Озеленяване на разкопани от мината площи се прави за първи път в града

 

Започва изпълнението на „Проект за отстраняване на екологични щети и технически ликвидация на нарушени терени вследствие на водените дългогодишни минни работи от рудниците „Седми септември“ и „Христо Ботев“ при „Мини – Перник“ ЕАД“.

Това беше обявено на среща в общината с представители на фирмата възложител „Еко Антрацит“ ЕАД и фирмата изпълнител „Монтажи“ ЕАД. Те са държавни предприятия и са под шапката на Министерството на икономиката.

„Подобно озеленяване на разкопани от мината площи се прави за първи път в Перник. Радвам се, че този проблем получи своята положителна развръзка и несъмнено проектът ще се отрази изключително благоприятно на Перник“, заяви кметът.

В рамките на проекта ще бъдат рекултивирани също „Максим табан” и табанът на бившата Брикетна фабрика. Общата площ на терените е 1262.5 дка. Ликвидирането на „Максим табан” и табана на Брикетната фабрика включва изгребване на натрупания минен отпадък и транспортирането му за депониране в котлован на открит рудник, след което районът ще бъде рекултивиран. Ще бъде направено затревяване на площите и ще бъде изграден залесителен пояс с ширина от 10 метра успоредно на асфалтовия път.

В момента върви и процедура за съгласуване на друг проект за запълване на минните галерии, вследствие на експлоатацията на подземните изработки за територията на кварталите „Драгановец“, „Клепало“ и „Рудничар“. В проекта се предвижда запълване на галериите, за да не пропадат къщите и където е необходимо, ако има конструктивни нарушение на жилищните сгради, ще бъдат укрепени. Общата стойност по първоначалните данни на проекта е около 135 млн. лева.