По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2019 г. нарастват с 2.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 845 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 5.0%. Най-голямо увеличение има в „Транспорт, складиране и пощи” и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1010 лв., а за частния – 788 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2019 г. област Кюстендил е на 26-о място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София-град – 1656 лв., София-област – 1139 лв., Стара Загора – 1134 лв., Варна – 1105 лв., и Враца – 1095 лева.

 

 

Please follow and like us: