На 13 юни (четвъртък) от 10,00 ч. на пл. „България“ ще се състои  празник „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. Целта на събитието е да привлече вниманието на учениците към спазване на правилата за безопасност през предстоящата лятна ваканция. Ще се направи обучение и демонстрация за безопасно движение по пътищата, оказване на първа помощ на пострадал и предпазване на учениците от опасностите в планината и водните басейни. Ще се организират интересни състезания по оказване на първа помощ на пострадал между ученици от училищата на територията на община Сандански и викторина. Най-добрите ще получат награди. Празник „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ се организира от община Сандански, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Районно управление-Сандански, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Българския червен кръст и Планинската контролно-спасителна служба.