В гробищен парк „Ридо” общината направи предвиденото разширение, като се оформиха гробните места, трасираха се и се застлаха алеите. Основно бяха почистени съществуващите алеи и пътеки и бе осигурен достъпът чрез изрязване на обраслата храстовидна растителност до всички гробни места в парк „Ридо”. Оформено е входното пространство и пространството около новоизградения Дом на покойника.