Община Костенец подписа договор с Фонд „Социална закрила“ за „Саниране и основен ремонт на кухненски блок – социален патронаж, гр. Костенец, общ. Костенец, кв.84, парцел XXVII” – Етап 1.
В Етап 1 са предвидени дейности по основен ремонт на част от сградата на кухненски блок – Социален патронаж, а именно преддверието, залата за хранене и санитарните помещения в югозападната част на сградата, която ежедневно се посещава от хората, ползващи социални услуги.
Договорът влиза в сила от подписването му и е с продължителност 5 месеца. Стойността му е 29 933,20 лв. с ДДС, като 10% е съфинансиране от общината.

Please follow and like us:
fb-share-icon0