Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24-28 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ –  Долистово: I-89, Кв. 25,  ХII-257, Кв. 19,  къща

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч./ –  Коркина: Коркина  къща, ТП Разлона

На 25.06.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Бобов Дол: Двадесет и Седми Октомври  2,  Дружба  67, 66 66, 67, 68, 68, 66, 66

Община Дупница

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Блатино: 000195,  000212  М-Ст Реката,  005026,  005053  М-Ст Вейнико,  VIII-91, Кв. 7,  Екатте 04354,  ПИ 000241,  Реката, Реката

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20,  Втори Януари  2,  Отец Паисий  19, 21, 22,  Отец Паисий  20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Свети Иван Рилски  7, 1,  Свети Иван Рилски  56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 20, 12, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20

На 24.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Самораново: местност Отовица  Хижа Отовица

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бобов Дол: Антим Първи  7, 28, 14, 12, 68, 3, 13, 20, 18, 15, 10, 19, 9, 5, 16, 11, 17,  Двадесет и Седми Октомври  2,  Ивайло  9, 11, 12, 15, 8, 4, 10, 13, 1,  Колош  3, 1, 4,  Осми Март  16, 11, 6, 2, 10, 13, 4, Магазин, 12, 9, 8, 18, 7, 14, 17,  Самуил  18, 14, 19, 16, 23, 13, 21,  Свети Спас  17, 2,  Стубело  8, 18, 20, 12, 22, 16, 27, 13, 21, 11, 10, 31, 2, 14, 23, 24, 33

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Делян,  Общ.  Дупница: Хіх-164, Кв.  12,  236,  III-21. Кв. 4,  Парцел Іv-485,  Кв. 13,  Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Тополница,  Общ.  Дупница: местност Дрено  ПИ 019023 Екатте72758,  Нупи-1609,  УПИ Х-366, Кв.  80,  1, 2, къща, Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Дупница: 324+460 До 324+840,  68789. 551. 8,  68789. 552. 38,  Каваклия  60, 79, 98, 75, 26, 80, 43, 54, 9, 48, 111, 22, 4, 103, 41, 24, 72, 40, 38, 93, 11, 63, 76, Вила, 46, 29, 16, 39, 19, 35, 36, 54, 59, 82, 68, 20, 110, 7, 78, 32, 61, 25, 5, 67, 88, къща, 50, 65, 109, 72, 107, 3, 106, 70, 75, 64, 36, 10, 65, 34, 27, 40, 62, 13, 34, 16, 91, 90, 90, 71, 94, 4, 25, 45, 89, 48, 50, 1, къща, 58, 49, 14, 105, 66, 30, 56, 56, 1, 8, 15, 10, 32, 14, 46, 13, 12, 21, 33, 22,  местност Бели Янко,  местност Лъката  Магазин,  Орлинска  72, 7, къща,  Софийско Шосе  4, 15, 3, 5, 1, 1а, Хале-Алум. Дограма, 2, 1

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Дяково: 16,  23,  VI,  Кв.  2,  Дяково,  махала Бучала,  махала Крич,  УПИ I-138, Кв.  10,  УПИ Ііі-204, 205, 206, Кв. 20,  УПИ Хіv,  къща, Каравана

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Кременик: XxII-98, Кв. 10,  ХххvI-171, Кв. 5,  Вила, Вила, 143

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Мламолово: Ix-25, Кв. 9,  Iх-179, Кв. 11,  Бистрица  1, 2а, 2,  Бор  1, 3, 14, 11, 8, 12, 6, 16, 9, 7, 5,  Бузлуджа  6,  Вихър  2,  Горещица  22, 32а, 44а, 20, 36, 40, 26, 68, 66, 28, 58, 48, 18, 24, 60, 46, 42, 30, 56, 34, 44, 18а, 54, 32б,  Ела  4, 8, 2,  Калина  4, 2а, 6,  Кокиче  4, 2, 10,  Малина  1, 5, 6, 10, 3, 2,  местност Трапчине  Конеферма,  Миньорска  9, 37, 17, 21, 10, 11, 30, 12, 24, 35, 22, 10а, 19, 15, 29, 18, 2, 14, 39, 27, 32, 20, 13, 33, 26, 23,  Никола Вапцаров  37,  Рила  53, 23, 27, 49, 22, 25, 41, 15,  Руднината  12, 10, 4,  Станке Димитров  106, 78,  Старата Линия  14, 16, 8, 11, 20, 9, 4, 70, 10, 2, 13, 12, 18, 17, 22,  Теменуга  2,  УПИ XXI-38,  Кв. 8,  УПИ XXX, Кв. 9

На 24.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Пиперево: 56349. 0. 159,  56349. 6. 37,  68789. 250. 87,  68789. 252. 15. 1,  68789. 252. 19,  68789. 252. 22. 1,  Дупнишка Комуна  1, 56, 63, 60, 48, 15, 64,  местност Стопански Двор  Автосервиз, къща,  МТП Шивашки Цех,  С.  Пиперево,  Общ.  Дупница,  ХХVIII, Кв. 39

На 24.06.2019 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Дупница: Вардар  3,  Гоце Делчев  6, 6а, 4,  Захари Стоянов  1, 5, 8, 3, 4, 6,  Николаевска  23, 21, 27, 27 А,  Охрид  4, 2, 6, 5, 8,  Преслав  1,  Преспа  5, 4, 1, 2, 3,  Рила  4, 6, 2,  Христо Ботев  30,  Цар Самуил  16, 20, 15, 19, 21, 22, 13, 18, 11

На 24.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Дяково: Каравана

На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23,  Втори Януари  2,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20,  Отец Паисий  20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Отец Паисий  19, 21, 22,  Свети Иван Рилски  56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64,  Свети Иван Рилски  7, 1,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 20, 12, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20

На 26.06.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:45 – 10:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч./ –  Дупница: I,  Кв.  79,  68789. 17. 76,  I, Кв. 79,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Андон Величков  8,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Бачо Киро  8,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бисеров  4, 2, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Вардар  1, 2,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Вихрен  3,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Димитър Радев  4, 6,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Евтим Трайчев  157, 159,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Никола Лазаров  1,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Преслав  40, 40,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Трети Гвардейски Полк  23,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ Ііі,  Кв. 95,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Грънчаров  1а,  Цар Освободител  1,  Цар Самуил  9, 8

На 26.06.2019 г. /15:00 – 15:30 ч./ –  Дупница: I,  Кв.  79, I,  Кв.  79,  68789. 17. 76,  68789. 17. 76,  I, Кв. 79,  I, Кв. 79,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Андон Величков  8,  Андон Величков  8,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Бачо Киро  8,  Бачо Киро  8,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бисеров  4, 2, 2,  Бисеров  4, 2, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Вардар  1, 2,  Вардар  1, 2,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Вихрен  3,  Вихрен  3,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Димитър Радев  4, 6,  Димитър Радев  4, 6,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Евтим Трайчев  157, 159,  Евтим Трайчев  157, 159,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Никола Лазаров  1,  Никола Лазаров  1,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Преслав  40, 40,  Преслав  40, 40,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Трети Гвардейски Полк  23,  Трети Гвардейски Полк  23,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ ІІІ,  Кв. 95,  УПИ ІІІ,  Кв. 95,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Грънчаров  1а,  Христо Грънчаров  1а,  Цар Освободител  1,  Цар Освободител  1,  Цар Самуил  9, 8,  Ц

На 28.06.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Джерман: 059050,  Асен Орански  17 А, 14а, 14 Б,  Дупнишка Комуна  24,  Кокиче  5, 3, 11, 1, 7, 9, 12, 8, 10,  Коста Петров  59 А, 23, 36, 49, 40, 45, 31, 21, 27, 26, 95, 41, 66, 19, 39, 35, 24, 43, 53 А, 33, 51, 38, 20, 30, 42, 34, 57, 47,  местност Кръсто  Автоморга,  местност Мали Бельов Дол  къща, 3,  Партизанска  3, 11, 7, 5, 1, 8, 6, 15, 9, 2, 13,  Самуил  20, 8, 6, 12, 18, 10, 4, 2,  Стопански Двор  Автоработилница, Обект,  Теменуга  7, 25, 24, 15, 13, 5, 21, 3, 9, 27, 17, 11, 23, 19,  Цар Крум  5, 9, 3, 17, 1, 3 Б,  Явор  11, 14, 10, 9, 19, 5, 18, 12, 16, 8, 6, 4, 17, 15, 2а, 1, 13, 2, 7, 3

Община Кочериново

На 26.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бараково: Александър Стамболийски  1,  местност Чалтиците

На 24.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кочериново: Бреза  14, 26, 8, 16, 4, 24, 18, 6, 10, 2, 22, 20,  Брянски Лес  12, 18, 8, 16, 6, 14, 22, 10,  Детелина  17, 19, 11, 7, 2, 15, 9, 13, 21,  Димчо Дебелянов  17,  Дъбо,  Камчия  6, 2, 8,  Кв. 38,  УПИ XxII-1384,  Климент Охридски  3, 5,  Левски  21, 17, 12, 13, 8, 18, 16, 14, 1, 4, 6, 10, 3, 7, 23, 15, 25, 9, 2, 5,  Никола Вапцаров  40, 49, 53, 29а, 42, 39, 58, 37, 51, 54, 41, 38, 47, 45, 56, 43, 35, 48, 31, 44, 33, 50, 52, 29,  Олга Стоянова  13,  Родопи  1,  Сураж  1, 7, 13, 5, 3, 4, 9, 11,  Трети Март  1

На 25.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кочериново: Бузлуджа  2, 3, 4, 1, 5,  В. Вретенарски  26, 17, 8а, 24, 13, 38, 22, 22а, 14, 30, 19, 11, 15, 4, 12, 6, 25, 34, 7, 20, 9, 21, 1,  Витоша  1, 4, 2,  Гоце Делчев  1, 11, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 2,  Детелина  5, 1, 3,  Димчо Дебелянов  26, 16, 5а, 28, 19, 13, 36, 7, 46, 30, 5, 29, 4, 3, 6, 34, 17, 18, 27, 39, 31, 14, 1, 40, 24, 22, 44, 9, 10, 11, 15,  Мусала  4, 8, 10, 16, 22, 9, 6, 12, 2, 3, 11, 18, 13, 20, 24, 1, 7, 14,  Никола Вапцаров  18, 26,  Олга Стоянова  16, 1, 4, 10, 2, 9, 18, 15, 6, 8, 14, 3, 17, 20, 7,  Осогово  2, 3, 1, 4,  Пушкин  1, 7, 5, 4, 2, 3, 9,  Свети Иван Рилски  2, 3, 54, 10, 73, 14, 26, 29, 37, 68, 80, 60, 27, 15, 59, 23, 17, 39, 8, 21, 40, 36, 1, 44, 46, 69, 51, 16, 19, 38, 37а, 48, 56, 18, 31, 22, 45, 55, 12, 34, 11, 67, 35, 52, 65, 41, 50, 42, 33, 13, 47, 61, 71, 9, 63, 58, 62, 5, 25, 57, 7, 6, 4, 43, 53, 22а,  Тинтява  4,  Тракия  2,  Трети Март  1,  УПИ Iv-769,  Кв.  51,  Яворов  7, 18, 9, 3, 10, 1, 12, 16, 4, 11, 6

На 26.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Благоевград: УПИ XvIII -1365,  Кв. 38

На 26.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кочериново: 408 По Плана на Гр.  Кочериново,  VII-372,  Кв. 4,  Аврора  4,  Антон Иванов  63, 31, 71, 35, 37, 13, 14, 57, 86, 7, 47, 45, 55, 67, 17, 21, 42, 3, 65, 84, 1, 53, 27, 10, 69, 43, 39, 2 Б, 2б, 40, 59, 41, 33, 44, 9, 29, 2, 23, 15, 25,  Баба Люба  7, 1, 23, 5, 17, 10, 25, 32, 19, 13, 8, 15, 29, 11, 27, 12,  Братя Костови  17, 15, 14, 13, 11, 16,  В. Везенков  10, 8, 14,  В. Вретенарски  76,  Витоша  3,  Владимир Заимов  18, 22, 4, 54, 3, 44, 42, 58, 30, 36, 28, 52, 32, 40, 24, 5, 50, 12, 60, 8, 48, 6, 26, 1, 20, 34, 16,  Георги Бенковски  6, 7, 3, 5, 4,  Димчо Дебелянов  2, 4,  Дунав  1, 17, 10, 24, 23, 26, 21, 3, 5, 18, 27, 15, 20, 19, 8, 7, 28, 13, 6, 4, 12, 14,  Жельо Демиревски  18, 16,  Заводска,  Зоя Космодамянская  1,  Иван Вазов  33, 11, 4, 14, 7, 8, 10, 32, 16, 24, 9, 19, 22, 30, 18, 2, 3,  Иван Вазов  21, 36, 38, 42, 40, 34, 25,  Искър  9, 3, 2, 4, 5, 1,  Искър  28, 26, 9, 24, 13, 11, 32, 17, 16, 18, 2, 6, 22, 34, 15, 8, 10, 36, 19,  Калин  11, 2, 4, 1, 7, 9, 6,  Климент Готвалд  5,  Комсомолска  2, 8, 6, 3, 10, 4, 1,  Комсомолска  3, 5, 3а,  Крашево  6, 4, 2, 1,  М. Бангоев  17, 13, 9, 10, 7, 11, 8, 5, 3, 19,  М. Преображенски  5, 3,  М. Преображенски  1, 10а, 7,  Малчика  18, 21, 19,  Места  2, 1,  Мусала  3, 6, 15,  Никола Вапцаров  24, 9, 17, 23, 8, 7, 5, 34, 30, 2, 72, 32, 11, 12, 36, 6, 20, 21, 26, 3, 14, 15, 22, 13, 1,  Никола Вапцаров  111, 107, 103, 121, 99, 119, 96, 108, 86, 101, 125, 113, 10, 114, 118, 118 Магазин, 110, 120, 105, 117, 116, 112, 104, 100, 94, 109, 98, 115, 106,  Оборище  1, 5, 7,  Пеньо Пенев  14, 1, 2,  Родопи  4, 3, 6, 9,  Свети Иван Рилски  101, 76, 72, 70, 74,  Свети Иван Рилски  113, 82, 94, 98, 78, 86, 100, 107, 92, 88, 84, 89, 102, 80, 87, 91, 1, 96, 109,  Свилен Русев  8, 4, 3, 14, 5, 6,  Сотир Карпудски  5, 19, 7, 9, 1, 3, 15, 11,  Спортист  5, 1, 3,  Странджа  5, 4, 2, 11, 8,  Толбухин  6, 9, 2, 8, 3,  Трети Март  1,  Трети Март  1, 3,  УПИ – VII, Кв. 40,  УПИ 14,  Кв.  38,  УПИ XII-1397,  Кв. 89,  УПИ ХVIII-1396,  Кв. 88,  УПИ-Хіv-1395, Кв. 88,  Фридрих Енгелс  5, 7, 1, 2, 3,  Хаджи Димитър  5, 12, 3, 7,  Хан Аспарух  16, 4, 8, 2, 12, 14, 6, 10,  Христо Сокола  2, 4, 6,  Чапаев  3, 1, 5, 4, 6,  Шипка  4, 7, 9, 6, 1, 2, 11, 13,  Шипка  21, 25, 26, 23, 24, 12, 17,  Юри Гагарин  12, 11, 37, 10, 60, 14, 8, 23, 56, 39, 20, 33, 17, 13, 55, 9, 47, 15, 45, 7, 18, 46, 1, 49 А, 27, 26, 21, 3, 24, 5, 57, 50, 2, 19,  ПИ 022023

На 27.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бараково: Александър Стамболийски  4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1,  Александър Стамболийски  1,  В. Везенков  5, 3, 1, 4, 7,  Васил Коларов  7, 4, 3, 5,  Вела Пеева  19,  К. Лазаров  8, 7, 3, 12, 14, 5, 10,  Клемент Готвалд  11, 5, 8, 7,  Климент Готвалд  6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2,  Костадин Лазаров  1,  местност Гургу Дере,  местност Чалтиците,  Методи Попгеоргиев  18,  Митко Палаузов  8, 2, 4,  Никола Парапунов  8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6,  Полето,  Струма  10, 3, 5, 4,  УПИ – Vііі-157,  УПИ-VIII-157,  Кв. 96,  Христо Ботев  18, 30, 1, 6, 24, 17, 2, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12

На 27.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кочериново: Антон Иванов  63, 31, 71, 35, 37, 13, 14, 57, 86, 7, 47, 45, 55, 67, 17, 21, 42, 3, 65, 84, 1, 53, 27, 10, 69, 43, 39, 2 Б, 2б, 40, 59, 41, 33, 44, 9, 29, 2, 23, 15, 25,  В. Везенков  10, 8, 14,  Владимир Заимов  18, 22, 4, 54, 3, 44, 42, 58, 30, 36, 28, 52, 32, 40, 24, 5, 50, 12, 60, 8, 48, 6, 26, 1, 20, 34, 16,  Жельо Демиревски  18, 16,  Заводска,  Зоя Космодамянская  1,  Климент Готвалд  5,  Малчика  18, 21, 19,  Никола Вапцаров  113,  Никола Вапцаров  111, 107, 103, 121, 99, 119, 96, 108, 86, 101, 125, 113, 10, 114, 118, 118 Магазин, 110, 120, 105, 117, 116, 112, 104, 100, 94, 109, 98, 115, 106,  Толбухин  6, 9, 2, 8, 3,  УПИ XII-1397,  Кв. 89,  УПИ ХVIII-1396,  Кв. 88,  УПИ-ХІV-1395, Кв. 88,  Фридрих Енгелс  5, 7, 1, 2, 3,  Хаджи Димитър  5, 12, 3, 7,  Хан Аспарух  16, 4, 8, 2, 12, 14, 6, 10

Община Кюстендил

На 24.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 – 16:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч./ –  Мазарачево: махала Безбелинци,  махала Модро Поле,  махала Тренките,  махала Черна Река

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Брест,  Общ.  Трекляно: махала Беловци,  махала Знеполци,  махала Казаците,  махала Песяк,  махала Селото  Магазин,  махала Янкова

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Бъзовица: махала Врътина,  махала Георгина,  махала Говедарници,  махала Димина,  махала Дънкова,  махала Кюлина,  махала Реката

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горни Коритен: махала Богдановци,  махала Григоринци,  махала Джуркинци,  махала Лиярска,  махала Лозановци,  махала Любенова,  махала Мъзгарска,  махала Пауновци,  махала Петкова,  махала Попова,  махала Ралоква,  махала Расова,  махала Спасановци,  махала Цонева

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горно Кобиле: махала Бучлинци,  махала Пешина,  махала Селото

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долни Коритен: махала Витанова,  махала Витановци,  махала Гелева,  махала Деянова,  махала Джонева,  махала Димова,  махала Дроньова,  махала Китанова,  махала Клубарска,  махала Кьосакова,  махала Манчова,  махала Петкова,  махала Портарска,  махала Хановете,  махала Чомарска

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долно Кобиле: махала Аврамци,  махала Диневци,  махала Ковачевци,  махала Козарник,  махала Кошарци,  махала Момчиловци,  махала Пладнище,  махала Станчевци,  махала Станчовци,  махала училището

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Драгойчинци: махала . Богданова,  махала . Бозкина,  махала . Гигина,  махала . Гигинци,  махала . Градско Ливаде,  махала . Дайчова,  махала . Деяница,  махала . Джикаре,  махала . Дълги Лом,  махала . Дърнелци,  махала . Зеинци,  махала . Злондон,  махала . Корита,  махала . Куркина,  махала . Малка Падина,  махала . Митарци,  махала . Пейчинова,  махала . Село,  махала . Средно Осое,  махала . Чорбаджийска,  махала . Ширилова

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Киселица: махала Богданинци,  махала Буцалевци,  махала Вучковци,  махала Гелчинци,  махала Кадинци,  махала Търница

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Метохия: Долна махала ала,  махала Баздрике,  махала Бургяре,  махала Владимировци,  махала Матеина,  махала Осояре,  махала Пауновци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Побит Камък,  Общ.  Трекляно: махала Возчукар,  махала Джокинци,  махала Село

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Средорек,  Общ.  Трекляно: 020019,  махала Бекярска,  махала Джониловци,  махала Драгльовци,  махала Дренярска,  махала Клинчарци,  махала Неделкьова,  махала Павлева  къща,  махала Пашина,  махала Петрева,  махала Центъра,  махала Явор,  махала Янина,  местностдупни Камък

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Уши: 030001 М.  Под Пътя,  махала Вучарник,  махала Горно Велковци,  махала Долно Велковци,  махала Златанова,  махала Знеполци,  махала Калеинци,  махала Кошарци,  махала Николина,  махала Николинци,  махала Самарджийска,  махала Спасевска

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Чешлянци: махала Бара,  махала Вишурци,  махала Милчаци,  махала Орница,  махала Реката  Бунг,  махала Стопански Двор,  махала Ябуковица,  махала Ясикаре

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Горановци,  Общ.  Кюстендил: Лъката,  махала Оспротива,  къща, 1 ПИ 001005

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Горно Уйно: махала Амиджина,  махала Брестов Дол,  махала Джалевица,  махала Дръндевци,  махала Дудевска,  махала Момчилова,  махала Панагонова,  махала Цървеличка,  Мвец Драговищица

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Гурбановци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Долно Уйно: махала Дедо Ненова,  махала Корнец,  махала Моралийска,  махала Никова,  махала Олтоманци,  махала Райкова,  махала Славкова,  махала Чурица,  махала Янковска

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Драговищица,  Общ.  Кюстендил: Акация  1, 2, 5, 3,  Априлско Въстание  7, 1, 15, 30, 14, 2, 8, 10, 12, 17, 4, 19, 11, 3,  Асен Златаров  1, 5, 3, 7,  Атанас Достин  26, 11, 38, 15, 5, 8, 47, 34, 19, 63, 57, 17, 33, 31, 41, 4, 32, 21, 30, 28, 35, 39, 48, 9, 7, 49, 12, 45, 1, 29, 27, 59, 42, 20, 37, 10, 6, 40, 61, 44, 2, 51, 18, 65, 53, 46, 24, 22, 13, 36,  Бреза  1, 2,  Брест  1, 2а, 1а,  Генерал Савойски  5, 9, 8, 12, 13, 10, 11, 7, 6,  Георги Григоров Фарадей  6, 12, 10, 24, 9, 5, 1, 4, 14, 8, 16, 13, 22, 28, 21, 18, 17, 20, 3, 7, 11,  Девети Септември  32, 77, 54, 61, 77а, 71, 41, 43, 60, 49, 47, 56, 64, 73, 66, 55, 68, 52, 72, 44, 67, 34, 50, 51, 59, 39, 40, 37, 76, 38, 36, 62, 75, 48, 65, 53, 69, 57, 45, 42, 54а, 79,  Димитър Каляшки  1а, 8, 17, 11, 6, 19, 10, 13, 9, 15, 2, 3, 4, 7, 5,  Земен  28,  Искра  2, 4, 1,  Кирил и Методий  3, 2а, 1, 2, 5,  Лале  8, 2, 4, 6, 1,  Липа  6,  Места  3, 6, 2, 1, 4, 8, 5,  местност Перивол,  местност Ямборано  Кафе Аперитив, Селкооп,  Младост  12, 14, 6, 18, 4, 22, 20, 8, 16, 10, 2,  Опълченска  1, 3,  Охрид  2, 1, 4, 3,  Преслав  12, 15, 11, 10,  Рила  3,  Руен  1, 4, 5, 6, 7,  Славчо Темкин  29,  Спартак  4, 1, 6,  Спортист  2, 5, 8, 4, 3, 6,  Стоян Лудев  1, 7, 6, 4, 9, 3, 2, 5,  Черница  4, 2, 6, 5,  Бензиностанция, Кафе

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Ивановци,  Общ.  Кюстендил

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Кутугерци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Ломница,  Общ.  Кюстендил: махала Батина,  махала Богойна,  махала Милоорниче,  махала Попов Дол,  махала Равно Буче

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Полетинци: 41

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Церовица: махала Бело Камене

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 – 16:00 ч./ –  Чудинци

На 24.06.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Гърляно: Iv-111, Кв 22,  Владимир Заимов  18г, 12 1, 18а, 21, 16, 29, 12, 16 3, 25, 23, 19, 31, 4, 27, 17, 11, 9, 3,  Димитър Каляшки  2, 3, 7, 17, 9, 14, 5, 12, 11,  Крум Кюлявков  5, 2, 6, 14, 13, 7, 1, 9, 4, 12, 11,  махала Долна  25, 26,  махала Леските  6, 5, 4, 3,  махала Реката  къща,  Руен  31, 30, 16, 28, 14, 18, 10, 29, 20, 2, 32, 7, 15, 9, 17, 11, 27, 21, 19, 4, 22, 3,  Рибарник и Обсл. Сгради, Цех

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злогош: махала Кориярци

На 24.06.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Раненци: Людмила Живкова  2,  махала Димовска  21,  махала Мечкарска,  махала Реджовска,  махала Стругарска,  махала Центъра  26

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 17:30 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор,  Борис Тасев  16, 20, 7, 28, 4, 12, 18, 26, 10, 22, 11, 30, 6а, 15, 14, 1, 6, 5, 3, 17, 24,  Васил Левски  24, 14, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 22, 30, 11, 26, 8, 20,  Владимир Заимов  5, 7, 2, 4, 1, 3, 6,  Девети Септември  17, 19, 13, 10, 12, 8, 14, 4, 9, 16, 15, 2, 6, 20, 7, 1, 18,  Иван Вазов  11, 6, 2, 17, 15, 7, 8, 5, 1, 9,  Никола Вапцаров  9, 6, 16, 8, 11, 17, 14, 15, 12, 1а, 1, 18, 7, 4, 13, 3, 2,  Паисий Хилендарски  6, 10, 5, 4, 8, 7, 3, 1, 2,  Панайот Волов  3, 1, 4, 2,  УПИ Ix-142, Кв. 15,  Хаджи Димитър  13, 2, 9, 16, 5, 15, 17, 1, 7,  Христо Ботев  15, 6, 8, 3, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  8, 18, 4, 3, 16, 2, 1, 10, 12

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Багренци: Александър Стамболийски  5, 6, 2, 7, 1, 3, 4,  Андон Разсипийски  2, 3, 4,  Бандерата,  Бачо Киро  14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 9, 5, 7,  Васил Коларов  1, 12, 18, 8, 26, 23, 22, 20, 17, 24, 14, 7, 16, 15, 19, 2, 29, 25, 21, 11, 1, 13,  Васил Левски  3, 4, 2, 1,  Васил Петлешков  4, 2,  Георги Бенковски  1, 4, 7, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13,  Георги Димитров  11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 10, 13, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1,  Георги Зеленков  2, 8, 4, 16, 12, 6, 14, 9, 1, 13, 2, 11, 3, 7, 10, 15, 5,  Георги С.  Раковски  6, 5, 10, 3, 1, 7, 8, 4, 2, 21, 11, 16, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17,  Григор Чергов  13, 6, 5, 1, 2, 11, 9, 7, 8, 12, 4, 10, 14,  Дим. Разсипийски  3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7,  Димитър Каляшки  18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 21, 19, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5,  Дядо Иван Самоволеца  1, 6, 8, 3, 2, 4,  Емил Шекерджийски  2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3,  Землище на С. Багренци и С. Граница,  Иван Вазов  4, 2, 1,  извън регулация,  Ильо Войвода  12, 2, 9, 11, 19, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 17, 7,  Йордан Каймакански  4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3,  Кирил Орловски  12, 14, 16, 11, 18, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 2, 3,  Криволак  3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4,  Крум Джиджински  4,  Любен Каравелов  2, 6, 5, 4,  местност До Селото,  Митко Палаузов  17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8,  Осогово  5, 5, 1, 7,  Паисий Хилендарски  6, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 1,  Панайот Волов  6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 6, 8,  Райна Княгиня  4, 6, 2, 1,  Рила  2,  Руен  13, 11,  Румена Войвода  4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1,  Стара Планина  18, 16, 1, 15, 7, 4, 2, 9, 5, 13, 10, 20, 6, 11, 12, 3,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4,  Струма  15, 3, 13, 5, 11, 1,  Тодор Каблешков  6, 5, 1, 3, 4, 7,  УПИ Iv-331,  Кв. 42,  Харалампи Разсипийски  9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  Христо Ботев  6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17,  Шипка  2,  Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски Цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Кафе, Тзс, Местн. Бахчата

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Гирчевци: Александър Стамболийски  11, 12, 13, 33, 21, 3, 14, 27, 15, 31, 17, 23, 9, 1, 7, 5, 25, 19, 38, 6, 2,  Васил Коларов  25, 22, 34, 30, 6, 1, 10, 20, 36, 27, 4, 5, 18, 16, 7, 28, 15, 8, 17, 14, 26, 3, 13, 12, 32,  Димитър Каляшки  9, 14, 1, 15, 12, 5, 3, 7, 16, 8,  Иван Вазов  2, 4, 3, 1,  Марин Дринов  4, 12, 8, 5, 1, 9, 3, 7, 2,  Никола Вапцаров  6, 2, 12, 4, 10, 8,  Христо Ботев  19, 24, 15, 7, 2, 10, 11, 22, 3, 13, 21, 57, 9, 6, 5, 23

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горна Гращица: XIII-212. Кв. 18,  Алеко Константинов  2, 1,  Александър Димитров  5, 1, 3, 4, 2,  Александър Димитров  Язовир,  Александър Стамболийски  2, 5, 1, 15, 10, 18, 9, 4а, 25, 30, 11, 34, 8, 4, 22, 7, 12, 16, 21, 3, 19, 17, 32, 6, 23, 28, 36,  Антон Иванов  10,  Болшевик  1,  Болшевик  10,  Васил Левски  19, 17, 14, 8, 2, 11, 1, 15, 7, 6, 5, 16, 13, 9, 3, 4,  Вела Пеева  9, 8,  Вола  1, 2, 3, 4,  Генерал Владимир Заимов  4, 2, 3, 1,  Георги Бенковски  8, 10, 4, 2, 6,  Георги Димитров  57, 24,  Георги Раковски  5, 11, 14, 16, 7, 9, 15, 13,  Двадесет и Трети Септември  6, 5,  Девети Май  11, 9,  Девети Септември  4, 2,  Девети Септември  7,  Дрин  8, 2, 4,  Иван Вазов  6, 5, 8, 3, 4,  Изгрев  1, 2,  Лавеле  1, 7, 3, 4, 2, 5,  Ленин  26, 9, 22, 25, 10, 13, 20, 16, 28, 23, 27, 5, 6, 21, 23а, 18, 8, 11, 29, 4, 17, 19, 7, 12, 14, 6, 30, 2,  Ленин  50, 46, 44, 39, 40, 43, 53, 38, 36, 37, 49, 47, 45, 42, 51,  Любен Каравелов  4, 2, 15, 1, 10, 9, 13, 47, 11, 14, 7, 8, 3, 49, 5, 6,  местност Заечки Камик,  Опълченска  10, 9, 18, 8, 12, 3, 4, 2, 20, 14, 37, 6, 16, 1,  Петър Берон  4, 7, 9, 1, 5,  Спартак  8, 2, 10, 12,  Страцин  1, 4, 3, 6, 2а,  Струма  1, 3, 7, 21, 15, 6, 9, 27, 10, 25, 17, 5, 23, 11, 4, къща, 2, 18, 8,  Тодор Каблешков  1, 2, 3,  Томанова  3, 11, 15, 1, 7, 12, 8, 6, 9, 10, 4,  УПИ XI-70, Кв. 16,  Хаджи Димитър  8, 2, 4, 7, 10, 5, 6, 9, 1,  Хан Аспарух  8, 30, 45, къща, 55, 29, 6, 33, 19, 13, 49, 7, 24, 35, 18, 16, 23, 12, 17, 37, 47, 21, 26, 39, 10, 15, 14, 28, 1, 43, 41, 3, 2, 1,  Христо Ботев  2, 4,  Цар Симеон  1, 3, 5, 2,  Шипка  8, 4, 2, 6, 10,  Юри Гагарин  43, 59, 55, 10, 14, 21, 22, 27, 23, 20, 5, 15, 18, 14а, 29, 13, 6, 11, 31, 3, 26, 9, 15а, 1, 16, 8, 24, 17, 7,  Юри Гагарин  45, 54, 56, 55, 47, 37, 60, 36, 44, 48, 50, 40, 58, 34, 57, 46, 28, 38, 30, 43, 52, 42, 32, 39,  Язовир Валого,  Черква, Читалище, къща, Магазин, Мандра, Казани, Поща, Ресторант, Адм. Сграда, Здравна Служба, Кафе,  Мандра

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Дворище,  Общ.  Кюстендил: Девети Септември  8, 21,  Лиляна Димитрова  2,  махала Томанова  18, 5,  махала Чорбаджийска  къща, Магазин, 22,  местност Друмо,  Местонст Брестиките,  Раденко Видински  19,  Стоян Лудев  6,  Христо Ботев  1, 13,  Хоремаг, къща, Метален Фургон, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долна Гращица: Александър Стамболийски  1,  Васил Левски  6, 5, 7, 2, 3, 15, 1, 11, 4, 8, 13,  Владимир Ил.  Ленин  6, 12, 13, 10, 8, 15, 7, 4, 3, 9, 5, 11, 16, 1, 18, 14,  Георги Димитров  13, 17, 5, 9, 4, 11, 6, 8, 2,  Георги Кирков  13, 6, 4, 11, 2, 10, 7, 1, 5, 9, 8, 3,  Девети Септември  19, 11, 7, 12, 27, 8, 16, 5, 25, 26, 4, 20, 14, 9, 15, 29, 6, 23, 2, 17, 21, 24, 6а, 31, 10, 18, 1,  Иван Вазов  15, 5, 1, 3, 17, 11, 9,  Иглика  1, 9, 6, 2, 4,  Лиляна Димитрова  9,  местност Дупките,  местност Ридо,  Митко Палаузов  5, 7, 1, 2, 3, 4, 6,  Оборище  2, 6, 3, 1, 5, 7,  Първи Май  3, 1,  Румена Войвода  5, 1, 7, 9,  Свилен Русев  2, 3, 4, 6,  Свобода  3, 6а, 2, 5, 7, 1, 6, 4,  Стефан Караджа  4, 1, 3, 5а, 5, 2,  Христо Ботев  1, 7, 6, 3, 4, 5, 2, 8,  Шипка  1, 3, 10, 2, 8, 6, 4,  къща, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долна Козница: 22112. 500. 2

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Друмохар: махала . Брашненица

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Жабокрът: Александър Стамболийски  18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 17, 3, 26, 14, 31, 23, 32, 1, 38, 25, 36, 30, 8, 4, 27, 29, 7, 2, 5, 34, 21, 24, 22,  Бузлуджа  11, 5, 1, 2, 8, 4, 7, 3,  Васил Коларов  5, 1, 14, 13, 20, 10, 19, 24, 25, 22, 11, 12, 16, 9, 21, 23, 6, 7, 2, 18, 15, 17,  Васил Левски  21, 12, 23, 6, 20, 17, 14, 1, 9, 10, 11, 22, 18, 16, 29, 8, 7, 4, 5, 24, 26, 35, 39, 31, 29, 34, 32, 43, 28, 41,  Девети Септември  15, 2, 24, 12, 17, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 6, 9, 28, 3, 23, 26, 1, 14, 19, 8, 7, 5, 25, 13, 16, 22, 18, 58, 60, 41, 45, 56, 54, 47, 43, 52, 37, 36, 33, 40, 31, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 38, 44, 35, 32, 42, 50, 30,  Еделвайс  1, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 9, 4,  Ивайло  2, 5, 3, 4,  Иван Вазов  18, 15, 5, 4, 11, 6, 8, 16, 1, 2, 5, 13, 14, 10, 18,  извън регулацията  къща, Скз Жабокът, 1, 6, 4, 5, 3, 2,  Калоян  1, 3,  местност Върбата,  Оборище  5, 3, 1,  Овощарска  2 къща, 3, 54, 1, 5,  Осми Март  2, 10, 6, 4,  Осогово  2, 4,  Пауталия  10, 7, 17, 15, 9, 6, 11, 5, 12, 3, 13, 8, 2, 9, 11,  Плиска  10, 5, 15, 9, 1, 7, 8, 13, 4, 12, 29, 24, 4, 26, 28, 25, 14, 22, 27, 31, 21, 16, 20, 23, 18,  Помпулузки Бахчи,  Средец  7, 9, 5, 6, 3, 4, 1,  Струма  9, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 5, 12, 1, 4, 2,  Суха Река  1, 8, 14, 6, 12, 10, 16,  Христо Ботев  21, 13, 15, 19, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 1, 9, 23, 8, 3, 2, 17, 10, 12, 5, 11, 14, 7,  Шипка  11, 7, 8, 10, 12, 9, 6, 2, 1, 4,  Магазин, Кафе, Цех, Магазин, Магазин, Детска Градина

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Катрище: Боян Колев  1, 2, 3, 8, 6, 5, 4, 9, 10, 7,  Васил Коларов  4, 6, 8, 2, 14б, 11, 10, 3, 13, 12, 1, 16, 7, 15, 14, 9,  Васил Левски  4, 5, 3, 1, 2,  Девети Септември  4, 2,  Димитър Каляшки  5, 50, 4, 7, 13, 19, 18, 9, 46, 26, 3, 10, 38, 22, 15, 25, 32, 48, 1, 23, 12, 42, 8, 24, 17, 6, 11, 20, 28, 52, 16, 34,  Здравка Сапунджийска  2, 10, 6, 7, 8, 12, 3,  Капитан Петко Войвода  5, 3, 1, 2,  местност Валого,  местност Забел  3, 5, 6, 4,  Мир  6, 4, 3, 1, 2,  Млада Гвардия  5, 1, 7, 6, 2, 4, 3,  Могила  4, 5, 8, 2, 10,  Първи Май  9, 1, 3, 11, 2, 14, 10, 13, 4, 6, 5, 12, 8,  Стефан Димитров Иванов  2, 1, 5, 18, 9, 15, 6, 13, 4, 3, 14, 10, 11,  Стоил Колев  15, 17, 6, 16, 13, 7, 5, 14, 1, 10, 12, 8,  Странджата  19, 12, 26, 14, 21, 1, 29, 15, 8, 18, 5, 4, 13, 25, 27, 22, 7, 17, 2, 16,  Хаджи Димитър  9, 12, 13, 8, 11, 6, 5, 2, 1, 7, 3,  Христо Ботев  8, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 5,  Червена Армия  9, 24, 26, 21, 8, 5, 30, 13, 12, 14, 4, 11, 6, 17, 34, 3, 12а, 10, 15, 19, 1, 2,  Стопански Двор, Казани, Читалище, къща, Кафе, Магазин, Кметство

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Коняво: 000906 Кв. 38432,  Алеко Константинов  4а, 1, 4, 9, 7, 3, 5, 6, 14, 12, 13, 2, 10, 16, 11,  Александър Стамболийски  9, 1, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 20, 13, 10а, 18, 17, 22, 11, 7, 91, 12, 8, 3,  Бачо Киро  5, 3, 1,  Бенковски  21, 11, 7, 27, 3, 29, 31, 5, 19, 41, 33, 25, 37, 1, 23, 9, 35, 4, 13, 17, 39, 15,  Бор  2, 6, 4,  Васил Левски  5, 24, 13, 14, 3, 8, 6, 9, 2, 23, 19, 4, 25, 1, 18, 22, 20, 15, 11, 7, 10, 21,  Виден  4, 6, 3, 1, 2, 5,  Владимир Поп Томов  14, 10, 12, 6, 8, 2, 1, 3, 15, 4,  Възраждане  4, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 2, 8, 25, 23, 23, 21, 8, 25, 11, 17, 13,  Георги Димитров  5, 10, 9, 14, 16, 7, 8, 18, 1, 4, 6, 11, 20, 2, 1, 36, 34, 42, 29, 44, 24, 19, 21, 17, 23, 46, 27, 33, 40, 28, 30, 48, 25, 38, 15,  Георги Кирков  25, 4, 2, 14, 1а, 9, 33, 18, 5, 21, 23, 15а, 22а, 6, 15, 31, 29, 11, 3, 12, 17, 2а, 7, 20, 19, 35, 27, 13, 22, 1, 10, 26а, 32, 41, 37, 43, 26, 45, 30, 35, 24,  Даскал Димитър Стоянов  9а, 23, 25, 19, 7, 7а, 5, 11, 6, 29, 3, 1, 4, 13, 17, 29, 41, 3, 59, 31, 26, 67, 30, 28, 18, 24, 65, 39, 47, 45, 33, 63, 43, 53, 35, 49, 55, 51, 37,  Девети Септември  7, 6, 1, 8, 4, 9, 3,  Димитър Благоев  4, 6, 1, 3, 2, 7, 5, 12,  Димитър Каляшки  1, 6, 2, 4, 3, 8,  Жельо Демиревски  10, 4, 12, 14, 5, 7, 15, 9, 27, 25, 17, 11, 21, 3, 13, 23, 2,  Здравец  6, 5, 4, 2, 10, 8, 7,  Иван Вазов  4, 6, 9, 2, 13, 24, 12, 22, 14, 18, 1а, 16, 26, 5, 8, 1, 7, 10, 3, 30, 20, 11, 23, 21, 9, 15, 25, 27,  Извора  2, 1, 4,  Изгрев  7, 3, 5, 1,  Кирил и Методий  12, 11, 4, 8, 16, 14, 5, 3, 13, 9, 2, 10, 1, 15,  Ленин  15, 20, 22, 24, 2, 32, 4, 6а, 16, 13, 29, 31, 33, 25, 28, 7, 30, 17, 8, 9, 45, 56, 19, 23, 3, 27, 5, 11, 5а, 37, 18, 6, 34, 12, 10, 26, 35, 21, 72, 81, 78, 82, 76, 91, 87, 70, 89, 66, 64, 68, 85, 83, 84, 79, 51, 38, 47, 36, 41, 43, 40, 45, 56, 60, 53, 61, 81, 52, 75, 71, 58, 69, 72, 54, 59, 73, 65, 42, 62, 67, 63, 48, 57, 77,  Лехово  2, 4, 2, 5, 6, 3, 1, 4а,  Людмила Живкова  6, 4, 10, 8, 8а, 2, 12, 16, 18, 14, 13,  Маркова Стъпка  1, 3, 5, 2,  местност Драките,  местност Маровски път,  Мусала  1, 5, 4, 2, 3,  Незабравка  2, 1, 4,  Никола Димитров  2, 9, 4, 7, 5, 3, 1, 8, 13, 10, 3, 14, 11, 5, 12,  Осогово  6, 4, 3, 5, 9, 2, 2а,  Отец Паисий  2,  Петко Р.  Славейков  4, 2,  Раковска  1, 11, 13, 5, 12, 8, 3, 7, 14, 4, 9, 6, 2, 10,  Рила  12, 8, 10, 7, 1, 3, 2, 4, 5,  Руен  7, 1, 5, 11, 13, 9, 3,  Симеон Въжаров  1, 7, 9, 6а, 11, 3, 2, 5а, 5,  Стадиона  1, 2, 3, 5, 5а,  Стоян Лудев  8, 4, 6, 1, 3,  Странджата  8, 5, 3, 10, 1, 4, 2, 7, 6, 14, 12,  Христо Ботев  12, 1, 4, 16, 29, 6, 19, 7, 26, 8, 32, 9, 10, 30, 36, 24, 18, 42, 17, 15, 20, 11, 27, 14, 40, 22, 5, 28, 38, 25, 34, 3а, 2, 21, 13, 23,  Бензиностанция, Газостанция, Варници, Мандра, Магазин, Магазин, Закуски, Механа, Ресторант, Кафе, Пункт Горско, Хотел, Шивашки Цех, Магазин, Стол, Читалище, Аптека, Здравна Служба, Офис, Склад, Поща, Гатер, Стоп. Двор, Цех За Алумин. Дограма, Фуражомелка, Дърв. Работилница, къща, Мандра, Усип, Диагн. Пункт, Фурна, Кантар

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Копиловци,  Общ.  Кюстендил: Бистрица  26, 7, 9, 10, 3, 18, 16, 12, 2, 26, 1, 8, 20, 4, 14, 6, 22, 5,  Васил Левски  6, 4, 3, 5, 1, 10, 2, 9, 7, 8,  Възраждане  19, 13, 31, 21, 10, 23, 17, 20, 8, 27, 24, 25, 18, 12, 29, 22, 26, 16, 15, 14, 9, 5, 4, 7, 3, 6, 11,  Димитър Благоев  6, 4,  Драговищица  6, 8, 4,  Елин Пелин  6, 13, 11, 5, 14, 9, 4, 12, 15, 7, 3, 2, 8, 10, 17, 1,  Звезда  1, 10, 7, 5, 2, 4, 3,  Иглика  8, 3, 6, 4, 1, 2,  Индустриална  43, 7, 11, 44, 12, 36, 1, 26, 6, 5, 20, 46, 22, 13, 2, 14, 28, 34, 8, 16, 10, 18, 42, 32, 38, 9, 30, 4, 3,  местност Базето,  Мир  26, 2, 5, 10, 14, 3, 20, 7, 18, 32, 9, 1, 34, 6, 16, 15, 22, 17, 13, 12, 28, 11, 24, 19, 21, 4, 8, 36,  Нов Живот  18, 6, 11, 14, 12, 13, 20, 5, 16, 3, 15, 7, 8, 4, 1, 9, 15,  Овощарска  4, 3, 6, 1, 7, 5, 6, 14, 8, 12, 9, 10,  Околовръстна  14, 10, 45, 47, 37, 12, 43, 8, 41, 16, 18, 25, 1, 13, 2, 3, 5, 11, 9, 4, 17, 21, 15, 25, 35, 2, 27, 19, 33, 6,  Пейо Яворов  3, 6, 7, 2, 9, 5, 4,  Спасовица  2, 3, 1,  Стоян Тренев  3, 56, 13, 9, 7, 105, 101, 11, 70, 107, 5, 1, 64, 93, 72, 38, 107, 60, 58, 16, 68, 34, 10, 75, 87, 18, 63, 85, 32, 95, 11, 65, 99, 12, 109, 89, 69, 64, 54, 20, 52, 97, 42, 71, 67, 26, 105, 70, 8, 91, 24, 81, 62, 2, 6, 98, 14, 36, 22, 50, 77, 79, 80, 103, 56, 78, 83, 101, 76, 55, 6, 54, 103, 29, 72, 25, 33, 49, 35, 27, 78, 47, 41, 77, 51, 43, 23, 31, 68, 53, 80, 37, 99, 62, 97, 19, 93, 17,  Струма  6, 1, 3, 4, 8,  Търговска  7, 4, 3, 5,  УПИ ХIII-12 Кв. 2,  Христо Смирненски  5, 12, 14, 4, 2, 10, 1, 6, 3, 8, 16,  Щастие  15, 14, 21, 19, 16, 8, 11, 7, 4, 3, 13, 9, 17, 5, 1, 10, 6, 2,  Работилница, Цех, 1

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: местност Дренов Дол  Бунгало, 37, 8, В-31, Стрелбище, 17, Вила №15, 18, 27, 15, 9, 41, 19, 13, 32,  местност Николичевски път  Обор, 32, Вила, 32а Стоп. Постройка, 305, Кантар, 33, Склад, Цех, Телчарник, 32, 43, 32а Гараж, Рем. Работилница, 45, Склад,  местност Николичевски път,  София

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Лиляч: местност Войника,  Вила, Помпа

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Невестино,  Общ.  Невестино: УПИ XvIII – 221 Кв. 39,  I-446-За Църква, Кв.  43,  VI-124,  VIII – 298,  Кв.  37,  Александър Стамболийски  29, 36, 9, 84, 70, 31, 52, 12, 28, 11, 32, 7, 64, 66, 45, 34, 58, 51, 56, 39, 17, 21, 14, 27, 38, 22, 13, 35, 50, 44, 62, 43, 60, 80, 42, 78, 33, 48, 86, 90, 37, 47, 19, 88, 10, 5, 4, 6, 8, 12, 1, 7, 3,  Асен Златаров  2, 5, 1, 9, 11, 13, 4, 3, 7, 10, 6, 8, 12,  Батак  6, 5, 3, 12, 2,  Бузлуджа  1, 18, 16, 12, 14, 8, 10,  Васил Левски  5, 10, 4, 3, 8, 1, 6,  Владимир Поптомов  10, 4, 14, 1, 16, 2, 12, 6, 84, 82, 53, 57, 88, 76, 39, 74, 64, 80, 55, 60, 70, 78, 35, 49, 45, 72, 51, 59, 86, 66, 41, 43, 11, 54, 19, 32, 21, 20, 54б, 52, 9, 7, 5, 46, 48, 39, 38, 22, 44, 29, 27, 30, 42, 24, 28, 13, 50, 36, 40, 25, 23,  Гео Милев  7, 6, 5, 4, 11, 9, 2, 3,  Георги Трайков  10, 17, 7, 26, 22, 11, 3, 16, 5, 8, 24, 18, 15, 14, 1, 12, 4, 9, 19, 28, 20, 6, 13, 1,  Димитър Каляшки  7, 6, 3, 2, 7а, 1,  Елин Пелин  11, 12, 9,  Здравец  7, 11, 3, 8, 9, 5, 6, 4, 10, 1, 5,  Земен  12, 10, 4, 14, 6, 2, 8,  Кокиче  3, 1, 12, 14, 6, 4,  Максим Горки  3, 5, 2,  махала Развигорска  2, 18, 1, 4, 19, 8, 7, 21, 17, 9, 12, 18,  махала Разсолкова,  махала Синорска  2, 17,  местност Дренето,  Митко Палаузов  7, 14, 15, 23, 19, 9, 25, 29, 4, 12, 27, 3, 21, 13, 16, 2, 11, 8, 5, 1,  Никола Вапцаров  9, 1, 4, 90, 2, 6, 10,  Пробуда  17, 11, 15, 13,  Първи Май  24, 6, 21, 4, 9, 46, 42, 25, 30, 27, 3, 15, 20, 28, 14, 11, 31, 7, 38, 18, 1, 34, 12, 16, 8, 2, 5, 10, 36, 19, 23, 32, 40, 17,  Струма  10, 1, 3, 13, 7, 6, 12, 11, 8, 5, 15, 9, 4,  УПИ Іх-61, 63, 70,  Кв. 22,  Хаджи Димитър  3, 5, 10, 7, 9, 3, 6, 8, 4, 1, 2,  Хан Аспарух  10, 21, 37, 22, 27, 49, 16, 43, 6, 25, 29, 14, 39, 17, 47, 20, 8, 12, 41, 23, 31, 19, 1, 7, 9, 11, 5, 2, 3,  Христо Ботев  4, 8, 12, 10, 6,  Юрий Гагарин  24, 13, 26, 18, 14, 12, 9, 17, 10, 8, 36, 4, 22, 39, 32, 15, 30, 28, 3, 2,  Разсадник, Разсадник, Цех, Архив, Фурна

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Неделкова Гращица

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Николичевци: Васил Левски  23, 21, 40, 48, 44, 38, 17, 19, 32, 36, 34, 46, 30, 42, 5, 11, 9, 8, 20, 13, 22, 26, 28, 15, 12, 18, 2, 16, 3, 1, 24, 7, 6,  Васил Петлешков  3, 11, 9, 4, 2, 5, 8, 1, 26,  Велбъжд  1, 3, 2, 5,  Георги Бенковски  4, 2,  Ильо Войвода  7, 9, 3,  Йорданка Николова  1,  Лиляна Димитрова  2, 4, 1, 3,  М. Присоето,  Мусала  3, 7, 1, 2, 6, 9, 4, 11, 5,  Никола Вапцаров  1а, 11, 3, 3а, 2, 5, 1,  Николичевски път  3, 39, 2,  Овощарска  1, 13, 5, 7, 11, 17, 3, 15, 18, 16,  Овощарски Институт  1,  Панайот Волов  2, 16, 5, 7, 1, 8, 6, 3, 12, 14,  Рила  16, 7, 8, 14, 18, 20, 4, 10, 5, 22, 1, 2, 12, 5а, 9, 24,  Стоян Лудев  44, 31, 29, 47, 37, 35, 53, 39, 46, 52, 41, 56, 58, 55, 70, 51, 61, 62, 59, 64, 60, 68, 66, 54, 45, 49, 33, 9, 11, 24, 42, 10, 20, 8, 1, 3, 28, 19, 21, 34, 2, 4, 17, 12, 23, 40, 22, 15, 18, 6, 5, 38, 16, 36, 26, 32,  Струма  2, 1, 3, 6,  Христо Ботев  17, 9, 19, 35, 6, 27, 25, 10, 2, 4, 8, 31, 12, 15, 7, 14, 5, 23, 29, 11, 1, 3, 13, 33, 21,  Христо Смирненски  6, 3, 4, 2, 7, 5, 1,  Черемидарница,  Черенец  7, 5, 6, 4, 2, 1, 9,  Ябълка  2, 1,  Склад, Кафе

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Скриняно: Александър Стамболийски  9, 30, 5, 14, 36, 6, 20, 3, 32, 7, 1, 18, 4, 22, 40, 32а, 11, 26, 2, 12, 10, 38, 15, 8, 13,  Бистрица  1, 5, 3,  Витоша  10, 13, 18, 7, 20, 2, 14, 9, 8а, 11, 8, 6, 3, 5,  Емил Шекерджийски  6,  извън регулация,  Марица  1, 3, 2,  Оборище  2, 1, 3,  Пейо Яворов  12, 8, 10,  Свилен Русев  2, 4, 1,  Стоян Лудев  57, 90, 96, 109, 77, 84, 82, 88, 96а, 95, 55, 107, 92, 75, 86, 81, 105, 101, 87, 98, 111, 49, 91, 104, 80, 78, 83, 67, 69, 106, 71, 73, 79, 74, 99, 96 Б, 108, 76, 110,  Чайка  7, 5, 2, 8, 4,  Шипка  5, 10, 4, 2a, 9, 1a, 8, 3, 1, 6,  Щастие  5,  Фурна, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Таваличево: Атанас Малинов  9, 1, 16, 15, 10, 22, 11, 4, 3, 2, 6, 7, 5, 14, 8, 13,  Васил Демиревски  11, 15, 7, 14, 8, 10, 6, 13, 4, 3, 1, 2,  Васил Левски  2,  Велин Богданов  8, 7, 10, 5, 6, 2, 1, 3,  Виден  2, 10, 4, 1, 8, 12, 6,  Георги Димитров  49, 45, 29, 31, 30, 20, 51, 32, 23, 24, 55, 36, 37, 41, 53, 34, 26, 39, 22, 35, 25, 33, 47, 43, 12, 17, 10, 16, 7, 13, 15, 14, 5, 8, 11, 4, 9, 71, 20, 56, 60, 65, 46, 40, 69, 38, 50, 59, 48, 58, 67, 61, 44, 42, 54,  Григор Манев  1, 4, 8, 7, 3,  Девети Септември  10, 11, 2, 18, 7, 14, 4, 19, 12, 13, 6, 5, 9, 21, 16, 17, 20, 8, 15, 3, 1, 36, 34, 32, 41, 23, 37, 33, 24, 30, 43, 25, 39, 40, 38, 31, 26, 29, 35,  Димитър Благоев  41, 43, 39, 45, 37, 6, 1, 23, 29, 4, 2, 37, 10, 9, 15, 31, 13, 45, 27, 19,  Еверест  2, 10, 3, 4, 8, 1, 84, 6,  Иван Калфин  9, 7, 3, 5, 1,  Искър  7, 5, 1, 3,  Кирил Мазнев  9, 3, 4, 10, 2, 8, 12, 5,  Кирил Николов-Странджата  4, 3, 1, 9, 7, 2,  Кокиче  3, 5, 2, 1,  Костадин Чесновски  12, 21, 8, 10, 18, 1, 16, 13, 17, 14, 19, 9, 11, 19,  Ленин  9, 13, 10, 24, 8, 12, 3, 31, 15, 2, 29, 5, 14, 27, 26, 1, 22, 25, 4, 11, 17, 16, 28, 31, 21, 29,  Мусала  4, 2,  Осогово  2, 4,  Пирин  1, 2, 4,  Рила  1, Скз Таваличево, 3,  Руен  2, 1, 3, 4,  Станке Димитров  22, 17, 18, 16, 23, 20, 24, 21, 28, 13, 6, 5, 1, 11, 7, 9, 8, 4, 30, 39,  Стефан Димитров  26, 2, 10, 15, 3, 11, 9, 36, 30,  Страцин  3, 2,  Струма  3, 4, 1, 2,  Харалампи Аничкин  7, 8, 11, 16, 17, 10, 24, 13, 4, 1, 5, 15, 12, 26, 3, 6, 14,  Харалампи Митов  10, 18, 8, 16, 7, 14, 12, 5, 1,  Христо Ботев  8, 4, 11, 1, 2, 19, 6, 7, 15, 5, 3, 9, 13,  Христо Манев  6, 7, 11, 3, 1, 15, 4, 5, 13, 8, 17, 19, 10,  Юри Гагарин  3, 7, 1, 9, 6, 4, 11, 8, 10,  Пунк, Кръчма, Стопански Двор

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Търновлаг: Васил Йорданов  20а, 12, 2, 16, 20, 10, 14, 8а, 6, 8, 14а, 18,  Иван Андонов  5, 12, 4, 8, 3а, 9, 7, 16, 13, 15, 21, 19, 11, 3, 10, 17, 6, 2, 14,  Кирил Тонев  15, 13, 9, 3, 7, 1,  Лиляна Димитрова  33, 14, 13, 6, 28, 9, 21, 31, 27, 39, 43, 7, 4, 18, 45, 19, 11, 41, 47а, 8, 29, 1 Цех За Олио, 20, 37, 23, 26, 16, 22, 2, 24, 15, 17, 10,  Мата Стоименова  11, 7, 17, 16, 4, 19, 8, 9, 5, 15, 6,  местност Шамака,  Осогово  1, 3, 2,  Партизанска  19, 3, 15, 11, 13, 21, 7,  Стоян Стоименов  22, 11, 5, 14, 23, 8, 20, 10, 21а, 3, 2, 13, 1, 15, 17, 21, 7, 6, 1а, 18, 12, 16, 9, 4, 19,  Струма  2, 10, 4, 12, 5, 3, 7, 6, 1, 8, 2а,  Трети Март  3, 5, 1,  Складова База, Дърводел.  Работилница, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Цървеняно: 002224  местност Ридо,  махала Грънчарица,  махала Мърдевци,  махала Новия Квартал,  Мест. Пояница,  Помпа

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Четирци: М. Топилата,  махала Ямен,  УПИ VI-127 Кв. 15,  къща

На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ябълково,  Общ.  Кюстендил: X-198, Кв. 21,  Васил Левски  7, 3, 10, 5, 12, 6, 9, 11, 8, 2,  Георги Димитров  14, 10, 3, 16, 9, 7, 5, 11, 8, 12, 6,  Девети Септември  27, 29, 25, 37, 35, 19, 22, 32, 15, 13, 24, 40, 18, 43, 44, 45, 41, 42, 36, 31, 21, 17, 34, 28, 47, 20, 30, 27, 12, 49, 38, 39, 16, 23, 14,  Димитър Каляшки  9, 4, 8, 6, 5, 7, 3, 2, 12, 8, 11,  Иван Вазов  6, 16, 1, 18, 4, 5, 10, 14, 12, 3, 20, 8, 2, 22, 24, 26,  Кирил и Методий  12, 18, 8, 7, 23, 10, 24, 1, 11, 2, 17, 3., 5, 13, 19, 21, 9, 14, 15, 28, 25,  махала Бански Мост,  местност Пешо Поле,  местност Река Бистрица,  местност Соволска Река,  Овощарска  16а, 3, 5, 4, 12, 19, 7, 9, 20, 17, 8, 18а, 18, 1, 11, 14, 22, 2, 21, 15, 13, 19а, 16,  ПИ 87062. 11. 80. 1,  Първи Май  39, 16, 26, 21, 3, 15, 7, 41, 38, 2, 33, 12, 10, 27, 32, 56, 1, 11, 36, 52, 50, 25, 14, 43, 45, 20, 5, 44, 6, 58, 29, 28, 54, 46, 48, 31, 23, 42, 34, 18, 22, 17, 40, 19, 4, 8, 30,  Славейков  18, 29, 10, 22, 13, 7, 23, 5а, 25, 2, 9, 31, 5, 4, 8, 27, 20, 19, 17, 14, 6, 4а, 1, 3, 21, 12, 35, 31, 33, 26, 24,  Христо Ботев  2, 7, 5, 1, 4, 6, 8, 3,  Институт

На 25.06.2019 г. /09:00 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Багренци: Александър Стамболийски  5, 6, 2, 7, 1, 3, 4,  Андон Разсипийски  2, 3, 4,  Бандерата,  Бачо Киро  14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 9, 5, 7,  Васил Коларов  1,  Васил Левски  3, 4, 2, 1,  Васил Петлешков  4, 2,  Георги Бенковски  1, 4, 7, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13,  Георги Димитров  11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 10, 13, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1,  Георги Зеленков  2,  Георги С.  Раковски  6, 5, 10, 3, 1, 7, 8, 4, 2, 21, 11, 16, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17,  Григор Чергов  13, 6, 5, 1, 2, 11, 9, 7, 8, 12, 4, 10, 14,  Дим. Разсипийски  3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7,  Димитър Каляшки  18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 21, 19, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5,  Емил Шекерджийски  2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3,  Землище на С. Багренци и С. Граница,  Иван Вазов  4, 2, 1,  извън регулация,  Ильо Войвода  12, 2,  Йордан Каймакански  4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3,  Кирил Орловски  4, 8, 6, 2, 3,  Криволак  3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4,  местност До Селото,  Митко Палаузов  17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8,  Осогово  5, 5, 1, 7,  Паисий Хилендарски  6, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 1,  Панайот Волов  6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 6, 8,  Рила  2,  Румена Войвода  4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4,  Струма  15, 3, 13, 5, 11, 1,  Тодор Каблешков  6, 5, 1, 3, 4, 7,  Харалампи Разсипийски  9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  Христо Ботев  6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17,  Шипка  2,  Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски Цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Местн. Бахчата

На 25.06.2019 г. /09:00 – 17:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Плешивец: Дванадесета  7

На 25.06.2019 г. /09:00 – 17:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Берсин

На 26.06.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Горановци,  Общ.  Кюстендил: махала Оспротива,  къща

На 26.06.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Горановци,  Общ.  Кюстендил

На 27.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Кършалево

На 27.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Ломница,  Общ.  Кюстендил: махала Анина,  махала Грамаче,  махала Джурина,  махала Донина,  махала Плавнище,  махала Прекендачка,  махала Щърбец

На 27.06.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Горановци,  Общ.  Кюстендил: Лъката

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Бобешино

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Гюешево: 000053,  Васил Левски  10, 11, 5, 2, 3, 1, 1, 1,  Георги Раковски  10, 3, 6, 1, 2, 12, 8,  Иван Вазов  4, 2, 1, 3,  Ильо Войвода  18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 19, 8, 5, 9,  Кирил и Методий  3, 13, 5, 10, 8,  Комсомолска  25, 20, 17, 14, 12, 21,  махала Богданица,  махала Борнарска,  махала Гарище,  махала Димирци,  махала Зарева  Магазин,  махала Рекалска,  махала Тонева,  махала Центъра  Скз Гюешево, Застава,  махала Цървенджийска  6,  махала Чачарска,  Младен Тасков  2, 3, 4, 1,  Отец Паисий  28, 1, 14, 27, 10, 2, 2, 25, 6, 26, 3, 22, 18, 7, 10., 5, 1, 15, 17,  Поручик Борис Чуковски  4,  Руен  5, 1,  Румяна Войвода  14, 5, 6, 13, 4,  Стефан Караджа  11, 9, 7, 17, 10, 15, 8, 14, 12, 3, 2, 4, 8,  Стойо Якимов Георгиев  2, 3, 7,  Стоян Лудев  15, 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14,  Хан Аспарух  4,  Помпена Станция, Кафе, Бензиностанция, Търг. Комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, 1, училище, Черква, Магазин

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Долно Село: М. Планиница,  махала Бистрица  Магазин,  махала Буковска,  махала Дяволска,  махала Каймаканска,  махала Кошарелска,  махала Логовска,  махала Малиновска,  махала Пищилци,  махала Превалец,  махала Ридарци,  махала Салакунска,  махала Транчовска,  махала Чукарска,  махала Шаламанци

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Каменичка Скакавица: Васил Левски  10, 26, 30, 3, 7, 4, 9, 12, 19, 6, 15,  Здравец  3, 1,  Каменица  6, 4, 1, 10, 13,  махала Дудевска  26, 1, Вила,  махала Пилищарска,  махала Чакмаджийска  2,  махала Чифутска,  Осогово  31, 2, 15, 19, 6, 4, 8, 16, 11, 2, 21, 31, 17, 10, 14,  Хаджи Димитър  4,  Кафе

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Коприва

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Преколница: махала Байковска,  махала Вароша,  махала Делевска,  махала Карадачка,  махала Османци,  махала Прапорска,  махала Ридарска,  махала Сливарска,  махала Тупандийска,  махала Чукойска,  72

На 27.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Раненци: Людмила Живкова  2,  махала Боровска,  махала Велиновска,  махала Димовска  21,  махала Друмлийска  9,  махала Кривошийска,  махала Лехчанска,  махала Мечкарска,  махала Реджовска,  махала Славевска,  махала Стругарска,  махала Центъра  26,  махала Шляпарска,  Магазин

На 28.06.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Драговищица,  Общ.  Кюстендил: Iv,  Кв.  77,  Стопански Двор,  Акация  1, 2, 5, 3,  Асен Златаров  1, 5, 3, 7,  Асен Златаров  11,  Атанас Достин  26, 11, 38, 15, 5, 8, 47, 34, 19, 63, 57, 17, 33, 31, 41, 4, 32, 21, 30, 28, 35, 39, 48, 9, 7, 49, 12, 45, 1, 29, 27, 59, 42, 20, 37, 10, 6, 40, 61, 44, 2, 51, 18, 65, 53, 46, 24, 22, 13, 36,  Атанас Достин  75, 74, 73, 69, 79, 72, 60, 68, 83, 77, 52, 62, 87, 81, 71, 67, 66, 56,  Бивш Стопански Двор,  Бреза  1, 2,  Брест  1, 2а, 1а,  Брест  3,  Димитър Каляшки  1а, 8, 17, 11, 6, 19, 10, 13, 9, 15, 2, 3, 4, 7, 5,  Иван Пашалийски  14, 1, 54, 4, 9, 5, 2, 7, 6, 10, 8а, 3, 12,  Индустриална  6, 4а, 4, 3, 2, 1,  Искра  2, 4, 1,  Лале  8, 2, 4, 6, 1,  Липа  6,  Липа  4, 15, 2, 24, 22, 13, 7, 12, 8а, 20, 19, 8, 3, 9,  Люляк  15, 6, 20, 17, 5, 7, 2, 8, 1, 13, 12, 3, 11, 9,  местност Ямборано  Кафе Аперитив, Селкооп,  местност Ямборано,  Младост  12, 14, 6, 18, 4, 22, 20, 8, 16, 10, 2,  Младост  2,  Овощарска  1, 3,  Преслав  4,  Роза  10, 6, 8, 7, 4, 5,  Спортист  2, 5, 8, 4, 3, 6,  Стоян Лудев  1, 7, 6, 4, 9, 3, 2, 5,  Хризантема  4, 3, 5, 2, 7, 1,  Черница  4, 2, 6, 5,  Склад

Община Невестино

На 25.06.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Згурово: Вила

На 25.06.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Згурово

Община Рила

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Бараково: Александър Стамболийски  4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1,  Баба Гена  3, 4, 1, 5,  Беласица  36, 52, 16, 62, 41, 2, 64, 9, 37, 28, 18, 26, 49, 1, 3, 31, 46, 14, 15, 58, 22, 32, 25, 23, 30, 45, 4, 5, 68, 54, 7, 8, 43, 66, 50, 44, 41а, 34, 10, 40, 38,  В. Везенков  5, 11, 10, 13, 8, 5, 3, 1, 4, 7,  Васил Коларов  7, 4, 3, 5,  Вела Пеева  17, 5, 1, 15, 2, 3, 9, 4, 8, 6, 15а, 13, 19,  К. Лазаров  8, 7, 3, 12, 14, 5, 10,  Клемент Готвалд  11, 5, 8, 7,  Климент Готвалд  2, 6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2,  Кокиче  1, 2, 3,  Костадин Лазаров  2, 1,  Лазар Везенков  6,  местност Гургу Дере,  местност Кални Валог,  Методи Попгеоргиев  12, 18, 13, 11, 10, 14, 9, 3, 5, 8, 7, 18,  Митко Палаузов  8, 2, 4,  Никола Парапунов  19, 25, 20, 14, 13, 17, 24, 31, 15, 28, 23, 29, 26, 27, 8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6,  Парцел Іv,  Полето,  Септемврийска  5, 11, 12, 1, 2, 14, 7, 10, 4,  Струма  10, 3, 5, 4,  УПИ – Vііі-157,  УПИ-VIII-157,  Кв. 96,  Христо Ботев  1, 25, 23, 18, 30, 1, 6, 24, 17, 2, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Бело Поле,  Общ.  Благоевград

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Кочериново: Асен Рашков  40,  В. Везенков  13,  Дом За Стари Хора  1,  Левски  24, къща, Е 79, 18 къща,  Лот 2,  местност Джанговица,  Никола Вапцаров  113,  Пътен Възел,  Струма  1 път Е79

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Пороминово: 000182,  017013,  0311025,  26073,  I, Кв. 8а,  II-376,  Кв.  9,  Ix – 40,  Кв.  5,  І-379, Кв. 36,  Адалберт Антонов Малчика  3, 6, 4, 1,  Александър Димитров  3, 1, 2,  Александър Стамболийски  11, 9, 3, 5, 21, 7, 17, 13, 15, 7, 16,  Бузлуджа  8, 6, 10, 1, 2,  Васил Априлов  6, 5, 3, 10, 4, 2, 11, 8, 25, 36, 1, 12,  Васил Коларов  6, 14, 10, 12, 4, 8, 2,  Васил Левски  8, 12, 6, 10, 4, 2, 1, 3,  Вела Благоева  3, 5, 1, 2, 6,  Вела Пеева  3, 6, 1, 5,  Георги Бенковски  4, 3, 5, 1, 2,  Гоце Делчев  21, 16, 4, 5, 7, 3, 33, 14, 17, 15, 2, 23, 6, 25, 13, 9, 29, 10, 8, 27, 1, 19, 12, 77, 38, 31, 65, 26, 37, 33, 62, 30, 44, 40, 51, 42, 53, 83, 45, 36, 97, 32, 30а, 41, 75, 50, 1, 52, 34, 85, 63, 28, 81, 55, 98, 47, 49, 48, 66, 64, 94, 107, 95, 109, 54, 101, 105, 99, 2, 111, 6, 97, 93, 103, 10,  Димитър Благоев  10, 2, 8, 1, 15, 9, 11, 7, 12, 14, 4, 3, 6, 5, 13, 2, 10, 3, 4, 6,  Жельо Демиревски  4, 9, 8,  Йорданка Николова  7, 1, 3, 5,  Кв. 12,  УПИ-Х-113,  Кирил и Методий  2, 2, 4, 5, 3, 1,  Кокиче  3, 5, 7,  Лиляна Димитрова  6, 11, 13, 5, 7, 9, 3,  местност Бачо,  местност Буката  Стопан. Постройка,  местност Лаго,  Митко Палаузов  3, 6, 1, 4,  Опълченска  6, 8, 9, 16, 1, 6, 5, 8, 13, 4, 6., 14, 3, 7, 2, 10, 12,  ПИ 027010  Мeстност Калугерката,  Райна Княгиня  12, 11, 10,  Тодор Каблешков  5, 15,  УПИ I142,  УПИ II-26073,  УПИ III-26073,  УПИ-Іх-32,  УПИ-Хіі-18 Кв2,  Христо Ботев  3, 13, 11, 10, 15, 5, 6, 7, 2, 4, 9,  Цар Борис  8, 5, 4, 10, 7, 6, 3, 2,  Цар Крум  2, 1, 7, 9, 5, 6, 4,  Цар Симеон  6, 4, 3, 1,  Шипка  1, 7, 10, 8, 9, 5, 2, 1, 4, 6, 3,  Юри Гагарин  16, 20, 22, 15, 19, 11, 13, 26, 17, 34, 31, 10, 29, 25, 23, 32, 38, 33, 30, 35, 21, 40, 36, 14, 37, 27, 5, 1, 10, 5, 7, 6, 12, 4,  Бунгало

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Рила: Бор  8,  Васил Демиревски  4,  Крайречна  59,  Петко Войвода  4, 2,  Света Варвара  36, 32, 9, 5, 40, 8, 13, 4, 1, 12, 26, 30, 17, 22, 20, 10, 6, 28, 34, 11, 21, 2,  Септемврийска  6,  Спротива  1,  Стопански Двор  Бетонов Център, Автогараж

На 24.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч./ –  Стоб: 69261. 501. 13,  69261. 501. 5,  VII 640,  Ален Мак  5, 7, 1, 9, 3, 2, 7,  Асен Васев Хаджията  25, 9, 11, 8, 5, 7, 34, 43, 20, 45, 6, 24, 33, 46, 30, 29, 27, 25, 31, 8, 51, 36, 18, 35, 13, 4, 48, 16, 50, 19, 14, 22, 41, 32, 17, 38,  Асен Златаров  54, 55, 45, 53, 50, 40, 44, 48, 59, 42, 52, 51, 17, 1, 46, 43, 58, къща, 24, 39, 57, 11, 1, 5, 3, 2, 5, 17, 37, 34, 32, 55, 31, 26, 35, 33, 18, 36, 16, 27, 21, 25, 23, 19, 14, 22, 57, 30, 29,  Асен Рашков  2, 4, 1, 8, 10, 6, 12,  Божана и Васил Котеви  8, 29, 31, 19, 35, 17, 18, 39, 33, 20, 47, 41, 16, 15, 37, 25, 51, 27, 54, 23, 49, 43, 5, 6, 13, 17, 15, 3, 7, 1, 3а, 19, 2,  Бор  4, 8, 12, 10, 14, 2, 1, 5,  Бреза  3, 6, 4, 1, 2,  Витоша  3, 4, 8, 6, 7, 5,  Георги Бачков  9, 2, 10, 13, 6, 7, 4, 12, 38, 32, 29, 37, 36, 27, 14, 30, 26, 20, 34, 21, 40, 42, 23, 16, 22, 28, 19,  Гладно Поле  7, 8, 6, 3, 5, 4, 8,  Гоце Делчев  3, 1,  Доктор Петър Берон  6, 2, 8,  Дунав  13, 17, 6, 11, 16, 14, 5, 22, 9, 10, 7, 23, 15, 3,  Еделвайс  10, 5, 12, 2, 1, 3, 8, 6, 4,  Здравец  6, 8, 7, 9, 3, 14, 12, 10, 25, 9,  Зорница  5, 1, 4, 7, 2,  Иван Козарев  5, 6, 3, 10, 2, 4,  Иван Лапев  19, 9, 15, 12, 3, 2, 30, 35, 13, 39, 23, 17, 37, 31, 5., 6, 4, 43, 20, 18, 14, 10, 40, 42, 7, 49, 8, 33, 1, 41, 9,  Иглика  5, 8, 4, 1, 10, 3, 2, 7,  Иречек  4, 2, 3, 7, 1,  Йордан Клинчарски  6, 2, 8, 9, 10, 4, 1, 5, 3, 7,  Кокиче  15, 8, 5, 5а,  Комсомолска  21, 18, 22, 2, 21, 23, 5, 16, 9, 6, 4, 20, 14, 30, 3, 19, 11, 10, 1, 7, 12,  Крайречна  Вила, 14, 12, 16, 4, 2, 6, 1, 10, 8,  Крали Марко  3, 5, 3, 7, 1, 9,  Лале  9, 4, 3, 6, 8, 10, 5, 7, 2, 4,  Лоза  6, 11, 9, 13, 10, 14, 12, 4,  Люляк  4, 8, 6, 10, 3, 5,  Марек  9, 7, 1, 4, 3, 6, 8,  местност Драките,  местност Турските Бахчи  Помпа,  Мир  1, 6, 4, 2,  Младост  4, 2, 3, 5,  Мусала  1, 2,  Никола Вапцаров  5, 5, 1, 2,  Партизанска  7, 6, 11, 9, 8, 13, 17, 16, 14, 20, 12, 2, 33, 38, 42, 30, 3, 27, 7, 40, 6, 31, 5, 4, 23а, 21, 25, 34, 32, 1, 2,  ПИ №69261. 501. 24,  Плиска  1, 6, 18, 5, 12, 2, 9, 10, 15, 13, 4, 17, 7, 8,  Първи Май  1, 5, 2, 4, 3,  Родопи  6, 9, 37, 31, 13, 2, 35, 25, 11, 5, 7, 3, 2, 1,  Ропотамо  10, 4, 5, 6, 1, 2,  Свобода  8, 3, 1,  Сибирска  5, 21, 10а, 7, 2, 9, 15, 13, 11, 6, 12, 17, 10, 1, 4, 10а,  Спасуна Накова  5, 1, 2, 3,  Стобски Пирамиди  11, 1, 9, 5, 7, 3, 32,  Стоян  Котев  4, 18,  Струма  1, 12, 3, 10, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 2,  Тома Райчов  2, 14, 21, 16, 5, 6, 4, 7, 19, 2, 8, 10, 11, 9, 15, 3,  Три Могили  4, 8, 3, 1, 6, 11, 24, 18, 17, 3, 11, 12, 26, 5, 10, 20, 15, 22, 13,  УПИ-Хі-72, Кв. 60,  Хороигрище  4, 2, 6, 5, 1, 4, 3,  Христо Сокола  7, 2, 11, 1, 9, 5, 13,  Яне Сандански  17, 20, 21, 19, 12, 3, 18, 5, 14, 25, 8, 10, 1, 7, 22, 16, 9, 2,  Филиал

На 25.06.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ –  Рила: Васил Демиревски  4,  Васил Начев  6, 1,  Възрожденска  6, 2, 4, 7, 9,  Димо Хаджидимов  2, 4,  Доктор Стойчев  39, 11, 65, 61, 20, 22, 37, 48, 52, 18, 34, 32, Черква, 4, 21, 25, 5, 15, 19, 6, 50, 7, 9, 24, 16, 3, 23а, 46, 1, 8, 30, 13, 63, 59, 35,  Иван Вазов  8, 2,  Иван Димитров  2, 1, 4,  Иван Ризов  11, 9, 20, 10, 24, 6, 4, 26, 7, 28, 22, 2,  Ильо Войвода  3, 17, 15, 7, 6, 2, 1, 10, 8, 9,  Манастирска  11, 9, 7, 5, 3, 1,  Мусала  2, 65, 4,  Опълченска  28, 21 А, 43, 14, 26, 27, 47, 31, 16, 41, 36, 17, 39, 24, 32, 25, 11, 34, 37, 33, 29, 30, 19, 21, 9, 35, 23, 12, 13,  Петко Д. Петков  6, 10, 4, 2, 12, 18, 14,  Райна Княгиня  10, 2, 1, 3, 4, 5,  Рилица  2,  Свети Иван Рилски  5, 1, 2,  Симеон Пандурски  44, 42, 24, 22, 1, 46, 68, 40, 17, 20, 8, 2, 7, 6, 10, 15, 9, 26,  Спортела  18, 16,  Страхил Войвода  4, 2, 6, 1, 3,  Христо Ботев  12, 6, 23, 10, 15, 11, 25, 17, 5, 1, 3, 7, 19 189, 8, 4, 21, 13,  Цар Иван Асен II  17, 13, 19, 15, 21, 14,  Чавдар Войвода  1, 9, 7, 3, 19, 8, 5, 2,  Черковна  38,  Шипка  4, 5, 1, 2

На 27.06.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Пастра: 55539. 100. 132,  55539. 100. 316,  местност Туфано,  Пастра  1,  ПИ №55539. 100. 207,  Стопански Двор,  къща, 2

На 27.06.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Рила: местност Горхим,  местност Елешница  Вила

На 27.06.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Рилски Манастир: местност Бачкова Чешма  Вила,  местност Владичина Поляна,  местност Горско Стопанство,  местност Горхим,  местност Елешница  Хижа Ломница,  местност Илийна Река,  местност Кирилова Поляна,  местност Пчелина

Община Сапарева баня

На 25.06.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 11:30 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Паничище: 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970  М.  Жълтия Гьол,  II,  II, Кв. 8,  Іх – Кв.  8,  местност Гюндера  Бунгала, Бунгала,  Паничище Почивна Станция,  Планински Курорт,  Сухото Езеро  УПИ Іх Кв. 10,  УПИ – І, Кв.  70,  УПИ III,  УПИ VIII Кв. 10,  Вила, Почивен Дом, Хижа, Станция, Хижа, Въжена Линия, База, Почивна Станция Бдж

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:30 ч.; 09:15 – 09:45 ч./ –  Сапарева Баня: 65365. 210. 111,  65365. 210. 931,  Бачо Киро  6, 8, 5, 7, 3, 2, 16, 12, 1,  Болярица  2,  Буйов Рид  6, 5, 3, 1, 8,  Васил Априлов  11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8,  Васил Левски  18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 26, 23, 21,  Волов  5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4,  Гео Милев  3, 8, 2, 1а, 11, 4, 5, 6, 10,  Георги Бенковски  16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 1, 18, 15, 4, 10, 3,  Германея  1,  Джерман  2, 4, 7, 8, 3, 10, 23, 15, 6, 3а, 1, 5, 25, 17, 21, 13, 14, 19, 18, 27,  Джуганица  6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1а, 9, 3, 25, 12, 1, 17, 7, 26, 19, 14, 23, 2, 5, 15,  Дъга  8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9,  Иван Вазов  27, 2, 6, 4, 8, 17, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20,  Кокиче  8, 1а, 4, 5, 3, 6, 1, 2,  Крайречна  25, 31, 29, 3, 19а, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 19, 27, 15,  Ловна  10, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 9,  местност Зелени Преслап  Почивен Дом Марена, Бунгала,  Паничище  65, 112, 67, 110, Бунгала, Вила,  ПИ – 1351,  ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта,  Раковски  1,  Св. Варвара  15,  Синчец  7,  Скакавица  30, 21, 23,  Скобелев  1, 2, 3, 5,  Славейков  2, 4, 10, 1, 8, 6, 7, 14,  Слога  6, 4, 2, 5, 1,  Стопански Двор  Бунгало,  Тракия  16, 6, 20, 12, 4, 28, 13, 9, 14, 11, 26, 8, 24, 3, 2, 22, 10, 5, 18, 17, 1, 7,  Трети Март  24,  УПИ Ix-999,  Кв.  33,  Христо Смирненски  1, 3, 11, 4, 2, 6, 8, 5, 7, 9,  Явор  1, 6,  Кк Паничище

На 25.06.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Овчарци,  Общ.  Сапарева Баня: 020101,  027028,  53254. 50. 46,  Баба Тонка  4, 6, 1, 2, 5, 3,  Бор  3, 4, 2, 7, 8, 11, 6, 1, 5, 13, 9, 12,  Васил Левски  12, 7, 5, 6, 10, 4, 1, 14, 18, 3, 16, 2, 11, 9,  Васил Попов  11, 17, 6, 5, 19, 15, 2, 7, 14, 16, 8, 22, 18, 12, 13, 1, 3, 9,  Верила  11, 21, 1, 7, 13, 5, 23, 2,  Водопада  4, 12б, 16, 15а, 1, 23, 12, 19, 13, 10, 3, 21, 11, 9, 22, 14, 18, 20, 17, 25, 6,  Георги Бенковски  3, 14, 10, 6, 1, 12, 9, 5, 20,  Георги Раковски  9, 6, 21, 18, 23, 15, 7, 12, 19, 11, 10, 13, 16, 20, 8, 17, 14, 4, 5, 3, 1, 2,  Горица  4, 18, 7, 1, 3, 12, 8, 11, 5, 24, 13,  Бунгало, 16, 2, 20, 14, 6,  Гоце Делчев  5, 6, 2, 7, 13, 3, 11, 8, 9, 1, 4,  Дръндарица  3,  Дъбевица  1,  Здравец  3, 12, 20, 13, 14, 12, 23, 6, 16, 2, 25, 8, 15, 5, 21, 19, 7, 10, 9, 11, 18, 1, 4,  Златни Брегове  3, 9, 1, 15, 5, 11, 13, 16, 4, 12, 8, 10, 14, 20, 2, 7, 17,  Иван Рилски  13, 4, 20, 14, 6, 5, 11, 12, 10, 3, 16, 9, 8, 1, 18, 2,  Искра  1, 3,  Кокиче  6, 4, 2, 7, 5, 10, 12, 3,  Липа  6, 3, 8, 2, 20, 5, 9, 24, 18, 12, 14, 1, 10, Вила, 7, 11, 16,  Лозана  26, 4, 22, 10, 11, 3, 18, 2, 1, 24, 14, 16, 20, 6, 12, 5, 7,  Мановица  13, 25, 17, 23, 19, 11, 7, 1, 5, 15, 9, 3, 21, местност  Грабежо,  местност Герена  Вила, Бунгало, Вила,  местност Песоко  Сглобяема къща,  местност През Реката  Вила,  местност Ридо  Вила, Вила,  местност Фидиня  Вила,  Незабравка  8, 6, 10, 1, 4,  Никола Вапцаров  20, 30, 1, 14, 23, 3, 18, 5, 17, 11, 22, 4, 24, 28, 32, 26, 10, 13, 2, 19, 6, 7, 9, 8, 16, 12,  Осми Март  4, 1, 7, 5,  Отец Паисий  4, 1,  Панайот Волов  8, 3, 1, 11, 13, 2, 30899, 7, 4,  Плиска  2, 8, 3, 6, 1, 5,  Прогона  7, 5, 3, 9, 1,  Ридо  Вила, 15, 1, 2,  Рила  14, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 18, 8, 10, 16, 6,  Рилски Езера  2, 39, 52, 64, 39, 60, 66, 57, 70, 62, 50, 68, 13, 55, 54, 56, 51, 15, 53, 58, 59, 47, 23, 34, 38, 32, 8, 16, 33, 28, 45, 29, 21, 36, 40, 30, 15, 11, 31, 20, 35, 25, 18, 9, 37, 39, 5, 19, 6, 22, 24, 17, 42, 2, 14, 49, 26, 13,  Седемнадесети Март  13, 11, 5, 7, 1, 6, 3, 4, 2, 9,  Синчец  3, 10, 1, 6, 4, 8,  Спартак  5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 10, 11, 19,  Сталевица  4, 2, 3, 7, 12, 6, 8, 10, 7,  Хаджи Димитър  10, 1, 5, Вила, 9, 7, 8, 6, 2, 7,  Христо Ботев  10, 4, 9, 5, 3, 14, 7, 8, 1, 2,  0, местност Света Вода, 2

На 25.06.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Ресилово: XI-742, Кв. 53,  026170,  027007,  100005,  III-548, Кв. 58,  Акация  5, 7, 14, 12, 12, 14, 8, 10, 7, къща, 6,  Александър Стамболийски  8, 20, 1, 6, 5, 4, 29, 13, 23, 15, 3, 7, 11, 7а, 16, 2, 12, 14, 25, 10, 7, 1, 2, 4, 8,  Асаница  19, 9, 5, 3, 1, 5,  Бачо Киро  7, 4, 3, 5, 1, 6, 13, 2, 8, къща, 12, 10, 9, 14, къща,  Бенковски  10, 4, 1, 12, 8, 7, 3,  Борчета  11, 21, 15, 12, 5, 8, 3, 17, 19, 1, 7,  Вария  2, 3, 29, 1, 5,  Васил Левски  10, 13, 6, 11, 7, 16, 25, 12, 15, 19, 5, 3, 21, 17, 14, 4, 8, 9, 1,  Верила  4, 2, 6,  Волов  3,  Гагарин  10, 2, 1, 6, 3, 8, 24, 18, 22, 12, 20, 16, 15, 14,  Горица  3, 15, 4, 5, 6, 8, 2, 11, 13, 10,  Джерман  2, 4, 1, 6, 8,  Димчо Дебелянов  2, 1, 7,  Еделвайс  12, 10,  Захари Зограф  31, 26, 25а, 30, 41, 36, 44, 29а, 25, 27, 40, 42, 39, 29, 38, 32, 37, 35, 13а, 19, 18, 22, 16, 20, 13, 3, 23, 12, 9, 11, 10, 5, 2, 21, 7, 4, 8, 1, 14, 24,  Здравец  2, 7, 8, 6,  Иван Вазов  9, 7, 6, 8, 5, 1, 4, 3,  Иван Рилски  6, 8, 5, 2,  Иглика  2, 6, 4, 3, 6а, 5,  Игликина Поляна  1, 7, 5, 3,  Изгрев  3, 2, 8, 18, 1, 6,  Индже Войвода  1, 7, 5, 3, 10, 6, 12, 8,  Калоян  Вила, 25, 8, 21, 12, 3, 2, 11, 1, 6, 20, 7, 18, 9, 14, 5, 15, 17, 27, 13, 10,  Красна Поляна  2, 5, 3, 7, 6, 8, 15, 1, 1,  Лаката  12а, 8, 9, 12, 1, 6, 11, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 2, 10,  Липа  6, 4, 2, 10, 6, 3, 8,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 8, 5, 1, 4, 6а, 2, 6, 3,  местноста Над Селото  Вила,  Община Сапарева Баня,  Омуртаг  42, 27а, 30, 18, 13, 34, 9, 23, 29, 17, 40, 39, 38, 16, 15, 22, 24, 31, 11, 44, 28, 35, 12, 32, 36, 27, 48, 14, 21, 19, 33, Черква, 26, 7, 3, 8, 2, 4, 1, 10, 5, 6,  Отец Паисий  17, 9, 4, 9а, 12, 5, 8, 10, 1, 6, 3, 15, 7, 13,  Павлеви Ливади  Жилище, 6, 12, 13, 4, 15, 11, 2, 1, 7, Вила,  Пирин  13, 1, 5, 3, 7, 9,  Плана  2,  Плиска  5, 3, 2,  Раковски  140, 1, 2, 7, 9, 6, 3, 11, 15, 5, 13,  Рила  10, 28, 40, 38, 25, 38а, 36, 14, 20, 5, 4, 34, 30, 32, 18а, 22, 16, 13, 21, 2, 24, 10, 3, 19, 6, 28, 26, 23, 11, 8, 12,  Родопи  39, 7, 17, 8, 33, 31, 15, 9, 6, 3, 2, 4, 35, 5, 12, 13, 27, 1, 16, 19, 23, 37, 11, 21,  Роза  2, 5, 3, 6, 1, 4, 8, 10,  Севрия  27, 16, 12, 9, 14, 4, 20, 7, 25, 22, 8, 2, 6, 29, 26, 11, 13, 18, 28, 10, 21, 5, 19, 23, 15, 30, 31, 29,  Синчец  26, 2, 14а, 3, 14, 10, 11а, 9, 6, 8, 1, 5, 11, 16, 4, 11, 18, 34, 11, 40, 20, 2, 50, 44, 21, 25, 37, 28, 30, 13, 24, 48, 34, 52, 31, 22, 54, 15, 46, 23, 42,  Софроний  1, 4, 6, 2,  Спартак  1, 13, 2, 5, 4, 3, 11, 15, 9, 10, 7, 8,  Стадиона  12, 6, 8, 18, 4, 14, 2,  Стефан Караджа  4, 6, 10, 1, 2, 3, 8,  Стопански Двор  Фуражомелка,  Теменужка  1, 8, 9, 6, 3, 4, 7,  Трети Март  3а, 1а, 8а, 3, 4, 13, Вила, 14, 23, 11, 21, 7, 1, 17, 5, 15, 8, 16, 6, 18, 9, 2, 19, 10, Вила, 23, 28, 20, 22, 27, 45, 24, 38, 36, 47, 41, 43, 26, 29, 34, 31, 32, 39, 35, 30, 37,  УПИ – Vіі-672, Кв. 36,  ХIv-11, Кв. 5,  Хан Аспарух  15, 11, 7, 9, 13, 5, 4, 14, 3, 1, 5, 7,  Хан Крум  7, 25, 23, 16, 20, 3, 12, 3, 2, 18,  Христо Ботев  15, 13, 4, 10, 9, 2, 3, 7, 5, 8, 20, 11, 2, 32, 26, 15, 10, 31, 20, 30, 29, 23, 6, 31а, 19, 17, 24, 27, 28, 21, 16, 25, 12, 14, 18,  Цар Самуил  35, 32, 13, 25, 7, 27, 1, 17, 15, 19, 5, 23, 11, 9,  Цар Симеон  5, 38, 34, 3, 12, 22, 10, 6, 4, 26, 36, 30, 28, 8,  Чавдар Войвода  33, 12, 21, 19, 5, 6, 29, 22, 1, 17, 9, 16, 7, 11, 11а, 35, 27, 14, 10, 3, 2, 8, 18,  Шипка  1, 8,  Шумата  2, 4, 2, 4,  Яворов  8, 2, къща, 6, 3, 5, 11, 1, 2, 4,  Янтра  9, 1, 6, 15, 13, 2, 7, 5, 11, 4

На 25.06.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Самораново: 65245, 6, 153,  65245. 1. 214,  65245. 4. 266. 1,  65245. 4. 405,  65245. 4. 440,  65245. 45. 4. 416,  65245. 6. 499. 1,  Александър Стамболийски  29, 26, 13, 15, 18, 2, 20, 7, 3, 10, 11, 16, 5, 9, 17, 6, 4, 19, 21, 22, 14, 12,  Александър Стоименов  7, 2, 24, 17, 15, 11, 3, 8, 29, 6, 14, 13, 27а, 4, 25, 1, 18, 23, 10, 20, 21, 9, 12, 22, 17а, 27, 5, 16, 19,  Балкан  1, 2, 6, 4,  Бор  1, 4, 3, 2,  Борислав Стоилов  15, 22, 11, 21, 17, 14, 19, 18, 5, 6, 9, 4, 3, 8, 1, 10, 8а, 2,  Васил Демиревски  2, 20, 3, 18, 8, 16, 9, 24, 26, 10, 4, 13, 12а, 5, 1, 12, 11, 14, 18а, 22, 7,  Васил Левски  3, 4, 5, 12, 2, 9, 8, 15, 14, 2, 13, 13, 6, 7, 11, 10, 17, 2,  Васил Петлешков  11, 7, 15, 3, 13, 5, 1, 9,  Георги Димитров  58, 64, 66, 43, 45, 61, 56, 49, 71, 47, 51, 59, 63, 69, 55, 54а, 44, 48, 62, 46, 57, 53, 65, 60, 67, 54, 68, 52, 25, 36а, 32, 25.  1, 1, 8, 22, 7, 39, 35, 25 1, 14, 24, 1 1, 25 1, 89, 41, 28, 21, 29, 3, 11, 16, 37, 4, 23, 38, 34, 10, 36, 20, 40, 1, 5, 30, 6а, 15, 13, 12, 6, 18, 33, 9,  Девети Май  10, 4, 8, 14, 6, 2а, 12, 11,  Дренски Рид  5, 11, 15, 9, 2, 7,  Захари Стоянов  2, 4, 5, 1, 7, 3,  Здравец  1, 1а, 11, 7, 8, 1, 5, 2, 3, 9,  Йордан Анин  1, 2, 4, 7, 6, 18, 1, 16, 10, 5,  Йордан Дотин  9, 7, 6, 5, 8, 2, 4, 11, 1, 10, 13, 3, 3, 14, 8,  Кв. 16,  Комсомолец  9, 3 А,  Крайречна  4, 6, 5, 10, 2, 7, 8, 11, 13,  Ленин  4, 13, 31а, 34, 22, 9, 12, 20, 7, 41, 35, 1, 31, 29, 39, 6, 37, 18, 43, 30, 26, 24, 33, 16, 25, 8, 19, 3, 32, 23, 5, 11,  Липа  3, 4, 1, 2,  Марков Камък  1, 5, 1а, 3, 7, 1,  местност Златковица  Дърводелска Работилница,  местност Марков Камък  Вила,  местност Отовица  Водоем,  Митко Палаузов  11, 2, 1, 5, 8, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, Тото Пункт, 1, 14, 4, 1, 12, 2, 8 2, 10,  Мусала  1, 2, 5, 4, 6,  Ненко Пиперков  30, 27а, 34, 39, 32, 26а, 16, 21, 25, 35, 27, 24, 8, 19, 15, 33, 28, 18, 14, 29, 17, 22, 37, 31, 26, 10, 11, 9, 5, 2, 6, 3, 13, 7, 4,  Оборище  1, 9а, 5, 8, 9, 4, 3,  Отовица  10, 8, 25, 15а, 21а, 18, 12, 21, 6, 19, 35, 11, 37, 15, 27, 2, 33, 31, 9, 23, 29а, 29, 7, 7а, 3а, 1, 39,  Партизанска  20, 23, 8а, 4, 30, 26, 6, 21, 11, 1, 24, 13, 19, 8, 15, 9, 3, 26а, 17, 7, 28, 25, 14, 10, 2, 16, 17а, 5, 4а,  Пейо Яворов  1, 5, 7, 2, 6, 8, 4, 7а, 3, 9,  Раковска  5, 6, 12, 3, 1, 7, 2, 4, 8, 11, 14, 10, 10,  Рила  3, 5, 18, 11, 6, 30, 20, 14, 8, 10а, 19, 13, 4, 17, 24, 22, 16, 1а, 9, 26, 7, 15, 12, 1б, 28, 10,  Самуил  6, 8, 4, 2, 7, 10, 7, 1,  Скакавица  7, 25, 12, 1, 16, 10, 19, 20, 22, 9, 18, 23а, 4, 26, 14, 11, 23, 2, 8, 6, 17, 13а, 3,  Стаменко Градевски  2, 23, 15, 12, 16, 6б, 1, 21, 12а, 14, 22, 13, 11, 6, 9, 7, 8, 17, 3, 61, 6а, 19, 10, 3,  Стопански Двор  Обект, Офиси, Хмелосушилня, Автогарж, Автокъща, Дърводелски Цех, Павилион, Сграда, Цех За Пилета,  Христо Ботев  5, 7, 3, 1, 6, 4, 1,  Цар Крум  12, 11, 14, 8, 9, 2, 4, 1а, 3, 6, 5, 10а, 10, 7,  Черни Връх  5а, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 7, 11, 3а, 1, 9, 21, 5, 3,  Юри Гагарин  28, 28, 24, 5, 22, 12, 19, 3, 7, 13, 8, 17, 16, 2, 15, 6, 26, 4, 21, 1, 30, 1а, 11, 25, 10, 9

На 25.06.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Сапарева Баня: 032046,  65365, 601, 10,  65365. 210. 111,  65365. 24. 636 До Банята,  65365. 31. 45,  65365. 32. 226,  65365. 32. 353,  65365. 601. 005,  65365. 601. 964,  65365. 602. 602,  I, Кв. 74,  III,  Кв. 125,  Lxxvі, Кв.  74 Идент.  65365. 602. 375  8,  Lxxx, Кв. 74,  LxxxIv-2797, Кв. 74,  XvIII,  Кв.  98,  Ііі-3071, Кв. 120,  Александър Стамболийски  4, 16, 3, 2, 6, 13, 9, 1, 5, 11, 12, 10, 14, 7, 8, 4,  Ангел Кънчев  2, 4, 10,  Баба Тонка  5, 2, 3,  Бачо Киро  6, 8, 5, 7, 3, 2, 16, 12, 1,  Болярица  2,  Бор  3, 3, 5, 4, 6, 2, 8, 1,  Бреза  5, 2, 7, 3, 1, 10, 8, 30, 12, 9, 4, 11, 6,  Бригадирска  19, 20, 2, 54, 18, 12, 15, 30, 32, 40, 48, 50, 44, 16, 22, 28, 24, 52, 8, 1, 13, 36, 21, 26, 34, 42, 10, 17, 9, 38, 3, 5, 25,  Буйов Рид  6, 5, 3, 1, 8, 2,  Валявица  6, 8, 4, 10, 2,  Васил Априлов  11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8,  Васил Левски  18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 26, 23, 21, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 1 Сграда 3, 13, 8, 4, 19, 14, 9, 17, 16, 6, 5, 11, 28, 2, 12, 7, 10, 15,  Васил Петлешков  11, 5, 7, 1, 3, 2, 15, 17, 19, 23, 14, 11, 18, 9, 12, 6, 21, 24, 13, 4,  Веслец  15, 1, 17, 19, 14, 12, 6, 8, 25, 29, 2, 27, 16, 18, 10, 5, 3, 21,  Волов  5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4,  Гео Милев  3, 8, 2, 1а, 11, 4, 5, 6, 10,  Георги Бенковски  16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 1, 18, 15, 4, 10, 3, 2,  Георги Терзийски  17, 5, 9, 19, 16, 15, 13, 3, 11, 1,  Германея  61, 1, 52, 21, 59, 53, 3, 57, 2, 50, 40, 1, 45, 32, 1, 39, 9, 21, 37, 25, 29, 31, 23, 27, 35, 30, 15, 6, 26, 20, 28, 7, 5, Участък, 2, 22, 1, 11, 10, 30, 3, 19, 14, 16, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1,  Гюрица  6,  Детелина  9, 2, 8, 4, 11, 7,  Джерман  2, 4, 7, 8, 3, 10, 23, 15, 6, 3а, 1, 5, 25, 17, 21, 13, 14, 19, 18, 27,  Джуганица  6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1а, 9, 3, 25, 12, 1, 17, 7, 26, 19, 14, 23, 2, 5, 15,  Димитър Чучуганов  11, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 13, 1, 3, 12,  Дъга  8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9,  Еделвайс  6, 8, 4,  Здравец  2, 3, 5,  Иван Вазов  27, 2, 6, 4, 8, 17, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20,  Иван Рилски  1, 12, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 11, 5, 14, 10,  Иглика  3, 16, 6, 10, 8, 1, 14, 20, 12, 18, 2, 6,  Извънрегулация  4,  Йордан Михайлов  1, 10, 9, 7, 6, 5а, 2, 5, 8, 4,  Йордан Попмихайлов  9, 13, 7, 14, 12, 16,  Княз Борис  3, 1, 4, 10, 6, 2, 12, 15, 3, 9, 8,  Кокиче  8, 1а, 4, 5, 3, 6, 1, 2,  Коста Петров  3, 1, 2, 5, 3, 4,  Крайречна  25, 31, 29, 3, 19а, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 19, 27, 15,  Кръстю Софрониев  4, 2, 3, 1,  Липа  62, 49, 39, 26, 60, 48, 51, 38, 52, 42, 22, 43, 30, 23, 29, 40, 20, 10, 34, 58, 53, 64, 31, 47, 17, 50, 44, 32, 19, 21, 66, 55, 27, 35, 24, 37, 46, 36, 11а, 41, 33, 25, 56, 54, 70, 68, 15,  Ловна  10, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 9,  Лоза  8, 34, 19, 14, 18, 25, 10, 26, 1, 28, 6, 24, 23, 9, 20, 17, 12, 16, 2, 32, 7, 15, 11, 3, 4, 13, 21,  Малина  11, 2, 7, 6, 5, 3,  местност Бончук  къща,  местност Водни Дол  Вилно Селище,  местност Зелени Преслап  Почивен Дом Марена, Бунгала,  местност Света Вода  къща,  местност Сиракова Круша  Бензиностанция,  Местонст Грамчова Чешма  Ограда, Гатер,  Момина Сълза  8, 3, 9, 19, 16, 14, 13, 17, 15, 2, 4, 12, 3а, 7, 23, 6, 10, 21, 11, 1,  Мусала  2, 4, 2а, 6, 1, 3, 5,  Незабравка  8, 1, 2, 6, 3, 4, 10,  Никола Вапцаров  3, 10, 2, 1, 8,  Нов Живот  7, 16, 11, 20, 5, 10, 6, 18, 13, 12, 14, 22, 17, 4, 15, 1, 21, 9,  Омуртаг  10, 6, 8, 4, 2,  Опълченска  14, 20, 16, 23, 7, 6, 15, 3, 4, 19, 12, 14а, 9, 1, 10, 13, 11, 22, 17, 2, 8, 18,  Осми Март  8, 4, 1, 6, 10, 2, 5,  Отец Паисий  9, 2, 3, 1, 10, 5, 7, 4, 8, 36,  Паничище  65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 24, 20, 28, 13, 26, 17, 15, 37, 30, 22, 9, 12, 14, 7, 5, 43, 36, 52, 2, 37, 21, 54, 80, 50, 41, 66, 38, 88, 68, 82, 35, 19, 1, 40, 33а, 49, 70, 47, 64, 84, 92, 86, 39, 62, 51, 33, 46, 78, 13, 44, 90, 58, 60, 31, 29, 63, 96, 108, 57, 51, 59, 86, 106, 55, 104, 61, 102, 65, 98, 94, 100, 119, 99, 87, 136, 132, 118, 130, 105, 20, 95, 107, 150, 113, 121, 81, 69а, 117, 109, 89, 103, 134, 138, 91, 101, 111, 115, 128, 83,  Перуника  14, 6, 14.,  Перущица  14, 11, 1, 18, 10, 5, 21, 8, 31, 23, 6, 27, 26, 3, 34, 7, 20, 144, 2, 12, 4,  ПИ – 1351,  ПИ Lxxxііі; Кв. 74,  ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта,  Плиска  6, 3, 10, 4, 14, 1, 2, 5, 12, 8, 12, 56, 21,  Победа  28, 2, 25, 32, 15, 13, 37, 40, 44, 42, 17, 30, 34, 26, 22, 48, 64, 58, 52, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 30, 17, 5, 5 А, 15, 12, 10, 4а, 2, 4, 18, 13, 11, 6, 16, 14, 3, 1, 7, 8,  Преспа  11, 6, 9,  Пчела  6, 2, 4, 8,  Радецки  5, 6, 2, 4, 7, 9, 8,  Раковски  1, 18,  Рилски Езера  6,  Роза  8, 28, 3, 7, 5, 1, 6, 9, 19,  Св. Варвара  15,  Света Богородица  10, 26, 14, 24,  Серафим Йорданов  5, 17, 49, 13, 6, 4, 1, 11, 9, 15,  Синчец  7, 7, 13, 9, 3, 11, 5, 6, 4, 1,  Скакавица  30, 21, 23, 12, 1, 13, 3, 16, 2, 9, 7, 10, 4, 18, 6, 8, 20, 34, 30, 12, 5, 19, 11, 22, 28, 15,  Скобелев  1, 2, 3, 5, 13,  Славейков  2, 4, 10, 1, 8, 6, 7, 14,  Славяни  1, 5, 3, 7, 6, 2, 18, 10, 8, 6, 10,  Слога  6, 4, 2, 5, 1,  Стоил Косовски  21, 18, 16, 20, 14, 15, 2,  Стопански Двор

На 25.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня: Отец Паисий  36,  Серафим Йорданов  1,  Хан Аспарух

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

Please follow and like us: