05.2019 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Пастра

Община Сапарева баня

На 15.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, 53254.50.46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, Местност Герена, Местност Песоко, Местност През Реката, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 15.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Паничище:   300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970, Ii, Ii,Кв.8, Іх – Кв. 8, Местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, УПИ – І ,Кв. 70, УПИ Iii, УПИ Viii Кв.10

На 15.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово:   Xi-742,Кв.53, 026170, 027007, 100005, Iii-548,Кв.58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, Местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв.36, Хiv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 15.05.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 10:00 – 13:30 ч./ –  Ресилово:   100005, Бачо Киро, Вария, Гагарин, Иван Рилски, Отец Паисий, Раковски, Синчец, Спартак, Стопански Двор, Хiv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка

На 15.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самораново:   65245,6,153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, Местност Златковица, Местност Марков Камък, Местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 15.05.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня:   032046, 65365,601,10, 65365.210.111, 65365.24.636 До Банята, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.005, 65365.601.964, 65365.602.602, I ,Кв.74, Iii, Кв.125, Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375, Lxxx,Кв.74, Lxxxiv-2797,Кв.74, Xviii, Кв. 98, Ііі-3071,Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, Местност Бончук, Местност Водни Дол, Местност Зелени Преслап, Местност Света Вода, Местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, Пи – 1351, Пи Lxxxііі; Кв.74, Пи №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, УПИ Ix-999, Кв. 33, УПИ Lxxx, Кв.74, УПИ Vi-147,Кв 12,Пи65365.601.92, УПИ Viii-2759,Кв.109, УПИ І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP