Приблизително 33 млн. евро, от които 28 млн. евро безвъзмездна помощ, ще получи България по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. Това каза директорът на Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на енергетиката Венета Цветкова по време на официалното откриване на програмата днес в НДК. Енергийното ведомство е програмен оператор на програмата, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Предвидените средства по програмата са двойно повече спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше 15.6 млн. евро.
Венета Цветкова обяви, че се очаква да се спестят 172 000 тона въглероден двуокис, 117 мегаватчаса енергия, както и 7,4 мегавата инсталирана мощност от възобновяеми енергийни източници./ БТА/

Please follow and like us: