За парка в Петрич са предвидени 54 дка, част от предварително придобитата от държавата площ. Според проекта паркът на град Петрич, който се намира в централната част, ще разполага с всичко необходимо за отдих. Кметът Димитър Бръчков провери на място хода на строителната работа в парка.

Към момента са извършени голяма част от дейностите в обекта, като се работи основно по вертикалната планировка. Приключени са дейностите по изграждане на осветителната мрежа, като са положени подземните съоръжения, приключва и работата по ВиК и поливната инсталация в обекта. Обработват се терените, върху които предстои озеленяване, направени са основите на двата паркинга. Готова е и основата на езерото, което ще бъде в градския парк.

Зелените площи в градския парк ще бъдат 25 000 кв. м, 14 350 кв. м ще са пешеходните зони, 3185 кв. м ще бъде езерото, 1600 кв.м спортни площадки, 370 кв. м детски площадки. Предвидени са също фонтан, както и амфитеатър. За удобство на посетителите ще има и два паркинга – 4200 кв. м. Изпълнител е фирмата „Обединение БГ КО -Петрич ДЗЗД“. Градският парк на Петрич ще има два входа и ще бъде една от най-големите придобивки за хората. От парка ще има достъп до новата спортна зала „Серафим Бързаков“, както и до площадката за обучение по безопасност на движението за деца.