Пролетта на 1980 г.: вляво на първия ред е Вергил Бангеов, Добринчо Филипов, арх. Стоян Стоянов, а крайният вдясно на втория ред е изтъкнатият туристически деятел Георги Иванов Китов.

В 110-годишната история на Туристическо дружество “Рилски езера” – гр. Дупница стотици са хората с ярък принос към туристическото движение в нашия край. Едни от тях са оставили достойно име с делата си като хижестроители, а други са се изявили като активни туристически деятели. Сред тях се открояват имената на Тодор Кирилов Десподов и инженер Климент Василев Гигов. Изпълнявам за пореден път свещения си дълг като краевед-изследовател на Дупнишка околия и отдавам дължимото на тези скромни, но всеотдайни туристически деятели.

На плочата на новостроящата се хижа: вторият вляво е Андрей Луканов, а крайният вдясно е Алекси Тасев.
Тодор Десподов при натоварването на една от цистерните

Тодор Кирилов Десподов е роден на 10 юни 1947 г. в гр. Дупница, където е завършил през 1966 г. легендарния Механотехникум. Архивните документи доказват, че от 24 февруари 1960 г. той е приет още като ученик за член на Туристическото дружество “Рилски езера” в гр. Станке Димитров (Дупница). Решаващ принос, за да обикне туристическото движение, е имал неговият курсов ръководител Пенчо Банев. Той е роден на 22.09.1930 г. в с. Чуковец, Радомирско, завършил е математика и физика в СУ “Климент Охридски” и дупничани го познават като изтъкнат просветен деец. Той е жив и понастоящем, бил е заместник-директор по учебната дейност на Техникума по механоелектротехника в нашия град, редовно е организирал през почивните дни туристически походи в планините Рила и Пирин. Определено може да кажем, че Пенчо Банев е запалил искрата на туризма в много от своите ученици.

През 1964 г. Тодор Десподов е завършил успешно курса за планински водачи за Рила планина, организиран от Окръжния съвет на БТС в гр. Кюстендил. От 29.10.1969 г. той е инструктор по туризма, а от 27.12.1973 г. е планински водач; инструктор по ориентиране и съдия по ориентиране. За това свидетелства диплом на Централната планинска школа “Мальовица” от 27.12.1973 г.

Андрей Луканов, като председател на ЦС на БТС, инспектира строителството на хижа “Рилски езера”. Вдясно от него са Любомир Клечков, Димитър Мутафчиев и Първан Ранов.

От 10.10.1968 до 05.10.1969 г. Тодор Десподов е сменен майстор в Асансьорния завод в нашия град. Продължава образованието си и на 5 юли 1971 г. със успех Много добър (4.75) той е завършил Института за учители специалисти по учебна и производствена практика в гр. София. Получил е квалификация учител по практика – шлосерство и един месец до 08.11.1971 г. е работил като технолог в ХФЗ в града ни. От 9 ноември 1971 г. до 25 юли 1990 г. Тодор Кирилов Десподов е секретар на ТД “Рилски езера” в гр. Станке Димитров (Дупница). Огромен е неговият личен принос за изграждането на хижа “Рилски езера”. На 15 януари 1982 г. теоретичният орган на ЦС на БТС – вестник “Ехо”, е публикувал статията “Благородният риск”.

Иван Хаджийски произнася слово като младежки ръководител и член на Бюрото на ТД “Рилски езера”, м. декември 1985 г.
Новопостроената хижа “Рилски езера”.

Историческата истина повелява да кажем, че през пролетта на 1980 г. първият секретар на Общинския комитет на БКП в гр. Станке Димитров (Дупница) Вергил Методиев Бангеов, заместник-кметът по строителството архитект Стоян Кирилов Стоянов (08.02.1943-13.10.2017 г.) и представители на другите институции в града ни определят мястото за тази високопланинска хижа. Тодор Десподов е направил снимка на всички участници от това време, а знаем, че снимките са документ на времето. Хижа “Рилски езера” е построена на 2112 м надморска височина и снимките свидетелстват за героичните усилия за нейното построяване. През месец юли 1980 г. по настояване на тогавашния секретар на Общинския комитет на БКП по селскостопански въпроси и председател на Общинското дружество ТД “Рилски езера” в нашия град Борис Стоев по стопански начин започва изграждането на тази хижа. Дългогодишният строителен техник Илия Калчев и Тодор Десподов като секретар на дружеството привличат майстори за нейното изграждане.

Председателят на ЦС на БТС Лъчезар Аврамов връчва златен медал на Тодор Десподов.

Първо е изградена масивна помощна постройка от Малин Дунгьов. Той е от благоевградските села и е довел със себе си шестима младежи. Четирима коняри участват с шейсет коня за закарването на първите строителни материали. С неимоверни усилия трактористът Момчил от Горско стопанство в гр. Станке Димитров (Дупница) е прокарал пътя с булдозер С-100. Централният съвет на БТС е изразходвал около 1 300 000 лв. за построяването на хижа “Рилски езера”. Запазените снимки от това време показват ясно кои отговорни фактори са инспектирали строежа на хижата. Но голямата грижа и отговорност за нейното построяване е останала на секретаря на Общинското туристическо дружество Тодор Кирилов Десподов. С неимоверни усилия той е закарал от гр. Станке Димитров (Дупница) до хижата две цистерни, всяка от които по 25 тона, в които е съхранявана нафтата за отопление на хижата. За това свидетелстват двете архивни снимки от това време, които прилагам в своята статия. На 8 октомври 1989 г. тогавашният председател на ЦС на БТС Лъчезар Стоянов, заедно с първия секретар на Общинския комитет на БКП Кирил Кальонски, прерязват трикольорната лента и обявяват хижата за открита. На това голямо, незабравимо и вълнуващо тържество Тодор Кирилов Десподов е награден със златен медал от ЦС на БТС “За особени заслуги” – 1-ва степен. Той е носител на десетки грамоти и отличия, сред които се открояват: юбилейният медал по повод 70 години на организирано туристическо движение в България от 1965 г.; златните медали “Алеко Константинов” от 2 юли 1969 г. и 25 февруари 1974 г. На 24 февруари 1975 г. Тодор Кирилов Десподов е удостоен със званието “Отличник на БТС”. Поклон, дълбок поклон пред името и делото на Тодор Кирилов Десподов, който организира стотици бригади от туристически деятели за построяването на тази голяма хижа. По това време организираните туристи в гр. Станке Димитров (Дупница) наброяваха около 12 000 души. С настоящата статия отдавам дължимото на всеки един, който е вложил доброволния си труд при изграждането на хижа “Рилски езера” в Рила планина.

На 25 юли 1990 г. по политически причини Тодор Кирилов Десподов е освободен като секретар на ТД “Рилски езера”. От 10 януари 1991 г. той притежава диплома от Института за следдипломна квалификация при УНСС – гр. София, положил е с отличие 23 изпита, завършил е с Отличен (5.85) и е защитил дипломна работа на тема: “Проблеми и насоки в развитието на социалния туризъм в община Станке Димитров”. До 2006 г. той е работил в „Енергоремонт”, а след това до пенсионирането си през м. септември 2010 г. е работил в ТЕЦ “Бобов дол”. Съпругата му Марияна Миланова Десподова е родена на 01.08.1951 г. в с. Баланово, работила е като химичен лаборант в ХФК в града ни. Марияна и Тодор Десподови имат двама синове. Кирил Тодоров Десподов е роден на 26 май 1980 г. в гр. Станке Димитров (Дупница) и е завършил социология в СУ “Св. Климент Охридски” и магистратура по маркетинг в УНСС в гр. София. През последните две години той работи в родния си град. Ивайло Тодоров Десподов е роден на 30.04.1987 г., завършил е Техническия университет в гр. София с магистърска степен по електроинженерство. Той живее и работи по специалността си в гр. Пловдив.

Похвални думи заслужава и видният туристически деятел инж. Климент Василев Гигов. Той е роден на 24 март 1945 г. в гр. Дупница и произхожда от будно и революционно семейство. Дядо му Григор Хаджиилиев Хаджистоянов (1872-08.04.1945 г.) се е занимавал със скотовъдство и търговия с животни и е виден деец на ВМРО. От 1971 г. Климент Гигов е инженер по подемно-транспортни машини на Техническия университет в гр. София. Работил е в ЗИО в гр. Станке Димитров (Дупница) като ръководител на технологична група, началник на Конструктивен отдел, началник на Технологичен отдел, началник цех “Заготовка”. От 25.10.1975 г. е заместник-директор по техническите въпроси, а от м. ноември 1985 до 21 март 1991 г. е директор на ЗИО, с едно прекъсване от 7 месеца, когато директор е бил инж. Румен Войнов. По времето на инж. Климент Гигов в Завода за инструментално оборудване (ЗИО) в града ни са работили и шестте цеха, с около 1500 души. Инж. Климент Гигов е проявил далновидност и е закупил през 1990 г. конструкционни и инструментални стомани. От 01.02.1991 г. тяхната стойност става 6 800 000 лв. и с тези стомани ЗИО продължава да работи и през 2004 г. От 15.10.1991 до 28.02.2001 г. инж. Климент Гигов е управител на фирма за селскостопански препарати и торове. От 1 март 2001 г. той е координатор в Туристическо дружество “Рилски езера” в гр. Дупница. Избиран е за член на Управителния съвет на дружеството от 1975 до 1982 г. и от 1990 до 2003 г. От 2 август 1959 г. той е запален туристически деятел и през м. август 2019 г. навършва 60 години организирана туристическа дейност. От 1990 до 1992 г. и от 1990 до 2001 г. инж. Климент Гигов е заместник-председател на ТД “Рилски езера”. От м. февруари 2000 г. е бил председател на Клуба на ветераните туристи към ТД “Рилски езера” в гр. Дупница. Той и съпругата му Снежана Петрова Михайлова, работила като инженер-химик в ХФК, имат две дъщери и внуци. В съзнанието на дупничани инж. Климент Василев Гигов остава като много динамична натура, стопански ръководител с буден и предприемчив ум и изтъкнат туристически деятел. От 2002 до 2004 г. той е секретар на Общинското туристическо дружество “Рилски езера”. На 27 март 2009 г. в регионалния вестник “Вяра” инж. Климент Гигов е публикувал голяма статия за ТД “Рилски езера” в гр. Дупница, по повод 100 години организиран туризъм в нашия град.

 

 

Гл. ас. Иван Хаджийски, краевед-изследовател

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0