Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 15 младши съдии в окръжните съдилища по конкурс, обявен с решение на ВСС на длъжност „съдия“ в районен съд.

Сред тях е и съдия Страхил Николов Гошев, който в момента е младши съдия в Окръжен съд-Благоевград, а от 5 юли ще заеме  длъжността „съдия“ в Районен съд-Дупница.

На младшите съдии е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

 

 

Please follow and like us: