• Създадена е организация за гарантиране на обществения ред и улесняване на гражданите за участието им

 

В ОДМВР-Кюстендил е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, сигурността на гражданите, охраната на изборните книжа, транспортирането им и охраната на избирателните секции за безпроблемното протичане на изборите за Европейски парламент.

В Кюстендилска област ще бъдат ангажирани с охранителна задача около 400 служители на МВР (в това число са служители на ОДМВР, РДПБЗН, РДГП-Кюстендил и служители на дирекция „Жандармерия“).

Служители на РДПБЗН-Кюстендил извършват проверки на секционните избирателни помещения и провеждат инструктаж на членовете на секционните избирателни комисии за гарантиране на пожарната безопасност в изборния ден.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил и служителите в РУ в Кюстендилска област ще работят на 26 май 2019 г. от 08,30 до 19,30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или в съответното РУ за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08,30 ч. до 17,00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08,30 ч. до 19,00 ч.;
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

 

Please follow and like us: