Стълбите между кварталите „Христо Ботев” и „Миньор”
  • Общината провежда консултации за цената на ремонтите на стълбищата между кварталите „Хр. Ботев” и „Миньор”, улиците „Ив. Вазов” и „Свилен Русев”

 

Ремонти на стълби и алеи ще бъдат извършени в Бобов дол. Предвиждат се основни ремонти на стълбите и алеята от кв. „Христо Ботев” до кв. „Миньор”, стълбите от ул. „Иван Вазов” до ул. „Свилен Русев” – ул. „Дружба” и алеята от ул. „Никола Вапцаров” срещу клона на „Кюстендилска вода” ЕООД. От общината в миньорския град провеждат пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност на предстоящите ремонтни дейности. След остойностяването ще стартира процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Стълбите, свързващи кв. „Христо Ботев” и кв. „Миньор”, са построени през 80-те години на миналия век на обществени начала. Във връзка с полагане на водопровод за захранване на кв. „Христо Ботев” през 2007 г. са проведени изкопни работи, при което са подкопани ограничителните бордюри в южната част на стълбите. В резултат на изкопните дейности и природното въздействие 40 м от южния бордюр се е самосрутил. Масивните стълби са с дължина 122 м, след което по стръмния скат на жп линията с дължина 15 м са изградени стъпала от бетонни плочки, стълбите не са обезопасени с парапет и не е изграден ограничителен бордюр, става ясно от обяснителната записка към възложения от общината инвестиционен проект.

Алеята, свързваща кварталите „Христо Ботев” и „Миньор”, води началото си от жп линията Бобов дол-Дупница. Прокарана е с построяването на стълбите, като на по-късен етап през 20-те години е асфалтирана. С течение на времето състоянието става критично от гледна точка на удобство при експлоатацията им и се налага извършването на мащабни ремонтно-възстановителни дейности. Предвижда се пълно реновиране на стълбите чрез полагане на изравнителна бетонна настилка и изливане на стъплата с бетон, възстановяване на съборения ограничителен бордюр и т.н.

Стълбите от ул. „Иван Вазов” до ул. „Свилен Русев” – ул. „Дружба” са построени през 80-те години на миналия век от съществуващото тогава в Бобов дол предприятие БКС. Те са бетонови и се явяват най-пряката пешеходна връзка до Детска градина „Дружба” и жилищните блокове в района. Стълбите не са ремонтирани отдавна. Тротоарните плочки, с които са облицовани, са износени, а на места липсват. Предвижда се цялостно обновяване.

Алеята, свързваща стълбите между кварталите „Христо Ботев” и „Миньор”, предстои да бъде обновена чрез монтаж на градински бордюри и полагане на настилка от плочки.

Алеята при ул. „Никола Вапцаров” срещу „Кюстендилска вода” е място за отдих, асфалтирана на 29 м. Асфалтовата настилка е силно разрушена, като в дъното е превзета от земни маси и треви. Връзката от тротоара на ул. „Никола Вапцаров” към алеята е напълно разрушена и на практика представлява дълбока локва. Имало е и няколко бетонови пейки, част от които са затрупани от земни маси. Предвижда се цялостно почистване, поставяне на бордюри и павета.

 

 

Please follow and like us: