За шеста поредна година в разложкото село Елешница се проведе фестивалът „Фолклорна среща”. С всяка изминала година участие имат все по-голям брой любители на българския фолклор, отбелязаха организаторите.


На откритата сцена пред НЧ „Западнородопски лъч – 1906“ кметът на Разлог инж. Красимир Герчев даде началото на фестивала. Във фестивала взеха участие групи от три фолклорни области – Пиринска, Шопска и Родопска. Част от участниците в мероприятието бяха ДТС „Разложенче” – град Разлог; МФПГ „Русалии“ – с. Бачево; ЖГФ „Добърски баби”; ФТА „Загоровче” –гр. Септември; ТК „Бели брези” – гр. София и още много други.

„Фолклорна среща“ бе с конкурсен характер и всички участници бяха оценявани от професионално жури в състав: доц. Георги Гаров, д-р Петьо Кръстев и проф. д-р Албена Георгиева. На победителите бяха раздадени предметни награди, а на всички танцови и певчески групи и състави, взели участие, бяха връчени грамоти и клубни подаръци.

Организатори на събитието бяха кметство Елешница, НЧ „Западнородопски лъч – 1906“ – с. Елешница, ФТС „Илиопол“ и сдружение „Чакалица – 2004“.