Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-17.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 Област Перник

Община Брезник

На 16.05.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Бегуновци

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 17.05.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Брусник

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Конска:   Iv-310,311

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13, УПИ Vii-115 Кв.26

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.05.2019 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Ноевци

На 17.05.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Озърновци

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 13.05.2019 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 14.05.2019 г. /10:00 – 16:15 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 15.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Кошарите, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 15.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

Община Земен

На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дивля:   Мах.Валявичарска, Мах.Войнова, Мах.Заякова, Мах.Костадинова, Мах.Панчова, Мах.Шумкова

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Земен:   Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, Мах.Брънзова И Орлово Гнездо, Мах.Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

На 16.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч./ –  Пещера, Общ. Земен

Община Ковачевци

На 16.05.2019 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Байкалско:   084033

На 16.05.2019 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил

На 16.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Дебели Лаг

На 16.05.2019 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир

На 16.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8, УПИ Iv,Кв 12, УПИ XII-197,198  Кв. 28

На 16.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 11:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица, Махала Пириница, УПИ V-138 Кв.24

На 16.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Калище:   Iv-278,Кв.29а, УПИ Vi-260, Кв.15, УПИ X-306,Кв.15, УПИ Хiii-239, Кв. 20

На 16.05.2019 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Углярци

Община Перник

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Георги Бенковски, Св.Св.Кирил И Методий, Христо Ботев

На 13.05.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Батановци:   6ти Септември, Батан Войвода, Братя Миладинови, Граово, Княз Борис I, Никола Вапцаров, Средорек, Стефан Караджа, Трендафил Георгиев

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Богданов Дол:   793, Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Вискяр:   Іі-253 Кв.30

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л Іv-241, Кв.29, УПИ І-51 Кв.14

На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Витановци:   П-Л Іv-241, Кв.29

На 13.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Големо Бучино:   Арбова, Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кошеве, Кракра, Люлин, Македония, Нарцис, Перник, Република, Рутеш, Скачок, София, Струма, УПИ Viii-184 Кв.48, УПИ Xxiv Кв. 39, Шефтена, Яланджийска, Ясен

На 15.05.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Горна Диканя:   Iii-1699,Кв.194, Vii, Кв. 154, X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ I-1026,Kb.103, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 15.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 11:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Гълъбник

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 15.05.2019 г. /13:30 – 14:00 ч./ –  Дивотино:   3-Ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Комсомолска, Люлин, Махала Герен, Махала Ливаге, Махала Светавода, Махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ Viii – 296 Kb.21, УПИ Іі Кв.746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 15.05.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б, 926, Iv-744, Кв.49, V-648, Xi-790, Кв.55, XII-375, XIIi-755,Кв.47, Xiv-990,Кв.71, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ I,Кв.43, УПИ Iv-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ Vii- 852, 854 Кв.65, УПИ Xi-261, Кв.40, УПИ XIIi-990, УПИ Xxi-338, УПИ Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 13.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Драгичево:   559, М. Черешите, Vіі-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ Viii-1426, Физкултурна, Черни Връх, Янтра

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 13.05.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Драгичево:   Възраждане, Иван Вазов, Кокиче, Кракра, Любен Каравелов, Магистрала, Физкултурна

На 15.05.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет И Девета, Деветдесет И Осма, Деветдесет И Седма, Деветдесет И Трета, Деветдесет И Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет И Девета, Осемдесет И Осма, Осемдесет И Пета, Осемдесет И Първа, Осемдесет И Трета, Осемдесет И Четвърта, Осемдесет И Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет И Втора, Петдесет И Девета, Петдесет И Осма, Петдесет И Пета, Петдесет И Първа, Петдесет И Седма, Петдесет И Трета, Петдесет И Четвърта, Петдесет И Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет И Втора, Седемдесет И Девета, Седемдесет И Осма, Седемдесет И Пета, Седемдесет И Седма, Седемдесет И Трета, Седемдесет И Четвърта, Седемдесет И Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто И Втора, Сто И Девета, Сто И Единадесета, Сто И Осма, Сто И Пета, Сто И Петнадесета, Сто И Първа, Сто И Седма, Сто И Трета, Сто И Тринадесета, Сто И Четвърта, Сто И Шеста, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Девета, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет И Втора, Шестдесет И Девета, Шестдесет И Пета, Шестдесет И Първа, Шестдесет И Седма, Шестдесет И Трета, Шестдесет И Четвърта, Шестдесет И Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Зидарци

На 15.05.2019 г. /13:30 – 14:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   Iv-537, V-614 Кв 59, Viii-491, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв.31,УПИ1-577, Мах.Лесков Дол, Мах.Стакьовец И Манастира, Местн.Задбудилица, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Пи 874, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет И Осма, Тридесет И Седма, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста

На 13.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Мало Бучино:   Люлин/2-ра/

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, Хviii Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 13.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Мърчаево:   10-та

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 15.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Перник:   252 Цгч Ул.Отец Паисий, Ален Мак, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Ела, Железничарска, Искър, Калина, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Липа, Люлин, Могиличе, Найчо Цанов, Незабравка, Никола Козлев, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Ралица, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Чинар, Шамък

На 15.05.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Перник:   Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бела Вода, Боянски Водопад, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 13.05.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Ганьовец, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 15.05.2019 г. /13:30 – 14:00 ч./ –  Перник:   Цалева Круша

На 15.05.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин

На 15.05.2019 г. /09:45 – 12:00 ч./ –  Перник

На 15.05.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Радомир

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Радуй

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Расник:   Бобош, Брод, Казанджийска, Околовръстен Път, Първи Май

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, Vi-001267 Кв.82, Xviii-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Бистрица, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Места, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, У111-904, Кв.29, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ Lxxxiv-2229,Кв.21., УПИ І-1427 Кв.80б, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 15.05.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   I-51, Кв.11, Vii-157 Кв.17, Xxvіі-Xxvііі Кв.12, Мах.Дукова

На 15.05.2019 г. /08:30 – 10:30 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 15.05.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Върбица, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дома, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, УПИ Ii-456 Кв.39, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 13.05.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Студено Буче:   Стефан Караджа

На 13.05.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, УПИ Xx-744, Кв.60, Христо Смирненски

Община Радомир

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Беланица

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Бобораци:   XIIi-216 ,Kw.31, Ііі – 323 Кв.26, УПИ V-219,Kw.32, Хviii-136, Кв.23

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Борнарево:   УПИи I-066007 Кв.66

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Владимир:   V-57, Кв.6а

На 15.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Горна Диканя:   УПИ I-1026,Kb.103

На 13.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дебели Лаг

На 15.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Жедна

На 13.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./   На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Житуша:   П-Л Іv Пл.№711, Кв.56, УПИ V-675,Кв.52, УПИvі

На 14.05.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Житуша

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,УПИ Хіv, Махала Канджулица, Парцел V-220, Кв.12, УПИ Ii-492 Кв.41, УПИ Vi-332 Кв.39, УПИ Vi-441, УПИ Vii-69, Кв.13

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Касилаг:   УПИ Ііі-230, УПИ Хіv-191

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Кленовик:   Ii-169,Кв.15, Vi-5, Кв.20

На 13.05.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Кленовик:   Ii-169,Кв.15, Кв.20

На 14.05.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Кленовик:   Vi-5

На 14.05.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Кленовик

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Копаница

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Кошарите:   П-Л Vii-117, Кв.18, УПИ Vііі,Кв. 17

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Негованци:   Vi-355, УПИ-130 Кв.37

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Перник:   Железничарска

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:   П-Л Ххіі, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65

На 14.05.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Прибой

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 13.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Ярджиловци:   Viii-388, Кв. 31, Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

Община Трън

На 16.05.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна:   87

На 15.05.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 16.05.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Горна Мелна

На 15.05.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Дълга Лука:   УПИ Iv-71, Кв.17

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

Please follow and like us: