Съдия Владимир Астарджиев
  • Всеки от участниците получи Сертификат от лектора, съдия от САС, Владимир Астарджиев

 

 

Регионално обучение „Съществени нарушения на процесуалните правила в НПК“ се проведе в Кюстендил. То бе организирано по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2 – „изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите“.

Съдии и прокурори по време на обучението

В регионалното обучение участваха съдии от Окръжен съд- Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница, както и прокурори от Окръжна прокуратура и районните прокуратури в Кюстендил и Дупница. Сред темите, представени от лектора Владимир Астарджиев – съдия в САС, бяха: Съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, в съдебното производство и при провеждане на разпоредителното заседание; Въззивно производство и съществени процесуални нарушения.

Обучението се проведе в заседателната зала на Районна прокуратура-Кюстендил, като след края му всеки от участниците получи Сертификат от съдия Астарджиев.

 

Please follow and like us: