Две нови бизнес инициативи за изграждане на автокъщи в Дупнишко получиха зелена светлина от РИОСВ. Според екоинспекцията инвестиционните намерения не се нуждаят от ОВОС, тъй като градежът им няма да навреди на околната среда. Първата автокъща трябва да се вдигне в поземлен имот в землището на село Блатино, местността Реката. Имотът, който представлява нива, е с площ 2818 кв. метра и е собственост на двамата възложители. Те са предоставили нотариален акт за покупко-продажбата. Общинският съвет в Дупница е одобрил идеята, като е възложено изработването на план за застрояване на имота. Предвижда се обособяване на 60-70 бр. паркоместа за автомобили. Ще се изгради административна сграда със сандвич-панели или тип фургон.

Другото инвестиционно предложение е за изграждане на автокъща в местността Валого в Дупница, което също минава, без да се прави оценка за въздействие върху околната среда. Според плановете на инвеститора ще бъдат обособени около 100 паркоместа за автомобили втора употреба с цел продажба. Според скицата, издадена от Службата по геодезия, имотът е с площ 3000 кв. м. Теренът, който представлява нива, е собственост на възложителя, който също е предоставил необходимите документи за това. Инвестиционното предложение е минало със „за” и пред Общински съвет-Дупница през 2018 г. Уточнено е, че в частта от имота, попадаща в минималната сурвитутна зона на магистрален газопорвод, не се предвижда застрояване.

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Коли с незнайни проблеми,втора употреба гуми, части …Това са пунктове за продажба на скраб, в нормалният свят дават по 150-200€ за такива коли и ги правят на “ кюфтета” , а в България ги купуват за употреба и равносметката е ясна от новините -катастрофи,пострадали и загинали !

  2. Е,да но но нали сме европчани,това е светлото ни бъдеще!

Comments are closed.