Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-17.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград

Община Банско

На 16.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   Александър Буйнов, Атон, Васил Левски, Ген. Стилян Ковачев, Георги Ковачев, Гладстоун, Гоце Делчев, Ел-Тепе, Кирил И Методи, Минго Тодев, Неофит Рилски, Никола Попфилипов, Отец Паисий, Пирин, Симеон Молеров, Стефан Стамболов, Тодор Каблешков, Хаджи Кандит, Цар Калоян

На 16.05.2019 г. /08:30 – 13:30 ч./ –  Банско:   Братя Миладинови, Иван Джолев, Местност Рупчовец, Цар Симеон

Община Белица

На 17.05.2019 г. /08:30 – 13:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Извън Регулация

На 17.05.2019 г. /08:30 – 13:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

Община Благоевград

На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.601.133, 04279.629.76, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Антон Страшимиров, Астра, Астра, Астра, Астра, Астра, Броди, Броди, Броди, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Грамада, Дойран, Дунав, Дунав, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Еленово, Еленово, Еленово, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii 04279.625.15 Кв1, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Запад, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Искър, Кв.26, УПИ Іі-9114,УПИ Ііі-9115,9116, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кури Дере, Лотос, Люлин, Люляк, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Малешево, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Места, Места, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Шейница, Местност Шейница, Мир, Мир, Мутишица, Николай Петрини, Обел, Осогово, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Перелик, Перелик, Пи №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Пи№04279.625.207, Победа, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Стамболов, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Струмско Център, УПИ V Ид. 04279.608.177, УПИ-Xiv ИУПИ-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

На 16.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.602.240 И 04279602.241, Здраве, Освобождение

На 14.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.603.410, Xx-1017, 04279.604.403.1, Алеко Константинов, Асен Христов, Баларбаши, Братя Миладинови, Георги С.Раковски, Ильо Войвода, Местност Баларбаши, Трети Март, Хан Омуртаг, Цар Борис I

На 15.05.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.621.103, Александър Стамболийски, Имот 04279.621.147 По Кк, Местност Чакалица, Промишлена, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Скаптопара

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.629.76, 7-ма Рилска Дивизия, Алеко Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ангел Кънчев, Антон Страшимиров, Астра, Астра, Астра, Астра, Астра, Броди, Броди, Броди, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Георги Бенковски, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Грамада, Григор Пърличев, Дойран, Дунав, Дунав, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Еленово, Еленово, Еленово, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii 04279.625.15 Кв1, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Искър, Кв.26, УПИ Іі-9114,УПИ Ііі-9115,9116, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кури Дере, Лотос, Люлин, Люляк, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Малешево, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Места, Места, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Шейница, Местност Шейница, Мир, Мир, Мутишица, Обел, Осогово, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Перелик, Перелик, Петко Р.Славейков, Пи№04279.625.207, Победа, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Струмско Център, Трети Март, УПИ V Ид. 04279.608.177, УПИ Ххv 8846,Вр.Захранване, УПИ-Xiv ИУПИ-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.629.76, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Страшимиров, Астра, Астра, Астра, Астра, Астра, Броди, Броди, Броди, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Грамада, Грамада, Дойран, Дунав, Дунав, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Еленово, Еленово, Еленово, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii 04279.625.15 Кв1, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Зеленка, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Искър, Кв.26, УПИ Іі-9114,УПИ Ііі-9115,9116, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кури Дере, Лотос, Люлин, Люляк, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Малешево, Малешево, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Места, Места, Местност Герено, Местност Горски Разсадник, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Шейница, Местност Шейница, Мир, Мир, Мир, Мутишица, Обел, Обел, Орбита, Осогово, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Перелик, Перелик, Пи№04279.625.207, Победа, Промишлена, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Сергей Румянцев, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, УПИ V Ид. 04279.608.177, УПИ V-3949, Кв.187а, Пи №04279.608.520, УПИ-Xiv ИУПИ-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.629.76, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Антон Страшимиров, Астра, Астра, Астра, Астра, Астра, Броди, Броди, Броди, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Грамада, Грамада, Дойран, Дунав, Дунав, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Еленово, Еленово, Еленово, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii 04279.625.15 Кв1, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Искър, Кв.26, УПИ Іі-9114,УПИ Ііі-9115,9116, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кури Дере, Лотос, Люлин, Люляк, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Малешево, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Места, Места, Местност Герено, Местност Горски Разсадник, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Шейница, Местност Шейница, Мир, Мир, Мутишица, Обел, Осогово, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Перелик, Перелик, Пи№04279.625.207, Победа, Промишлена, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Сергей Румянцев, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, УПИ V Ид. 04279.608.177, УПИ-Xiv ИУПИ-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.629.76, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Антон Страшимиров, Астра, Астра, Астра, Астра, Астра, Броди, Броди, Броди, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Бялата Висота, Георги Попов, Георги Попов, Георги Попов, Грамада, Грамада, Грамада, Дойран, Дунав, Дунав, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Евтим Драганов, Еленово, Еленово, Еленово, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii 04279.625.15 Кв1, Жк. &Quot;Ален Мак&Quot;, УПИ Xviii-04279.625.15, Кв.1 По Кк Благоевгр, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Искър, Кв.26, УПИ Іі-9114,УПИ Ііі-9115,9116, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кузман Шапкарев, Кури Дере, Лотос, Люлин, Люляк, Люляк, Люляк, Македония, Малешево, Малешево, Малешево, Мест.Кури Дере-Ш-22№082034, Места, Места, Местност Мутишица Е-79, Местност Опитно Поле, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Шейница, Местност Шейница, Мир, Мир, Мутишица, Обел, Осогово, Осогово, Осогово, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Перелик, Перелик, Пи№04279.625.207, Победа, Промишлена Зона, Св. Димитър Солунски, Сергей Румянцев, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Струмско Център, УПИ V Ид. 04279.608.177, УПИ-Xiv ИУПИ-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Шейница-Ш.24, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Броди, Васил Левски, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крали Марко, Крушево, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Пирин, Покровнишко Шосе, Полк.Кирил Чамишки, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Радовиш, Река Бистрица, Св.Св. Кирил И Методий, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Яне Сандански

На 14.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Асен Итов, Бистрица, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Броди, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Гемеджиите, Георги Попов, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Искър, Крали Марко, Крали Марко, Крушево, Люляк, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Река Струма, Огражден, Огражден, Освобождение, Освобождение, Панайот Хитов, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Полк.Кирил Чамишки, Полковник Димов, Радовиш, Св.Св. Кирил И Методий, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Яне Сандански, Яне Сандански

На 13.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крали Марко, Крушево, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Менча Кърничева, Менча Кърничева, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Полк.Кирил Чамишки, Полковник Димов, Радовиш, Св.Св. Кирил И Методий, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-Iii,Кв.117,Инд.№04279.612, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Яне Сандански

На 17.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Васил Априлов, Петър Ичев, Свети Наум, Теменуга, Трети Март, Христо Смирненски, Цанко Церковски

На 15.05.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Попов, Грамада, Евтим Драганов, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Местност Под Грамадите-Ш13

На 13.05.2019 г. /12:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Грамада

На 15.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   К. И Никола Хайдукови, Местност Медунски Андък

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Българчево:   Местност Змиярски Рид, Местност Реката-Корията, Местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв.5

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Местност Кури Дере

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Падеш:   Бреза, Падеш, УПИ I-219, Кв.17

На 15.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Покровник:   Покровнишко Шосе

Община Гоце Делчев

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил И Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, Местност Вельов Рид, Местност Лозята, Местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Разпът, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет И Пета, Тридесет И Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балдево:   УПИ Vii-97, Кв.9, УПИ Ііі Кв.14

На 13.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Балдево

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Баничан:   Бахчите, Бензиностанция Лукойл И Района Около Нея, Пръдлището, УПИ Iii, Кв.31, УПИ-Іv-270, Кв. 28

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан:   Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, УПИ Iii, Кв.31, УПИ-Іv-270, Кв. 28

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан:   Бахчите, Пръдлището, УПИ Iii, Кв.31, УПИ-Іv-270, Кв. 28

На 13.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Баничан

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Блатска:   030023, Местн. Бозукдермен

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Боголин:   253

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезница:   29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ Ii-682,Кв.49, УПИ-Іv, Кв.82, УПИ-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, УПИ- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Ваклиново:   124, Алексей Морев, Белтога, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил И Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:   Балтите, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр.Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Георги С Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Заря, Здравец, Кокиче, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Отец Паисий, Прогрес, Първи Май, Рила, Светиката, Свобода, Стопански Двор, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар, Шипка

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Годешево:   509, Арсо Пандурски, Беласица, Бистрица, Бяло Море, Вардар, Гранит, Граничарска, Драма, Кв.16 Парцел 496, Кокиче, Македония, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Одрин, Орела, Осми Март, Пирин, Предела, Рила, Родопи, Розова Долина, Средна Гора, Стара Планина, УПИ-І, Кв.16, М. Стоп. Двор

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Господинци:   УПИ-Хі, Кв.1

На 13.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път, Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гърмен:   Местност Маноле

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Долен, Общ. Сатовча:   1, М. Банян  Пи-073034

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново:   000181, Местност Реката

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново:   УПИ-I, Кв.30

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Дъбница:   Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Жижево:   273

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   Цар Симеон

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Кочан:   012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил И Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, Местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Крибул:   262

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен:   Vі-138, Кв.10, Іх-108

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Ново Лески

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Ореше

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Плетена:   М. Горна, М. Долна, М. Забърдо, Неуточнен Адрес

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самоков:   Тинтява

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Сатовча:   Ii-920,Кв.74 По Плана На С. Сатовча, І, Кв.77, Ал.Стамболийски, Атанас Харизанов, Бистрица, Букет, Васил Даракчиев, Васил Левски, Вела Пеева, Възход, Г.С.Раковски, Георги Мутафчиев, Георги Шомов, Девети Септември, Детелина, Драгийца, Дружба, Дунав, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Илинден, Кирил И Методи, Кокиче, Коца И Георги Сачеви, Лазар Карабожиков, Лале, Лиляна Димитрова, Людмила Живкова, Майор Топалов, Малчика, Местност Батала, Местност Стайков Дол, Милушица, Михаил Антонов, Млада Гвардия, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Отец Паисий, Петдесета, Пи-030054 М. Дренов Дол, Площада, Полени, Родопи, Свилен Русев, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Мавродиев, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Червеноармейска, Четирдесет И Девета, Четирдесет И Осма, Четирдесет И Седма, Шипка, Юри Гагарин

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Слащен:   Божур, Вергил Ваклинов, Габер, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, М.Развана, Места, Местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Панайот Волов, Пейо Яворов, Република, Римски Мостове, Родина, Родопи, Свобода, Стадиона, Стопански Двор, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Чичова Бърчина, Шипка

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Теплен

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Туховища:   382

На 15.05.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Фъргово:   189

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 15.05.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Хвостяне:   28028, УПИ-V, Кв.2

Община Гърмен

На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горно Дряново:   029032 – М.Дяново

Община Кресна

На 16.05.2019 г. /12:00 – 14:15 ч./ –  Кресна:   Александър Македонски, Васил Левски, Гоце Делчев, Грънчар, Кресненски Пролом, Македония, Олимпия, Струма, Яне Сандански

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Кресна:   Главен Път Е-79, Македония

На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Кресна:   Македония

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крупник:   Главен Път Е-79

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ощава:   54537.600.31.1, Германци, Местност Русенци, Местност Станковица

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Цар Самуил

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли

На 13.05.2019 г. /11:00 – 12:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Стара Кресна:   Местност Кулата, УПИ I-17, Кв.16

Община Петрич

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Беласица:   Акация, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, До Мтп Беласица, Кокиче, Осми Март, Паисий Хилендарски, Раславица, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3, Стълб При Обекта

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Генерал Тодоров:   Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Рибница

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Долно Спанчево:   Местност Реката

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Беласица, Брегалница, Владимир Заимов, Възраждане, Гранит, Еделвайс, Жданов, Калоян, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Малчика, Огражден, Октомври, Октомври, Партизанска, Пейо Яворов, Пирин, Подгорие, Просвета, Радомир, Симеон Кавракиров, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Самуил

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, Местност Гкпп-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Черни Черници, Яне Сандански, Янтра

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово:   Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вит, Г.Димитров, Георги Раковски, Извън Регулацията, Мусала, Плиска, Полковник Дрангов, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Толбухин, Цв.Радонов

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Кърналово:   Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, Местност Дабето, Местност Ливадите, Местност Острово, Местност Побиен Камък, Местност Порой, Местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Марикостиново:   1-141, Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Засеко, Иван Вазов, Извън Регулация, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, Местност Аджобица-Чалията, Местност Банско Бърдо, Местност Бонаро, Местност Високия Рид, Местност Горничето, Местност Корията, Местност Лозарски Андък, Местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич:   Извън Регулация, Местност Вадата

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Монтана:   Хан Кубрат

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   010024, 22-Ри Октомври, 28-Ми Октомври, Атанас Лютвиев, България, България, България, Васил Кънчев, Васил Левски, Васил Левски, Вит, Даме Груев, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, Калабак, Кочо Мавродиев, Македония, Местност Иловица, Михаил Вардев, Михаил Вардев, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Сандо Китанов, Стою Хаджиев, Цар Симеон, Яне Сандански, Янтра

На 13.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Битоля, България, Георги Урумов, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Ильо Войвода, Искър, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Местност Бухото, Мусала, Никола Вапцаров, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Тодор Александров, Хан Аспарух, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Цар Иван Шишман

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, Ляшница Потоко, Местност Бухото, Местност Зиче, Местност Караач-Дамяница, Местност Кумли, Местност Мерата, Местност Неволница, Местност Неволница Лозята, Местност Неволница-Лозята, Местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Стопански Двор

На 15.05.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Георги Бенковски, Местност Кумли, Местност Мерата

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, Местност Бунаро, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  РУПИте:   Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Извън Регулацията, Илинден, Кирил И Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос РУПИте, Местност Корията, Местност Мерата, Местност Пинговица, Местност Свети Атанас, Местност Средно Поле, Местност Тафтино, Местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тафтино, Тракия, УПИ Ііі-131,Кв.7, Хр.Ботев

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Струмешница

На 15.05.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Чучулигово:   000242, Стопански Двор, Голяма Нива -Кавако, Капсиди, Местност Янкулица, Трънката, УПИ 4 И Пи 014012, М. Градините, УПИ I-111 Кв.20

На 14.05.2019 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Чучулигово:   Местност Янкулица

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Яворница:   Победа

Община Разлог

На 15.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49, Iv-57020 Iii-57020, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Девета, Деветнадесета, Неофит Рилски, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, УПИ Xix-610 Кв 44, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 17.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета

На 17.05.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета, Извън Регулация С.Баня, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес

На 17.05.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов, Двадесет И Трета, Девета, Извън Регулация, Местност Андрианов Чарк, Местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 17.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Местност Андрианов Чарк

На 17.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Горно Драглище:   Двадесет И Втора, Петнадесета

На 17.05.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Краище

На 13.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Градево:   Калугерица, Местност Бяла Поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго – Изг. Чарк, Местност Лаго-равнако, Местност Лаговете-Стр.Река, Местност Мах.Кацарска, Местност Стружка Река – Лагове, Пи №46, Средорек, Требища, Требище

На 17.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Добърско

На 17.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Местност Баните, Местност Полене, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 17.05.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесет И Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 17.05.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски

На 13.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   База Предел, Бел Път, Бойков Рид, Горен Стопански Двор, Дългия Рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков Рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Мразеницаа, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел, Саровица Кулата, Черна Река

На 13.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   База Предел, Бел Път, Горен Стопански Двор, Дългия Рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Кошольовото, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Мразеницаа, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел, Черна Река

Община Сандански

На 15.05.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Влахи:   Вилна Зона Върбите, Върбите, Горните Ливади, Грънчарска Скала, Местност Върбите, Синаница, Средни Ливади, УПИ Іі, Кв.4 – В.З. Въбите

На 15.05.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Илинденци:   Боровец, Извън Регул./Р.Шашка/, Местност Боровец, Местност Врабча, Местност Врабче, Синаница, Тридесет И Втора, Тридесет И Шеста

На 15.05.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Кресна:   Върбите, Неуточнен Адрес, Синаница

На 14.05.2019 г. /13:15 – 15:30 ч./ –  Левуново:   Главен Път Е-79

На 15.05.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Плоски:   Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Долна Махала, Дружба, Еделвайс, Елово, Иван Козарев, Кокиче, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Местност Валога, Местност Поручик Минков, Методи Христов, Мир, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, УПИ Vi Кв.43, УПИ-Vi-389,390, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Явора

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:30 ч./ –  Плоски:   Местност Поручик Минков

На 13.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 14.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 15.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 16.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 17.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./ –  Поленица:   Вихрен, Георги Димитров, Гоце Делчев, Гушевица, Димитър Благоев, Изгрев, Илия Минев, Македония, Пирин, Рила, Х-77, Кв.8, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Сандански:   6533.206.678, Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Любен Каравелов, Местност Калинките, Местност Соколовец, Местност Ушите, Местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Опитна Станция, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Ушите, Р-Н Хано, Свобода

Община Симитли

На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./ –  Брежани:   Іv-36, Васил Левски, Георги Димитров, Горна Махала, Гоце Делчев, Еделвайс, Здравец, Ленин, Местност Вощинарци, Местност Кръстьова, Местност Света Петка, Миньор, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пирин, Рангел Димитров, Станой Крекмански, Христо Апостолов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Чернопеев, Център, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Градево:   Десислаго, Еленковци, Лаката-Еленковци, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Марево, Махала Стамболийска, Местност Въковица, Местност Мадана, Местност Свини Дол, Свини Дол

На 16.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Градево:   Местност Струма Изливер Хиляд, Струма

На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Долно Осеново:   291, Кв. 9, Ii–255, Долна Махала, Лаката, Махала Горна, Махала Долна, Местност Шалевец, Пи №111, Пи №162, Пи №466, Пи-061004 М.Лаката, УПИ 5, Кв.12, Чардака

На 16.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Железница, Общ. Симитли:   003056, 003141, Vii-122, Имот 002867, Местност Бачева Махала, Местност Джалева Махала, Местност Джалевци, Местност Долно Церово, Местност Дременец, Местност Караджевица, Местност Старата Върба, Местност Шебечковица, Пи №001414, Рибарска, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-Ххіv-50, Център-Над Жп Спирката

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Железница, Общ. Симитли:   Vii-122, Местност Джалева Махала, Местност Долно Церово, Местност Шебечковица, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-Ххіv-50, Център-Над Жп Спирката

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Крупник:   Васил Коларов, Васил Левски, Гладстон, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Ленин, Местност Текелев Шумак, Пайсий Хилендарски, Текелев Шумак, Хан Аспарух, Яне Сандански

На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крупник:   Местност Ормана

На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мечкул:   Местност Зад Къщи

На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Полето:   026023, Галабарци, Кв.3 УПИ V-17, Местност Кьосеви Рудини, Местност Страните, Нивото, УПИ Vi-381,382,Кв.2, УПИ-I, Кв.21

На 17.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Полето:   026023, Кв.3 УПИ V-17, Местност Кьосеви Рудини, Местност Страните, Нивото, УПИ Vi-381,382,Кв.2, УПИ-I, Кв.21

На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Полето:   Галабарци

На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Полето:   Нивото

На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ракитна:   004077, 010040, Махала Лулейска

На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли:   Калайджийска, Чакърска

На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Симитли:   Іі-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв.Ораново, Любен Каравелов, М.Ливадите, М.Ливадите, Местност Дарако, Местност Кантона, Местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли, Симитли, Славянска, Стоилково Дере, УПИ I-57,58, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски

На 17.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Симитли:   Іі-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв.Ораново, Любен Каравелов, М.Ливадите, М.Ливадите, Местност Дарако, Местност Кантона, Местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли, Славянска, Стоилково Дере, УПИ I-57,58, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски

На 16.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Симитли:   Бангелови Тополи, Бреза, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Герена, Гр.Симитли, Димитър Благоев, Долен Герен, Еделвайс, Зеленка, Искра, Кокиче, М.Драгова, М.Духарска, Малина, Местност Бангеови Тополи, Местност Герено, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ораново, Пазара, Победа, Полето, Предел, Първи Май, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли,УПИ Ii-1437,Кв.18,, Славянска, Струма, УПИ 1-538 Кв.22, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон

На 14.05.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Махала Чубан Дере, Октомврийска, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Свобода, Симитли, Трети Март, УПИ-Ііі-1466 Кв.51, Шипка

На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Симитли:   М.Ливадите, Местност Салиовица, Ораново, Оцетари, Предел, Симитли, Симитли, Симитли, Христо Ботев

На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Симитли:   М.Ливадите, Местност Салиовица, Ораново, Оцетари, Предел, Симитли, Симитли, Христо Ботев

На 13.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Предел

На 14.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Симитли:   Симитли

На 16.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 17.05.2019 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Церово, Общ. Благоевград:   Местност Поището, С.Долно Церово

На 17.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Черниче:   Детелина, Зора, М.Сухата Река, Местност Кантона, Местност Орловец, Роза

На 15.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Черниче:   Детелина, Зора, М.Сухата Река, М.Сухата Река, Местност Кантона, Местност Орловец, Роза

На 14.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Черниче:   М.Сухата Река

Община Хаджидимово

На 13.05.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Хаджидимово:   Viii, Акация, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Левски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил И Методий, Македония, Местност Тумбата, Ореляк, Свети Димитър, Спартак, Тодор Каблешков, Трети

На 13.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   Баба Тонка, Бор, Георги Измирлиев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Климент Охридски, Македония, Пейо Яворов, Победа, Цар Иван Шишман

Община Якоруда

На 15.05.2019 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Якоруда:   Даме Груев/Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Кожух, Места/П.Джеджеров/, Ореховица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP