7 са свободните работни места, които разкрива община Дупница в трудово правоотношение за социалната услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Позициите са: социален работник, психолог, рехабилитатор, арттерапевт, медицинска сестра, санитари. Подаването на документи е до 24 юни включително до 17,30 часа в деловодството на общинската администрация. Комисия впоследствие ще се запознае с документите на кандидатите и допусне до участие в процедурата тези, които отговарят на изискванията. Вторият етап е провеждане на интервю за оценка на професионалната  мотивация и познания с допуснатите кандидати. Трудовите договори с одобрените кандидати се сключват съгласно Кодекса на труда, считано от 01.07.2019 г. За всяка определена дата от етапите на процедурата кандидатите ще бъдат уведомявани своевременно.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0