Учениците показаха наученото.

Отборът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ стана победител в общинското състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ в Кюстендил. В състезанието участваха 5 ученически отбора от 6-и и 7-и клас, като отборите решаваха тест с въпроси, свързани с действията при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Те демонстрираха практически умения за действия при земетресение и наводнение; действия при радиоактивно, биологично и химическо заразяване, пожарна безопасност, оказване на долекарска помощ.

Отборът победител

Състезанието се проведе в базата на РДПБЗН в село Лозно, а учениците бяха подготвени от учители от съответните училища, методическа помощ им бе оказана от служители на РДПБЗН – Кюстендил.

На второ място се класира отборът на ОУ „Проф. Марин Дринов“, на трето – ОУ „Ильо войвода“. Отборът първенец ще участва в областния кръг на състезанието.