Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня“ се осъществява с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщиха от общинската администрация на кмета Владимир Джамбазов. Общата стойност на проекта е в размер на 4 810 569,14 лева. Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътя. По проекта ще бъдат извършени следните дейности: Рехабилитация на съществуващата настилка, възстановяване на маркировката, подмяна и допълване на вертикалната сигнализация, подмяна на всички бордюри с видима част от 15 см и изпълнение на нови тротоари, пред входовете за гаражи и портални врати към дворовете бордюрите да се понижат с 15 см за всички напречни улици, там, където свършва тротоарът и накрая на пешеходните пътеки, се предвижда скосяване на бордюра към платното, почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения. За част от окопите е планувано облицоване с бетонни корита.

 

Please follow and like us: