Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 26 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград

Община Банско

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ Елешница, Общ. Разлог:   Имот 032105, Местност Ано

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ Банско:   Местност Свети Георги

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ Гостун

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ Добринище:   Борис Парапунов  6,4, Васил Коларов  14, Гарата  9,1 Апартамент,16, Георги Темелков  8, М. Тепченик  , Незнаен Воин  Комплектен Трафопост Ктп 2х630, Охрид  6, Тодор Каблешков  6,4,28,99,14,26,22,10,18,20,2,30,16,24,   Кв.87

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Места:   І-92  Кв.6

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Обидим:   000024 Еккте 53059  , Местност Долене

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ Филипово, Общ. Банско:   001319  , Vііі-138, Кв.13  , Vііі-34 Кв.13

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ Добринище:   М. Тепченик

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Банско:   България  7,Хлебозавод,Цех, Кирил И Методи  13, Местност Рупчовец  , Отец Паисий  7, Стефан Стамболов  66, Тодор Александров  2

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49  , Iv,Кв 29  , Iv-57020 Iii-57020  , Ivi-348,Кв.29  , Ix-057021  , Xl,Кв.41  , Ангел Даракчиев  39,32,30,46,34,28,3,42,27,40,48,10,99,24,36,24,99,91,1,2,7,4,3,5,1,16,15,12,18,13,14,17,8,11,21,10, Баненска Буна  30,48,45,55,46,64,40,3,34,57,99,38,54,53,47,36,59,43,45,29,39,41,28,99,47,31,3,30,2,3,14,19,16,22,27,31,20,29,10,15,25,5,37,7,24,17,33,9,11,1,12,35,7,30,1, Втора  31,4,2,12,8,52,14,29,32,6,30,5,31,27,28,20,35,1,48,18,7,26,4,15,24,17,9,13,36,46,21,10,44, Двадесет И Втора  16,7,18,10,2,4,14,20,1, Двадесет И Девета  23,1,2,5,7,29,1 А,12,9,10,29,12,8,6, Двадесет И Осма  4,2,6, Двадесет И Пета  25,25,30,35,34,11,1,30,36,5,15,28,38,2,11,34,19,9,12,14,3,6,7,22,26,24,13,16,10,99,20,8,18,26, Двадесет И Първа  8,3,1,9,30,5,20,13,16,4,19,23,22,8,17,28,14,11,7,12,6,15,2, Двадесет И Седма  18,19,32,56,29,50,22,31,58,26,45,38,10,49,42,11,30,16,47,3,46,36,43,24,20,99,21,8,51,4,15,23,35,9,14,25,27,2,54,1,32,58, Двадесет И Трета  23,13,5,3,15,17,11,1, Двадесет И Четвърта  1,16,2,3,5,4,10,2,1 Хотел Римска Баня, Двадесет И Шеста  12,11,23,7,13,6,4,14,1,8,16,17,5,25,18,2,99,26,19,20,45,43,31,24,33,39,20,37,41,19,37,8, Двадесета  21,5,2,1, Дванадесета  23,6,13,17,19,3,15,21,11,7,1,9, Девета  31,9,25,39,43,27,37,21,35,23,9,45,2,7,13,11,1,3,6,14,19,17, Деветнадесета  7,1,10,14,19,12,13,11,17,16,8,30,28,24,32,18,7,20,23,15,9,29,1,1,7,32,19, Десета  37,23,18,34,38,32,2,24,28,10,15,40,14,30,22,4,8,17,20, Единадесета  32,30,28,22,20,11,20,32,5,7,18,13,21,11,8,9,16,6,4,10,3,17,1,25, Извън Регулацията  99 Склад,3,1,99,99,1,100.,99,99, Имот С Пл.№813  , Конешица  1, Местност Бански Път  Жилищна Сграда,Временно Захранване,Работилница, Местност Камено  Къща-М.&Quot;Камено&Quot;, Местност Конещица  Пи  000597, Местност Конищица  , Местност Почивачката  , Неизвестна  , Неофит Рилски  43,48,29,58,69,47,66,56,49,46,37,39,45,52,44,31,50,35,64,99,46,11,43,1,10,8,24,4,18,32,34,19,28,17,1,26,15,25,7,27,13,14,11,36,16,3,2,40,23,9, Неуточнен Адрес  Поща,Хотел Аспа Вила,Разсадник Длс Разлог, Осемнадесета  5,16,2,6,8,1,27,18, Осма  20,16,23,26,27,10,24,18,31,28,30,99,19,1,9,9,4,8,2,1,6,13,12,15,21,29,11,5,7,14, Пета  10,24,14,32,26,30,16,6,12,2,20,5,54,34,48,46,32,38,52,58,42,50, Петнадесета  3,4,2, Първа  1,18,2,6,20,21,13,1,31,16а,12,27,8,11,15,22,10,16, Седемнадесета  3,1, Трета  17,22,11,26,20,16,21,23,14,13,19,18,9,6,10,12,7,1,8,2,3,27,5,4, Тридесет И Втора  5,3,11,1, Тридесет И Пета  31,3,7,1,9, Тридесет И Първа  31,3,7,4,9,19,25,23,11,10,8,17,6,12,20,14,1, Тридесет И Трета  33,1,5,3,8,4,2,6, Тридесет И Четвърта  6,4,2, Тридесет И Шеста  2,1, Тридесета  10,18,8,10,2,6,12, Тринадесета  31.,18,29,37,16,14,12,27,33,10,7,9,16,2,13,9,5,1,11,23,10,22,21,13,25,17,9, Упи  I-056017, М. Бански Път  , Упи Xix-610 Кв 44  , Упи Xix-985,986,987, Кв.22  , Х-276 Кв.25  , Четвърта  3,19,17,15,13,21,9,4,11,2,39, Четиридесет И Втора  18,9,3,5,7,17,21,15,11,13,19, Четиридесет И Осма  5,1,20,3,7,8,6, Четиридесет И Пета  12,8,6,7,10, Четиридесет И Първа  1,13,6,4,23,8,5,15,7,9,99,11,21, Четиридесет И Седма  9,7,10,18,5,2,22,6, Четиридесет И Трета  4,40,13,1,11,17,6,8,3,15,2,12,14,7, Четиридесет И Четвърта  4,10,6,9,8,5,1,12,99,2, Четиридесет И Шеста  8,4,2, Четиринадесета  2,1, Шафле Дере  15,99,8,99,5,11,6,4,15,13,9,10,30,3,1, Шеста  46,6 1,43,23,41,44,31,21,17,20,22,45,29,18,39,37,16,24,33,25,32,27,12,30,35,13,6,4,2,1,15,33,8,9,5, Шестнадесета  39,21,23,8,31,29,44,18,14,1,17,25,3,19,17,4,6,1,3,13,9,15,7,8,   Цех,Работилница,0,Ктп Банинска Буна,Мандра,Помпа,Тп Банята,От Тп Детска Градина

На 22.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – –Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  91, Баненска Буна  43,45,29,39,41,28,99, Двадесет И Втора  16,7,18,10,2,4,14,20,1, Двадесет И Девета  1,2,5,7,29, Двадесет И Осма  4,2,6, Двадесет И Пета  25,30,35,34, Двадесет И Първа  9,30,5,20,13,16,4,19,23,22,8,17,28,14,11,7,12,6,15, Двадесет И Трета  23,13,5,3,15,17,11,1, Двадесет И Четвърта  2, Двадесет И Шеста  45,43,31,24,33,39,20,37,41,19, Двадесета  5, Девета  9,45, Деветнадесета  1,10,14,19,12,13,11,17,16,8,30,28,24,32,18,7,20,23,15,9,29, Извън Регулацията  99,1, Осма  1, Тридесет И Втора  5,3, Тридесет И Трета  33, Тридесета  18,8,10,2,6,12, Тринадесета  10, Шафле Дере  99,8, Шестнадесета  3,   Мандра,Помпа

На 23.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  39,32,30,46,34,28,3,42,27,40,48,10,99,24,36, Баненска Буна  30, Двадесет И Девета  23, Двадесет И Пета  26, Двадесет И Седма  18, Двадесет И Шеста  12,11,23,7,13,6,4,14,1,8,16,17,5,25,18,2,99,26,19, Двадесета  21, Девета  7,13,11,1,3,6,14,19,17, Деветнадесета  19, Десета  2,24,28,10,15,40,14,30,22,4,8,17,20, Единадесета  20,32,5,7,18,13,21,11,8,9,16,6,4,10,3,17,1,25, Извън Регулацията  99 Склад, Местност Бански Път  Работилница, Неофит Рилски  10,8,24,4,18,32,34,19,28,17,1,26,15,25,7,27,13,14,11,36,16,3,2,40,23,9, Осма  9,4,8,2,1,6,13,12,15,21,29,11,5,7,14, Тридесет И Пета  31, Тридесет И Първа  31,3, Тринадесета  31.,18,29,37,16,14,12,27,33, Упи Xix-985,986,987, Кв.22  , Х-276 Кв.25  ,   Цех,Работилница

На 23.07.2019 г. /10:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ Баня, Общ. Разлог:   Двадесет И Четвърта  1 Хотел Римска Баня

На 24.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ Банско:   Акад. Йордан Иванов  1, Алеко Константинов  4,1,7,14,5,8,12,6,10,2,3, Гарибалди  11,3,5,4,6,12,2,10,13,7,1,17,8,15,9, Глазне  17,39 1,46,39, Гоце Делчев  10,1,8,6,3, Неофит Рилски  36а, Никола Вапцаров  1, Радон Тодев  17,20,6,1,11,2,18,12,8,4,3,1а,5,7,10,22,21,24,15,28,13,19,9,Хотел, Тодорин Връх  49,47,67,65,69, Хаджи Вълчо  6,11,2,10,4,20,10,8,12,3,14,16

На 24.07.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ Банско:   Баньо Маринов  4,2,19,21, България  31, Бъндерица  , Витоша  6,4,5,2,1,3, Иван Джолев  1,3, Муратово Езеро  3, Охрид  , Стефан Караджа  82,Б,84 А,99,84 С, Тевно Езеро  2 1,8,2, Тевно Езеро  11,А,С 22-27,С,С, Хан Кубрат  4, Цар Борис Iii  39,13,43 1,21,43,31,17,19,9,37,11,29,42 1,23,7,3,33,41,5,35,27, Цар Самуил  24,18,2,20,30,22,10,4,6,14,8,16,28,26,12, Явор  28,87,4,232,232 1,87

На 25.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Банско:   02676.501.4381  , 24-Ти Май  4, Акад. Йордан Иванов  1, Алеко Константинов  4,1,7,14,5,8,12,6,10,2,3, Братя Миладинови  2, България  37, Възраждане  1,Пиц,4,1, Гарибалди  11,3,5,4,6,12,2,10,13,7,1,17,8,15,9, Ген. Стилян Ковачев  8, Георги Бенковски  2,3,4,6,1,11,5, Глазне  17,39 1,46,39,49,2,51,61,38,41,6,4,53,43,10,8,45,57,47,59, Гоце Делчев  10,1,8,6,3,Сладкарски Цех,16,14а Идент.02676.501.2883.2,11,13,21,12,15,9,20,5,23,19,18,7, Димчо Дебелянов  5, Иван Вазов  5,19,11,13,7,9,12,9б,16,3,6,8,14,1,15,4,2,10,15, Иван Михайлов  16, Иконом К.Чучулайн  34 Хотел, Н.Й.Вапцаров  1,Фонтан,1, Неофит Рилски  36а, Никола Вапцаров  2,6,8,Офис,2,3,1,1,1,2, Отец Паисий  27,32,24,31,31,19,29,26,1,22,25,25,30,28, Петко Р.Славейков  4,13,1,2,14,3,5,7,10,6,9,8,3, Пирин  2,8,6,12 1,14,12,1,7,3,18,10,4,8,15,1,16,18,41,39,56,14,32,40,31,21,54,34,Сфетофар,37,38,20,42,44,37,28,25,39,16,34 Магазин 1,24,34 Механа,36,40,34 Таван,29,34 Магазин,50,26,23,30,22,27, Радон Тодев  17,20,6,1,11,2,18,12,8,4,3,1а,5,7,10,22,21,24,15,28,13,19,9,Хотел,46,30,42,39,38,34,48,32,40,33,28,35,27,44,36,37,29,31,23,25, Св.Димитър Солунски  14, Симеон Молеров  16,13,4,11, Ст.Л. Костов  1,10,13,6,11,7,9,12,15,3,8,14,4,5, Стара Планина  4,7,13,1,10,8,6,5, Стефан Стамболов  26, Тодор Александров  7,3,5,1,11, Тодорин Връх  43,39,45,37,45,3,5,71,49,47,67,65,69, Търново  6,10,9,2,5,3,8,4,1,7, Хаджи Вълчо  1,6,11,2,10,4,20,10,8,12,3,14,16, Хаджи Кандит  5, Христо Ботев  1,28,15,3,26,15 2,24,21,18,1,22,12,10,7,11,9,2,13,16,20,8,14,5, Цар Асен  14,4,2,1,12,10,8, Цар Иван Асен Ii  43,8, Цар Калоян  4,4, Цар Симеон  12,Магазин,Павилион,57 57,57,57 1,51,36,38б,49,41,46,41 1,34,43,47,32,53,36,30 А,40,43,42 1,44,42

На 25.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ Белица, Общ. Белица:   Тото Пункт

На 25.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – –Банско:   02676.501.4381  , 24-Ти Май  4, Глазне  49,2,51,61,38,41,6,4,53,43,10,8,45,57,47,59, Гоце Делчев  Сладкарски Цех,16,14а Идент.02676.501.2883.2,11,13,21,12,15,9,20,5,23,19,18,7, Иван Михайлов  16, Отец Паисий  27,32,24,31,31,19,29,26,1,22,25,25,30,28, Петко Р.Славейков  4,13,1,2,14,3,5,7,10,6,9,8,3, Пирин  18,41,39,56,14,32,40,31,21,54,34,Сфетофар,37,38,20,42,44,37,28,25,39,16,34 Магазин 1,24,34 Механа,36,40,34 Таван,29,34 Магазин,50,26,23,30,22,27, Радон Тодев  46,30,42,39,38,34,48,32,40,33,28,35,27,44,36,37,29,31,23,25, Симеон Молеров  16,13,4,11, Стара Планина  4,7,13,1,10,8,6,5, Тодорин Връх  71, Цар Асен  14,4,2,1,12,10,8, Цар Иван Асен Ii  8, Цар Калоян  4

На 26.07.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ Банско:   Бъндерица  , Муратово Езеро  3, Стефан Караджа  82,Б,84 А,99,84 С, Тевно Езеро  11,А,С 22-27,С,С, Хан Кубрат  4, Явор  28,87,4,232,232 1,87

Община Белица-

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ Белица, Общ. Белица:   9-Ти Септември  4,1,2, Алекса Сачков  4.,6,8, Борис Клементиев  1, Братя Миладинови  15, Братя Миладинови  2, Владимир Поптомов  98,108,49,95,101,1,95,2а,92,90,28,100,166,94, Владимир Поптомов  1,15,19,25,44,22,16,21,38,18,2,5,58,10,13,7,6,23,20,8,17,27,4,11, Втора  1, Даме Груев  10, Димитър Даракчиев  3,1,2,5,4, Димо Хаджидимов  73,106,51,97,53,91,75,10,79,188,89,48,1,68,55,60,61,59,82,63,56,65,64,186,108,93,69,184,52,46, Димо Хаджидимов  4,2,6,28,8,12,35,26,1,50,3,3а,19,10,23,24,21,30,27,16, Илинден  3,1,5, Люлин  99,6,4,1, Мусала  15,6,5,3,14,9,1,13,7,12,4,10, Народна Победа  1,8,10,2,6,7, Никола Вапцаров  18,20,22, Първа  2,4,1, Равен  25, Рила  10,99,7,4,1, Сава Стенчин  39,15,14,38,12,3, Серги Чонков  2,2, Симеон Кавракиров  6,2,4, Христо Смирненски  1,5, Яне Сандански  3,1,   Тп Реката

На 24.07.2019 г. /13:30 – 16:15 ч./ Горно Краище:   1

На 24.07.2019 г. /08:30 – 15:30 ч./ Краище, Общ. Белица:   Дванадесета  10,11,6,3,13,2,17,9,15,4,5, Девета  10,8, Деветнадесета  21,2,80,10, Десета  13,1,7, Единадесета  33,49,13,27,51,58,72,38,3290,37,60,102,66,47,41,48,29,14,34,5,35,45,42,28,99,44,36,43,127,30,25,17,64, Извън Регулацията  11,23, Неуточнен Адрес  1, Осемнадесета  8, Петнадесета  11,34,12,27,33,99,32,18,3,47,24,19,8,1,6,5,72,14,40,2,15,37,22, Седемнадесета  4,1,8,2, Тринадесета  4,2,5,3,9,1, Четирнадесета  99,1,4,6,7,8,2, Шестнадесета  8,2,7,3,18,16,15,13,11,5,14,9,12,6,   50

Община Благоевград

На 22.07.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ Благоевград:   Васил Априлов  44,32,28,26,43,38,37,35,33,27,30,42,36,34,39,29,45,32,41,40, Петър Ичев  5,4, Свети Наум  2,12,4,10,8, Теменуга  3,9,1,7а,5,7, Трети Март  18,12,14,16, Христо Смирненски  20,25,23,19,19 1,21, Цанко Церковски  15,27,17,29,19,23,25,21

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ Благоевград:   Кв.Баларбаши  , 04279.603.192  , 04279.603.195  , 04279.603.410  , 04279.610.73  , 04279.613.190  , 7-Ма Рилска Дивизия  3,1, Xx-1017, 04279.604.403.1  , Алеко Константинов  4,8,2,1,10,6,8, Алеко Константинов  22,14,3,11,18,20,2,13,14,17,16,15, Алеко Константинов  12,5,7,9, Александър Малинов  , Ангел Кънчев  2, Антим I  23,15,17,21, Антим I  7,13,1, Антон Чехов  1, Аргир Манасиев  8,5,2,14,1,4,7,6,6, Асен Христов  7,1,28,12,13,24,4,19,17,20,23,21,18,21,1,14,5,6,23,8,15,11,25,2,16,10,3,9,26,22, Баларбаши  4,60, Баларбаши  , Бодрост  8, Братя Миладинови  21, Братя Миладинови  Дом, Братя Миладинови  21, Братя Миладинови  28,22,30,24,20,18,26,21,16, Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис,8,4,12,16,14,8а,19,6,14,10, Брод  6, Брод  6, Васил Априлов  2,8,15,10,2,12,3,17,11,13,1,9,6,4,5,14,7, Васил Априлов  1, Васил Левски  1, Владо Черноземски  18,24,7,11,5,24а,22,20,9, Генерал Тодоров  17,6,2,4,13,11,12,19,10,15, Георги Бенковски  2, Георги Измирлиев  1, Георги С.Раковски  5,17,19,20,21,9,15,13,18,3,7,16,14,12,1,14 Жилищно Студио,16а,11, Георги С.Раковски  4,8,10,14,6, Григор Пърличев  2,6,8,3,1,4,12,5,5а, Григор Пърличев  13,20,32,24,26,36,18,32,34,17,11,30,16,34,22,9,38, Дамяница  6,8, Димитър Димов  18,13, Запад  37, Запад  37, Захари Стоянов  12,4,2,2а,10,8, Здраве  16, Здраве  16, Иван Вазов  7,1,5,3, Иван Михайлов  45,41,39,47,43,43а, Иларион Макариополски  8,2,1,3,13,4,11,10,6,9,7, Илинден  1 Бърза Закуска До Входа На Езикова, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  28,24,26, Ильо Войвода  14,15,1,6, Ильо Войвода  13,11, К. И Никола Хайдукови  6б,5,6,1,16,14,4,2,20,8а,10,8,18,3,7,12, Крали Марко  1,4, Кръстьо Асенов  6,2,4, Майор Стефан Иванов  13,15,1,32,30,24,2,21а,26,27,22,17,23,29,19,28,3,20,25,21, Майор Стефан Иванов  12,18,10,1-В,5,4,6,11,8,7,1,16,9,5а,3,2,14, Македония  Баня, Македония  1, Марица  13,17,15,4,4,21,2,19,6,23, Марица  Работилница,27,22 Бар В Градинката,25,25,22 Магазин,29,23а,23,Услуги, Местност Баларбаши  37,29,23,5,60,64,32,63,44,25,28,65,1а,48,24,19,56,62,30,Жилище,Жилище-Таван,Магазин,Жилище,26,21,27,52,31, Местност Баларбаши  , Местност Баларбаши  Жилище, Митрополит Борис  30, Николай Петрини  6,8, Патриарх Евтимий  12,7,5,10,8,3, Петко Р.Славейков  12,6,11,16,24,5,6,11,15,1,1a,25,31,19,10,2а,8,4,29,18,27,9,3,13,7,23,2,21,17,22, Полк.Кирил Чамишки  2, Сава Михайлов  14,18,5, Св. Иван Рилски  12,6,11,19,3,9,2,10,4,8,13,7,15,5,17, Св.Св. Кирил И Методий  Ііі Оу, Света Гора  1,2,2а, Скаптопара  31,35,43,33,45,41,20,31б,37,26,39,29, Скаптопара  26,26.,49, Скаптопара  21,24,16,14,12а,18,12,10, Славянска  60,62,68,65,61,70,60,66,62,42,68,65, Славянска  60, Славянска  61,60,66,62,68,70,68,42,62,65,60, Славянска  15,33,48,44,19,42,27,21,44 Зж 1,37,29,35,50,23,31,24,25,56, Славянска  8, Стефан Караджа  4,4а,11,8,9а,10,5,6,9,7, Стефан Стамболов  68,51, Стефан Стамболов  8, Стефан Стамболов  1, Стефан Стамболов  13, Стоимен Календерски  9,7, Стоимен Календерски  10,16,2,8,3а,9,4,12,13а,20,15,14,18,11а,13,5,11,5а,3,6, Тодор Александров  45,47,44, Тодор Александров  41,32,43, Трети Март  33,44,51,51,51а,41,54,48,50,46,53,52,43,47,46,49, Трети Март  62,66,69,61,66,64,55, Упи – I -603.384, Кв.1  , Упи Viii, Кв.39  , Упи Ххv 8846,Вр.Захранване  , Упи-Vii-380, Кв.9  , Хан Аспарух  2,1,3,11, Хан Омуртаг  7,3,5,6, Христо Силянов  8,10, Ххiii,Кв.3,М.Баларбаши  , Цар Борис I  9,24,18,25, Цар Иван Шишман  22, Цар Иван Шишман  18,20,16,18,16,16, Цар Симеон  26,14,28,33,24,22,29,20,18,30,27,16,31,35, Цар Симеон  25,21,23, Янко Забунов  5

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Евтим Драганов  4,5,3,6,7,9,2,1, Климент Охридски  16,14,10,47,23,39,37,26,15,25,31,43,35,28,19,32,45,33,27,24,17,30,21,49,22,41,13,29,18,12, Кузман Шапкарев  1,8,2,4,3,6,10, Люляк  18,19, Малешево  10,4,5,8,1,13,12,2,14,6,16,3,15,17,11, Места  9,3,5,2,7,11,13,4,14,6,15,1,12, Ул Скаптопара

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Българчево:   Местност Змиярски Рид  , Местност Реката-Корията  , Местност Реката-Присоето  , Турски Гробища  , Упи I-110, Кв.5  ,   Жилище,Къща

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Дъбрава, Общ. Благоевград:   Долна Дъбрава  , Имот 000143  , Махала Веляци, Извън Регулация  , Местност Атанасова Падина  , Местност Бобови Ниви  , Стамовица  , Юрто  , Яновски Рид

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Еленово, Общ. Благоевград:   2

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Изгрев, Общ. Благоевград:   33.432  , X-333  , Xi-333  , Айдарово  , Кучкудерска Нива  , Местност Айдарово  , Местност Пейчинска Чука  , Местност Саковска Нива  , Местност Чуката  , Пи №352, Кв.21  , Упи Iv 87  , Упи Ix-317, Кв.25  , Упи Хх-320, Кв.22  , Упи-Xvi-312,Кв.19  , Упи-Хі218 Кв.21  , Упи/Парцел 6, Кв.30  , Чуката  ,   Ул.&Quot;Братя Гошеви&Quot; №7,2,Жилище

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 16:20 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 16:20 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 16:20 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:20 ч.; 08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 16:20 ч./ – –Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10  , Махала Хамбарджийска  , Синаница / Реката  , Тугулска  ,   Жилище,Къща

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Магазин,Кафе-Аперитив,Гараж,4,8,6,5,1,7,3,6,2 1,Хмо-Благоевград,Супермаркет,1,2,Кафе,1,4,3,3,3б,3б,Тото Пункт,2,2,4, Антон Чехов  5, Борис Ангелушев  5,5, Броди  40,40,Магазин,44,Гараж,42,42, Бялата Висота  Фургон С Автоматична Измерват., Васил Левски  4,13,10, Васил Левски  14, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дружба  1,1,10, Еленово  66,67,65,63,64, Еленово  169, Еленово-1  , Илинден  14,13, Крушево  1,1в,1а,3,1, Крушево  5 Рила,5, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Международно Шосе  Магазин, Пейо К.Яворов  76, Перелик  62, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Пи №04279.626.245  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  21, Струмско Център  Гараж,Услуги, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Упи Xx616.112, Кв.204  , Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5, Яне Сандански  Гараж,15,3,5,1,21,21,Гараж,19,До Бр.21,23,7,12,Гараж

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Обнова:   Ив.Вазов  5а

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Покровник:   Упи Xxxi-78, Кв.6

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Церово, Общ. Благоевград:   Надежда  1, Осми Март  6,20, П. Яворов  2, Упи Viii-111,112, Кв.15  , Упи Viii-72  , Упи Xi, Пл. №76  , Упи І-139,Кв.12  , Упи Іv-110,Кв.15  , Упи-Xxxiv-170, Кв.5  ,   Жилище,1,   Жилищна Сграда-Врем.Захранване,Жилищна Сграда-Вр.Стр.,2

На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   04279.613.190  , 7-Ма Рилска Дивизия  3,1, 7-Ма Рилска Дивизия  2,4, Алеко Константинов  4,8,2,1,10,6,8, Алея На Здравето  , Алея На Здравето  , Алея На Здравето  , Ангел Кънчев  2, Андрей Ляпчев  1, Антим I  25, Антим I  25, Антим I  25, Антим I  7,13,1, Антим I  23,15,17,21, Антон Чехов  1, Аргир Манасиев  44,48,26,22,30,52,60,50,36,32,24,28,34,46,38,42,40,50, Аргир Манасиев  28,24,30,42,22,60,40,52,50,48,32,44,26,46,34,50,38,36, Аргир Манасиев  28,34,60,26,36,50,44,38,42,22,48,32,46,52,50,30,24,40, Аргир Манасиев  8,5,2,14,1,4,7,6,6, Баларбаши  , Борис Сарафов  5,3,19,7,12,25,10,11,9,35,13,23,20,33,29,21,15,17,16,7,18,8,22,27,24,31,26,14,6, Борис Сарафов  21,3,16,14,5,19,7,24,13,20,25,18,35,9,8,27,22,33,11,23,7,12,31,15,26,17,29,10,6, Борис Сарафов  21,20,13,35,8,22,6,25,10,14,29,7,18,11,7,31,19,5,12,24,33,27,16,17,15,3,9,26,23, Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Броди  10, Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  , Васил Априлов  6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Априлов  1, Васил Левски  2, Васил Левски  14, Генерал Тодоров  3, Георги Бенковски  2, Георги Бенковски  1,6,8,9,7,4,3,5, Георги Измирлиев  1, Григор Пърличев  2,6,8,3,1,4,12,5,5а, Григор Пърличев  7,5, Данаил Крапчев  16,28,3,5,14,12, Данаил Крапчев  14,16,12,5,28,3, Данаил Крапчев  12,28,14,5,3,16, Димитър Йосифов  17,15,20,6,7,12,4,9,2,8,18,11,12,5,3,2а,14,10,16, Димитър Йосифов  12,14,4,16,18,15,11,3,5,12,8,9,2а,6,20,10,17,7,2, Димитър Йосифов  11,7,20,14,5,2,6,9,4,17,2а,15,8,3,12,10,12,16,18, Дъбравска  23, Дъбравска  23, Дъбравска  23, Еленово  Тото Пункт,94,95 В,86,85,84,95, Запад  31,33,31,26,32,34,29,28,25,26,До Бл.29,24,30,27,35,23,23,28,26, Захари Стоянов  12,4,2,2а,10,8, Иван Вазов  7,1,5,3, Иларион Макариополски  8,2,1,3,13,4,11,10,6,9,7, Илинден  17,19, Илинден  14,13, К. И Никола Хайдукови  25,52,48,64,66б,68,54,70,46,56,60,23,66,21,68, К. И Никола Хайдукови  46,68,68,64,52,21,66,25,23,70,60,66б,54,48,56, К. И Никола Хайдукови  60,52,68,56,23,68,48,64,70,66б,54,21,25,66,46, К. И Никола Хайдукови  6б,5,6,1,16,14,4,2,20,8а,10,8,18,3,7,12, Крушево  5 Рила,5, Македония  Баня, Македония  1, Марица  20,37,18,39,33,35,31,33, Марица  14, Менча Кърничева  32,28, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Менча Кърничева  56,58,58, Местност Баларбаши  , Местност Бачиново  Каравана,Складов Терен, Местност Бачиново  Каравана,Складов Терен, Местност Бачиново  Складов Терен,Каравана, Митрополит Борис  30, Никола Вапцаров  , Пейо К.Яворов  2, Петко Р.Славейков  12,6,11,16,24,5,6,11,15,1,1a,25,31,19,10,2а,8,4,29,18,27,9,3,13,7,23,2,21,17,22, Петър Стоянов  3,4, Петър Стоянов  4,3, Петър Стоянов  4,3, Пи №04279.609.29  , Пи №04279.609.31  , Родолюбие  4, Родолюбие  4, Родолюбие  4, Сава Михайлов  14,18,5, Св. Димитър Солунски  9, Св. Иван Рилски  12,6,11,19,3,9,2,10,4,8,13,7,15,5,17, Св.Св. Кирил И Методий  21,16,20,18,15,19,17,21,14, Св.Св. Кирил И Методий  21, Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара,24,28,30,26,28, Св.Св. Кирил И Методий  27,25,30,25,24г,25, Света Гора  1,2,2а, Славянска  8, Сотир Атанасов  1, Сотир Атанасов  1, Сотир Атанасов  1, Спартак  2,7,8,10а,10,1,3,6,9,4,5,2., Стефан Караджа  4,4а,11,8,9а,10,5,6,9,7, Стефан Стамболов  68,51, Стефан Стамболов  33,47,37,43,41,51,49,45,35,39, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Трети Март  33,44,51,51,51а,41,54,48,50,46,53,52,43,47,46,49, Упи Іі-427, Кв.30а  , Упи Ххv 8846,Вр.Захранване  , Христо Силянов  9,11,12,13, Христо Силянов  11,12,9,13, Христо Силянов  12,11,9,13, Христо Силянов  8,10, Христо Чернопеев  27,29, Христо Чернопеев  29,27, Христо Чернопеев  29,27, Цар Симеон  11,13, Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5, Янко Забунов  5

На 23.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Магазин,Кафе-Аперитив,Гараж,4,8,6,5,1,7,3,6,2 1,Хмо-Благоевград,Супермаркет,1,2,Кафе,1,4,3,3,3б,3б,Тото Пункт,2,2,4, Антон Чехов  5, Борис Ангелушев  5,5, Бялата Висота  Фургон С Автоматична Измерват., Васил Левски  4,13,10, Васил Левски  14, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дружба  1,1,10, Еленово  169, Еленово  66,67,65,63,64, Еленово-1  , Илинден  14,13, Крушево  1,1в,1а,3,1, Крушево  5 Рила,5, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Международно Шосе  Магазин, Пейо К.Яворов  76, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Пи №04279.626.245  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  21, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Упи Xx616.112, Кв.204  , Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5

На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Антон Чехов  20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Антон Чехов  5, Антон Чехов  1,20,1, Баларбаши  , Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Броди  10, Васил Левски  18,32,16,20,26, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Васил Левски  25, Васил Левски  45, Васил Левски  29,37,49,39, Васил Левски  30,22,23,29,35,21,45,28,31,27,14,10,33, Васил Левски  4,13,10, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Даме Груев  Гараж,Магазин,36,36,34,34, Даме Груев  42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Даме Груев  34,36, Дружба  1,8,10,4,6, Дружба  1,1,10, Еленово  Тото Пункт,94,95 В,86,85,84,95, Еленово  169, Запад  31,33,31,26,32,34,29,28,25,26,До Бл.29,24,30,27,35,23,23,28,26, Илинден  6,Магазин,12,13, Илинден  1,2а, Илинден  2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден  3,5а,5,8,5 2,5 1,4,3а,10, Илинден  17,19, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Марица  20,37,18,39,33,35,31,33, Марица  14, Менча Кърничева  56,58,58, Менча Кърничева  37, Местност Баларбаши  , Местност Международно Шосе  Канцеларии,10,Работилница, Местност Международно Шосе  Магазин, Пейо К.Яворов  2, Петър Зографски  13, Петър Зографски  7,14,5,3,З,11,13, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Пи №04279.609.29  , Пи №04279.609.31  , Пи №04279.615.264  , Полковник Дрангов  59, Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  9, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св. Димитър Солунски  15,12,10, Св. Димитър Солунски  30, Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара,24,28,30,26,28, Св.Св. Кирил И Методий  31,29,29, Св.Св. Кирил И Методий  27,25,30,25,24г,25, Спартак  2,7,8,10а,10,1,3,6,9,4,5,2., Страцин  11,10,18,9, Страцин  20, Страцин  1,4,2, Страцин  8,6,3, Тодор Александров  55,53,92а,75,57,81,51,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Тодор Александров  102,101,83,104,85,100,95,71,110,71,96,93,98,103,89,97,91,106,108а,108,99,104,87, Упи Iv-537, Кв.124  , Упи Xx616.112, Кв.204  , Упи Іі-427, Кв.30а  ,   Офис,Администрация

На 24.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Магазин,Кафе-Аперитив,Гараж,4,8,6,5,1,7,3,6,2 1,Хмо-Благоевград,Супермаркет,1,2,Кафе,1,4,3,3,3б,3б,Тото Пункт,2,2,4, Антон Чехов  5, Борис Ангелушев  5,5, Бялата Висота  Фургон С Автоматична Измерват., Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Васил Левски  14, Васил Левски  4,13,10, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дружба  1,1,10, Еленово  66,67,65,63,64, Еленово  169, Еленово-1  , Илинден  14,13, Крушево  1,1в,1а,3,1, Крушево  5 Рила,5, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Международно Шосе  Магазин, Пейо К.Яворов  76, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Пи №04279.626.245  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  21, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Упи Xx616.112, Кв.204  , Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5

На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   04279.610.73  , Александър Малинов  , Антон Чехов  5, Антон Чехов  1,20,1, Антон Чехов  20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Баларбаши  , Бодрост  8, Бодрост  5,2,9,7,1,3,2,8,Жилище,Стоматологичен Кабинет,10,4,6,1,11,13,12, Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Васил Левски  30,22,23,29,35,21,45,28,31,27,14,10,33, Васил Левски  25, Васил Левски  18,32,16,20,26, Васил Левски  45, Васил Левски  29,37,49,39, Васил Левски  14, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Д-Р Борис Проевски  7, Даме Груев  34,36, Даме Груев  Гараж,Магазин,36,36,34,34, Даме Груев  42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дружба  1,1,10, Дружба  1,8,10,4,6, Еленово  169, Илинден  17,19, Илинден  27,21,21,23,25,21 Б,21,29, Илинден  6,Магазин,12,13, Илинден  1,2а, Илинден  2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден  14,13, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  3,5а,5,8,5 2,5 1,4,3а,10, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон  , Крушево  5 Рила,5, Марица  Работилница,27,22 Бар В Градинката,25,25,22 Магазин,29,23а,23,Услуги, Марица  20,37,18,39,33,35,31,33, Менча Кърничева  56,58,58, Менча Кърничева  37, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Баларбаши  , Местност Международно Шосе  Магазин, Местност Международно Шосе  Канцеларии,10,Работилница, Петър Зографски  7,14,5,3,З,11,13, Петър Зографски  13, Пи №04279.615.264  , Полковник Дрангов  59, Промишлена Зона  , Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св. Димитър Солунски  15,12,10, Св. Димитър Солунски  30, Св. Димитър Солунски  9, Св.Св. Кирил И Методий  27,25,30,25,24г,25, Св.Св. Кирил И Методий  24,18,22, Св.Св. Кирил И Методий  21, Св.Св. Кирил И Методий  31,29,29, Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара,24,28,30,26,28, Скаптопара  26,26.,49, Скаптопара  47, Спартак  2,7,8,10а,10,1,3,6,9,4,5,2., Стоимен Календерски  10,16,2,8,3а,9,4,12,13а,20,15,14,18,11а,13,5,11,5а,3,6, Страцин  8,6,3, Страцин  20, Страцин  11,10,18,9, Страцин  1,4,2, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Тодор Александров  102,101,83,104,85,100,95,71,110,71,96,93,98,103,89,97,91,106,108а,108,99,104,87, Тодор Александров  55,53,92а,75,57,81,51,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Упи Iv-537, Кв.124  , Упи Xx616.112, Кв.204  , Упи Іі-427, Кв.30а  , Цар Симеон  25,21,23, Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5,   Офис,Администрация

На 25.07.2019 г. /13:45 – 14:45 ч./ – –Благоевград:   Александър Стамболийски  77,77, Ален Мак  Салон,Техникум,Училище,Училище, Бялата Висота  , Владо Черноземски  , Перелик  15, Пи№04279.625.207  , Промишлена  1,1, Св. Димитър Солунски  79,77,110,66,77, Св. Димитър Солунски  110,81, Свобода  1

На 25.07.2019 г. /13:45 – 14:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – –Рилци:   М.Бакърското

На 25.07.2019 г. /13:45 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Салон,Техникум,Училище,Училище, Владо Черноземски  , Св. Димитър Солунски  110,81

На 25.07.2019 г. /15:45 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Александър Стамболийски  77,77, Бялата Висота  , Перелик  15, Пи№04279.625.207  , Св. Димитър Солунски  79,77,110,66,77

На 25.07.2019 г. /15:45 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Салон,Техникум,Училище,Училище, Владо Черноземски  , Промишлена  1,1, Св. Димитър Солунски  110,81, Свобода  1

На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   04279.610.73  , Александър Малинов  , Антон Чехов  1,20,1, Баларбаши  , Бодрост  8, Васил Левски  14, Васил Левски  25, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  17,19, Илинден  14,13, Крушево  5 Рила,5, Марица  Работилница,27,22 Бар В Градинката,25,25,22 Магазин,29,23а,23,Услуги, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Менча Кърничева  56,58,58, Менча Кърничева  37, Местност Баларбаши  , Местност Международно Шосе  Канцеларии,10,Работилница, Св. Димитър Солунски  15,12,10, Св.Св. Кирил И Методий  21, Св.Св. Кирил И Методий  27,25,30,25,24г,25, Скаптопара  26,26.,49, Стоимен Календерски  10,16,2,8,3а,9,4,12,13а,20,15,14,18,11а,13,5,11,5а,3,6, Страцин  20, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Тодор Александров  102,101,83,104,85,100,95,71,110,71,96,93,98,103,89,97,91,106,108а,108,99,104,87, Упи Iv-537, Кв.124  , Цар Симеон  25,21,23, Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5

На 26.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Благоевград:   Ален Мак  Магазин,Кафе-Аперитив,Гараж,4,8,6,5,1,7,3,6,2 1,Хмо-Благоевград,Супермаркет,1,2,Кафе,1,4,3,3,3б,3б,Тото Пункт,2,2,4, Антон Чехов  5, Борис Ангелушев  5,5, Бялата Висота  Фургон С Автоматична Измерват., Васил Левски  14, Васил Левски  4,13,10, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дружба  1,1,10, Еленово  66,67,65,63,64, Еленово  169, Еленово-1  , Илинден  14,13, Крушево  5 Рила,5, Крушево  1,1в,1а,3,1, Менча Кърничева  44,38,29,52,48,30,36,50,31,23,25,21,40,27,31,32,35,34,54,42,46,33, Местност Международно Шосе  Магазин, Пейо К.Яворов  76, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Пи №04279.626.245  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  21, Тодор Александров  78,62,74,70,76,90,68,56,84,76,72,88,70а,56а,64,86,60,66, Упи Xx616.112, Кв.204  , Цар Симеон  8,7,1,10,9,4,2,6,3,5

Община Гоце Делчев-

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Баничан:   Бахчите  , Местност Поле  , Пръдлището  , Упи Iii, Кв.31  , Упи-Іv-270, Кв. 28  ,   В Сградата На Кметството,Читалище

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици  , Капсии  , Местност Капсии  , Местност Пенковото  , Пи-18021, М. Мантара  , С.Борово  , Село Борово  , Упи-V-183 , Кв. 30  ,   Стопански Двор,Стопански Двор,Стопански Двор

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Брезница:   29-Ти Декември  7, 31002  , Vі  9, Vііі  , Антон Иванов  11,1,3,9,7,6,15,10,4,11,17, Балийца  3,7,17,9,11,1,33,4,14,2,18,16,15,13,12,6,5,3,26,24,33,41,47,43,30,29,26,25,28,42,35,37 А,24,37,10, Барата  7,8,18,9,7,4,3,8,6,1,8, Бели Брег  5,9,7,1,14,10,3,4,6,1, Бело Море  3,16,4,8,9,7,4,12,5, Бърда  14,11,24,5,3,4,7,26,35,10,16,12,18,8,14, Васил Левски  3,2,26,27, Васил Петлешков  7,7,5,4,9,10,3, Воденицата  2,5,1, Генерал Ковачев  7,1,5,2,4, Гео Милев  3,11,1,17,15,8,12,7,6,5,6,6, Георги С.Раковски  10,12,5,3,4,6, Гоце Делчев  7,10,26,1,9,3,1,13,21,6,23,15,19,11,8,17, Дунав  12,4,2,9,10,13,5,8, Иван Вазов  1,21,7,1,20,31,12,23,10,35,5,8,33,19,21,17,27,4,9, Исмаил Кальор  7,2,9,6, Каменица  8,6,6, Кв. 84  , Керанека  20,7,11,1,12,15,6,2,4,9, Киркалица  , Крали Марко  7,9,4,6,3,7,2,5, Кушията  7,4,8,2,7,5,1, Лозята  3,7,11,21,48,4,18,2,14,12,6,3,17,5,10,3, Македония  8,1,6,10,4, Масърли  1,3,10, Местност Чарка   Вила, Неврокоп  8,28,2,37,50,7,46,19,48,30,5,33,12,4,25,32,28,11,14,26,16,17,34,1,2,9,24,8,10,15,29,37,18,13,35,27,39,36,6,7,12,11, Неуточнен Адрес  Поща,Стопански Двор, Отец Паисий  7,2,1,14,6,4,3,10,8,5,10,4,8, Охрид  10,18,7,4,9,5,2, Падарката  6,14,3,14,19,15,17,14,10,13,6,28,17,11,15,12,7,4,3,16,2, Панайот Хитов  2,4,4, Папратница  , Пейо К.Яворов  13,2,17,11,6,21,7,31,12,19,23,5,4,24,18,1,14,16,12, Пирин  2,14,8,1,8,18,22,7,13,15,5,14,2,6,16,9,3, Промишлена  , Речище  17,9,18,14,7,5,3,1,17,2,32,1,35,29,25,17,32,24,27,10,20,31,11,40,26,13,9,22,Тп-2,23,33,5,15,31,13, Ридът  1,13,27,25,22,21,23,9,8,19,18,7,21,16,12,17,10, Свобода  10,2,7,1,6,5,3,5, Синища  10,9,15,13,2,Тп-1,11,1,7,17,11, Ситницата  3,5,1, Сливница  12,1,13,8,4,6,10,5,3, Софата  13,2,1,12,6,4,10,8,9,23,28,19,14,31,17,33,21,25,2,7,13, Спас Белухов-Пането  14,12,11,2,12,10,4,1,9,5,14, Стара Планина  6,11,9,10,1,7,13,4,5,28, Стефан Караджа  4,5,13,1,2,3, Стопански Двор  , Суда  9,11,6,12,31,2,15,3,10,1,36,27,19,30,15,20,33,24,23,31,13,21,25,28,40,32,14,34,35, Татарка  7,1,14,2,23,1,15,9,19,13,10,7,6,43,42,5,11,3,8,4,41,39,28,50,38,26,43,16,42,37,35,24,29,49,21,34,53,51,19,4,44,43,25,18,48,44,47,41,36, Теофик Хаджи  6,4,2,7,5,6, Туфча  14,16,24,28,20,18,12,10,28,2,6,2,24,3, Упи Ii-682,Кв.49  , Упи-Іv, Кв.82  , Упи-Хvііі-72138, Кв. 58  , Ушите  , Хан Аспарух  10,12,21,12,11,18,2,5,14,8,13,4,17,21,9,7,3,6,16, Ходжова Поляна  20,13,2,16,Павилион-Магазин,1,18,14,8,6,7,5,24,28,6,27,20,36,40,32,30,8,15,42,29, Хр.Смирненски  15,16,19,12,13,9,4,10,20,16,20,18,22, Христо Ботев  2,1,3,15,16,16,7,9,11, Цар Калоян  13,3,11,5,6,2, Чала  21,10,18,2,6,4, Чарга  , Чарка  9,6,4,14,5,2,20,15,17,18,7,11,8,19,10,1,1,28,24,22,30, Чифлика  4,4,5,17,2,6, Юрий Гагарин  4,1,12,8,5,9,4,3,2,10,7, Яне Сандански  1,5,3,   5,3,4

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището  , Упи- Хvіі-164, Кв.11  , Хvі-246, Кв.19  , Хі-99,131, Кв.22  ,   Старото Село,Входа На Селото В Ляво

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Господинци:   Упи-Хі, Кв.1  ,   Старото Село

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Гоце Делчев:   Драмски Път  , Местност Мочура  , Местност Сушица  Стопанска Постройка,Офис,Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади  80,126, Пенковото

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Корница:   Ал. Стамболийски  10,12,5,9,4,3,11,6,2,8, Анещи Узунов  10,2,1,12,11,19,7,21,15,4,17,11, Асен Лагадинов  5,3,1,2, Бузлуджа  5, Вардар  5,1, Васил Левски  11,7,3,9, Владимир Поптомов  2,3,5,1,3, Гео Милев  1,20,12,18,16,3,14,5,2,4,9,10,11, Георги Бенковски  18,21,24,27,26,23,25,36,33,18,29,31,47,44,24,30,42,46,2,29,14,27,8,17,10,44,17а, Гоце Делчев  44,40,28,23,31,46,39,54,21,35,49,48,22,26,37,6,45,33,19,44,52,24,47,3а,30,25,3,33,1,44,15,48,50,13,54,3а,46,6,52, Димитър Талев  11,1,3, Добри Чинтулов  16,3,15,22,13, Драгоман  18,6,14,5,3,2,4,22,20,20а, Дунав  2,3,4, Еделвайс  3,16,33,16,14а,17,6,14,1,27,20,11,24,7,21,31,12,3,28,13,2,23,18,32,22,5,9,30,10, Здравец  3,15,11,14,7,4,3,9,17,5,2,12,13, Ивайло  8,15,25,18,9,16,5,14,11,24,22,10, Иван Вазов  17,14,30,13а,29,9,20,19,22,24,21,12,15,25,27,13,23,4,2,12,7,6,11,25,8,17,15,26,5,14,9,3, Иван Козарев  5,2,7,3,1,6,11,10,12,9,19,1, Иглика  5,3,1, Ильо Воивода  2,1, Капитан Петко Войвода  4,38,1, Климент Охридски  13,4,5,11,6,7,9,2,8,4,9,5,14,23,21,19,15,16, Кръста  , Местност Кръста  Стопанска Постройка, Михаил Антонов  16,5,18,10,6,7,2,14,12,15,1, Неуточнен Адрес  Поща,Кметство, Октомврийска  10,19,1,14,5,4,16,27,3,12,15,8,6,8, Орляк  3, Отец Паисий  5, Парка – Упи-V, Кв.30  , Петър Берон  9,10,2,7,11,8,1,6,9, Пирин  4,10а,6,14,11,1 Трикотажен Цех,7,16,5,17,12,3,2,41,39,58,62,25,54,48,3,38,47,56,46,60,37,13,45,32,40,26,31,22,34,5,12,19,30,20,36,23,48,38,25,21, Рила  11,18,1,10,4,24,32,12,20,9,14,21,19,17,11, Родопи  3,8,4,9,21,6,10, Стопански Двор  Сграда,Офис,Работилница, Хаджи Димитър  5,3,14,2,9,3,7,4,1,5,6,8, Христо Ботев  5,7,3,9,6,2, Христо Смирненски  6,9,17,4,11,7,6, Цар Самуил  5,3,1,4, Черно Море  2,10,9,7, Шипка  12,3,2,1

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Кремен, Общ. Банско

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Лъжница:   029005  М. &Quot;Голака&Quot;, Ал.Стамболийски  11,5,10,9,8,5,11,1,7,3,13,2,12,18297,18, Атанас Тешовски  1,2а,5,3,2,6,8,12,15,3,7, Васил Левски  10,1,12,14,16,6,8,11,4,5,7,9,15,3,13,1, Горна Бара  , Граматиковица  , Драва  40,44,37,31,7,27,17,5,23,25,30,13,33,1,36,21, Елена Лефтерова  3,1,4,10,12,1,6,7,9,7а,8,5, Здравец  14,8,1,12,5,3,20,18,16, Ивайло  12,2,10,11,4,6,8,3,9,7,12а, Каменика  , Лъжница  Поща, Местност Дъбето  Стопанска Постройка, Неуточнен Адрес  На Центъра, Никола Вапцаров  37,42,36,31,26,44,21 А,25,23,30,27,32 А,28,33,32,38,21,39,7,40,41,43,21а,46,59,3,2,12,50,57,9,6,17,22 А,56,36,58,51,11 А,52,55,69,4,63,62,46,13,16,7,60,61,11,64,54,8,22 Б,20,20 А,10,29, Никола Калъпчиев  41,33,8,10,39,28,33 А,48,27,22,16,21,19,49,12а,34,1,18,26,15а,43,30,20,42,40,12,29,31,30 А,32,11,23,50,45,2,15,31 А,17,7,39 А,16 А,,,24,5,35 А, Никола Парапунов  4,13,7,3,1,7 А,9,2,15, Опълченска  7,2,3,5,20,36,13,31,28,23,12,4,11,42,10,19,16,6,26,17,15,38,24,30,40,27,22,8,20,35,18,25,14, Ореляк  13,4,17,1,6,11,21,3,8,10,2,15,7,9,8, Партизани  13,23,19,14,17,33,15,29, Патриарх Евтимий  5,1,2, Пирин  3, Прогрес  2,22,16,20,12,14,5,10.,7,8,6,9,13,4,10,1,6,7,6, Родопи  1,3,9,5, Сергей Румянцев  21,10,31,8,27,29,33,23,32, Стопански Двор  Фуражомелка,Сграда, Стоян Войвода  15,17,15,30, Христо Ботев  19,20,12,3,5,16,15,4,10,8,1,7,9,2,11,13,6,18,17,14, Юрий Гагарин  9,5,3,7,1,11,3

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Огняново, Общ. Гърмен:   В Началото От Ляво След Моста

На 22.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Самоков:   Тинтява  7

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Беслен:   Парцел 227 По Плана На С. Беслен  ,   Тп1,Тп1

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Гайтаниново:   021056 М. &Quot;Жингов Бряст&Quot;  ,   Бивша Мраморна Кариера

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Гоце Делчев:   Гоце Делчев  , Царица Йоана  12

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Илинден, Общ. Хаджидимово:   Тп2,0,Тп1

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Копривлен:   000381  , Васил Левски  8,11а, Гоце Делчев  20,22,10,14,8,6,4, Драва  3, Драма  2 А,Времянка,28,30,20,34,16,36,40,60,4,42,26,50,22,6,18,14,38, Завода  17,28,4,2,24,26,11,5,13,22,1,23,30,19,7,9,6, Илинден  2,4, Кирил И Методи  3,21,41,31,29,24,17,27,15,1,9,5,2,37,33,7,13,45,19, Кокиче  28,39,23,31,33,35,17,15,30,26,27,41,51,6,49,45,47,14,19,15,11,6,17,4,12,20,10,5,3,7,16,8,1а,1,2,22,9, Паисий Хилендарски  35,5,8,2,6,10,14, Пи-000186  , Свети Георги  1,8,3,2, Славянска  6, Хіі-544  Кв. 1  , Христо Ботев  3, Цар Калоян  6,7,   Тп7,Тп2,От Тп2

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Лъки, Общ. Хаджидимово

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Мусомища:   027116  , 32012  , Ал. Стамболийски  21,12,2,12,8,12,16,18,7,14,1,4,5,10,22,24,20, Анещи Узунов  6,4,8,3,15 Б,11,5,9,Лавка,1,13,4d,23,8,19,12,25,10, Антон Попов  19,18,14,5,1,7,6,3,4,8,9,10,16,12, Баба Тонка  2,9,13,10,6,15,7,17,11,24,14,4,12,1,22,8,16,1,25, Батуми  10,7,9,5,6,1,8,4,12,2,20,16,14, Братя Миладинови  3,6,3,11,8,5,4,1, Бяло Море  1,8,2,6,3,2.,7,16,10,14,13,9,12,8,18,2, Владимир Поптомов  16,10,21,13,4,,,15,5,14,8,9,1,3,11,6,2,23,49, Генерал Гурко  1,1а,8,7,12,5,17,19,10,1, Георги Папалезов  11,9,15,8,21,19,10,6,16,5,17,7,3, Георги С. Раковски  1,15,11,13,1,6,8,9,5,3, Гоце Делчев  4,1,1,2,2,Тп-4,27,4 Поща,15,5,14,7,12,11,4,3,19 А,19,21,10,1,13,9,24, Д-Р.Петър Берон  8,4,3,2,6,1,5,5,18,5,7,9,11, Детелина  1, Димитър Талев  1,22,19,11,20,29,2,12,16,4,7,14,13,6,9,8,15,19,3,22,17,5, Димо Хаджидимов  29,22,4,14,15,13,20,7,8,6,5,25,18,11,16,19,17, Дунав  17,19,28,13,24,21,15,14,4,6,1,8,12,10,2, Еделвайс  5,10,13,7,2,4,3,140,1,17,11,6,9, Здравец  5,6,3,1,6,32, Ивайло  5,2,3,15,13,9,7,11,1,24,22,23,26,7,19, Иван Козарев  24,30,28 D,21,17,16,23,1,18,19,20,28,29,15,27,9,7,4,8,13,1d,3,6,12,10,5,11,14,6 D,1, Кавала  22,17,4,9,14,17a,13,6,30,16,8,20,28a,10,28,1,18,17а, Каваците  4,9,8,2,3,1, Кирил И Методий  6,5,9,4,8,14,1,15,89,19,2,16, Клокотница  2,20,17,12,14,18,2,9,20а,6,11, Кокошките  , Краището  , Кулата  4,1,25,6,23,13,19,15,25,10,2 А,21,29,7,12,18,11,29 А,16, Лозята  , М. Отавата  , Марица  15,20,19,21,16,17,6,14,10,19,13,15,8,12,22,4,18, Места  14,20a,16,22,20,8,22,6,4,10,18,20, Местност Ливадите  Стопанска Сграда, Местност Параклиса  Черква, Местност Стопански Двор  Мандра,Месопреработвателно Предприяти,Цех,Склад,Баня,Обект,Сграда,Мелница,Стопанска Пстройка,Камера,Цех,,,Стопанска Пстройка,Цех,Склад, Местност Чукутлука  Овчарник,Сграда,Работилница,Обор,Фуражомелка, Неуточнен Адрес  Читалище, Никола Вапцаров  38,50,48,46,41,40,29,54,56,44,10,Тп-5,12,8,34,57а,21,19,21 А,28,2,15,26a,5а,26,13,4,3,36, Ниш  4,3, Орехите  4,2, Острец  10,3,12,1,2, Отец Паисий  11,23,21,13,15,19,9,5,9,3, Охрид  6,2,8,4, Пейо К. Яворов  11,9,17,4,1,2,3, Пирин  8,22,6,16,4,15,1,20,2,18,4,12,10,11,24,8,6,9,6, Плиска  2,4,7,1,12,23,6,8,11,13,8, Рила  32,25,16,30,18,24,29,17,19,16,14,8,4,3,7,16,6,1,5,12,27,10, Сан Стефано  4,6,8,2, Сливница  4,7,8,6,5,3,15, Стопански Двор  , Струга  10,1,4,3,11,3,9,5,15,11,13,12, Судинград  17,5,21,19,2,13,6, Толбухин  10,5,7,18,1,16, Топлика  4,4,6,9,3,20,2,4,8,5,1,13,7,11, Упи І-68  , Упи-Vіі ,Кв. 63  , Хаджи Димитър  7,2,9,5,7,10,6,1,9 Фурна, Хан Аспарух  2,14,4,6,3,11,10, Хан Крум  8,1,3,4,Тп-2,2,5,7,6, Цар Самуил  11,19,6,17,7,9,13,5, Цар Симеон  1,9,14,6,12,10,4,5,8,19,7,13,20,4,15,13,12,22, Шипка  2,6,1,4,2, Юрий Гагарин  6,Тп-1,4,8,6,5,Тп-3,1,2,4,2,12,10,1,8,1, Янтра  4,7,6,2,5,   3

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Ново Лески:   М.Варадите  , Местност Варади  , С. Ляски, Имот 501003,  ,   Тп1,Тп2

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Парил

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Петрелик

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Садово, Общ. Хаджидимово:   М.Вършилата -Индентификатор №042003  ,   Тп2,Тп1

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Теплен

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Тешово:   Упи-Iv+106  ,   Тп2,Тп1

На 23.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ Хаджидимово:   015002  , X-551,Кв.44  , Акация  13,9,4,10, Ангел Кънчев  3,3,19,7а,11,16,1,14,2,6,18,5,8,9,10,3, Баба Тонка  2,5,3,1,6,7,17,4, Бор  2,14,23,3,16,14,42,42, Бреза  4,5,2, Васил Левски  6, Вихрен  2,19,12,18,24,3,26,30,10,16,9,6,14,11,5,4,1,20, Възрожденска  24,6,7,14,12,8,5,22,1,2,3,7 А,16,9,10,4,19,12,28,13,16,22,5,17,3, Генерал Жостов  2,5,3,6,1,8, Георги Бенковски  17, Георги Измирлиев  5,2, Гоце Делчев  25,10,14,2,8,4,1,3,12,6,16, Даме Груев  4,1,8,3,6,2, Димо Хаджидимов  19,24,6,12а,2а,14,1,78,22,27а,5,26,64,21,25,11,17,3,20,8,29,7,10,86,27,87,4,2,15,29а,16,36,54,99,104,7,100,45,50,31,3,46,35,53,57,41,43,55,33,47,78,108,77,75,99,4,96,47,100,98,83,49,106,59,90,97,71,63,18,80,69,81,82,65,61,28,84,102,92,38,87,72,110,76,95,85,78,79,73,26,88,52,74, Драма  8,22,24,5,3,15,10,8,1,12,9,14,6,13,11, Елин Пелин  6,7 А,3,5,4,7,1, Иван Вазов  4, Кирил И Методий  7,13,5,11, Климент Охридски  2,7,5,1, Македония  11,46,47,60,44,25,49,43, Места  1,2,11,4,8,3,9,7,6, Местност Долна Вария  4, Неуточнен Адрес  21, Опълченска  5,6,1,11,7,3,2,8, Ореляк  6, Панайот Волов  27,6,21,10,15,13,3,4,2,19, Пейо Яворов  4,1,9,5,11,17,7,6,3,8,5, Петър Берон  8,4,39,49,21,1,24,16,35,17,37,9,28,7,31,18,43,10,20,47,22,29,51,55,11,45,15,4,53,8,33,13, Пирин  1,4, Победа  3,4,19,5,1, Прогрес  1,21,12,1,23,14,16,8,19,34,10,11,9,13,17,15,4,5,28,20,10, Свети Георги  20,19,8,9,17,4,15,6,12,16,23,13,21,10,24,20,18, Стопански Двор, Упи-Іх-74, Кв.73а  , Тодор Каблешков  1,15,9,7,18,2,17,8,12,6, Хан Омуртаг  10,3,12,2, Цар Иван Асен  1,4,8,3,6,12,22,2,10,11,5, Цар Иван Шишман  4,9,2,6,1,8,7, Цар Калоян  3,2, Цар Освободител  5,14,7, Цар Самуил  13,3,5,4,   Тп2,От Тп2,Тп1,Тп4,От Тп5,Тп5,От Тп7,Тп7

На 23.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ Мусомища:   Ал. Стамболийски  21,12, Анещи Узунов  6,4,8,3,15 Б,11,5,9,Лавка,1,13,4d, Антон Попов  19,18,14,5,1,7,6,3,4,8,9,10,16,12, Баба Тонка  2,9,13,10,6,15,7,17,11,24,14,4,12,1,22,8,16, Батуми  10,7,9,5,6,1,8,4,12,2, Бяло Море  1,8,2,6,3,2.,7, Владимир Поптомов  16,10,21,13,4,,,15,5,14,8,9,1,3,11,6,2,23, Георги Папалезов  11,9,15,8,21,19,10,6,16,5,17,7,3, Гоце Делчев  4,1,1,2, Д-Р.Петър Берон  8,4,3,2,6,1,5,5,18, Детелина  1, Димитър Талев  1,22, Дунав  17,19,28,13,24,21,15, Ивайло  5,2,3,15,13,9,7,11,1, Кулата  4,1,25,6, Места  14,20a,16,22,20,8,22,6,4,10,18, Неуточнен Адрес  Читалище, Пейо К. Яворов  11,9,17,4,1,2,3, Пирин  8,22,6,16,4,15,1,20,2,18, Стопански Двор  , Струга  10,1,4,3, Топлика  4,4, Упи І-68  , Цар Самуил  11,19,6,17,7,9,13, Цар Симеон  1,9,14,6,12,10,4,5,8,19,7, Шипка  2,6,1,4, Юрий Гагарин  6,Тп-1,4,8,6,5,Тп-3,1,2,4,2,12,10

На 23.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ Мусомища:   027116  , Ал. Стамболийски  21,12,2,12, Анещи Узунов  6,4,8,3,15 Б,11,5,9,Лавка,1,13,4d,23,8,19,12,25,10, Антон Попов  19,18,14,5,1,7,6,3,4,8,9,10,16,12, Баба Тонка  2,9,13,10,6,15,7,17,11,24,14,4,12,1,22,8,16,1,25, Батуми  10,7,9,5,6,1,8,4,12,2,20,16,14, Братя Миладинови  3,6,3,11,8,5,4,1, Бяло Море  1,8,2,6,3,2.,7,16,10,14,13,9,12, Владимир Поптомов  16,10,21,13,4,,,15,5,14,8,9,1,3,11,6,2,23,49, Генерал Гурко  1,1а,8,7,12,5,17,19,10,1, Георги Папалезов  11,9,15,8,21,19,10,6,16,5,17,7,3, Георги С. Раковски  1,15,11,13,1,6,8,9,5,3, Гоце Делчев  4,1,1,2,2,Тп-4,27,4 Поща,15,5,14,7,12,11,4,3,19 А,19,21,10,1,13,9,24, Д-Р.Петър Берон  8,4,3,2,6,1,5,5,18,5,7,9,11, Детелина  1, Димитър Талев  1,22,19, Димо Хаджидимов  29,22,4,14,15,13,20,7,8,6,5,25,18,11,16,19,17, Дунав  17,19,28,13,24,21,15, Здравец  5,6,3,1,6,32, Ивайло  5,2,3,15,13,9,7,11,1, Иван Козарев  24,30,28 D,21,17,16,23,1,18,19,20,28,29,15,27,9,7,4,8,13,1d,3,6,12,10,5,11,14,6 D,1, Кавала  22,17,4,9,14,17a,13,6,30,16,8,20,28a,10,28,1,18,17а, Каваците  4,9,8,2,3,1, Кирил И Методий  6,5,9,4,8,14,1,15,89,19,2,16, Клокотница  2,20,17,12,14,18,2,9,20а,6,11, Кокошките  , Краището  , Кулата  4,1,25,6,23,13,19,15,25,10,2 А,21,29,7,12,18,11,29 А,16, Лозята  , М. Отавата  , Марица  15,20,19,21,16,17,6,14,10,19,13,15,8,12,22,4,18, Места  14,20a,16,22,20,8,22,6,4,10,18, Местност Ливадите  Стопанска Сграда, Местност Параклиса  Черква, Местност Стопански Двор  Мандра,Месопреработвателно Предприяти,Цех,Склад,Баня,Обект,Сграда,Мелница,Стопанска Пстройка,Камера, Неуточнен Адрес  Читалище, Никола Вапцаров  38,50,48,46,41,40,29,54,56,44,10,Тп-5,12,8,34,57а,21,19,21 А,28,2,15,26a,5а,26,13,4,3,36, Орехите  4,2, Острец  10,3,12,1,2, Отец Паисий  11,23,21,13,15,19,9,5,9,3, Охрид  6,2,8,4, Пейо К. Яворов  11,9,17,4,1,2,3, Пирин  8,22,6,16,4,15,1,20,2,18,4,12,10,11,24,8,6, Плиска  2,4,7,1,12,23,6,8,11,13,8, Рила  32,25,16,30,18,24,29,17,19,16,14,8,4,3,7,16,6,1,5,12,27,10, Сан Стефано  4,6,8,2, Сливница  15, Стопански Двор  , Струга  10,1,4,3,11,3,9,5,15,11,13,12, Судинград  17,5,21,19,2,13,6, Топлика  4,4, Упи І-68  , Упи-Vіі ,Кв. 63  , Хаджи Димитър  2,9,5,7,10,6,1,9 Фурна, Хан Аспарух  2,14,4,6,3,11,10, Хан Крум  8,1,3,4,Тп-2,2,5,7,6, Цар Самуил  11,19,6,17,7,9,13,5, Цар Симеон  1,9,14,6,12,10,4,5,8,19,7,13,20,4,15,13,12,22, Шипка  2,6,1,4,2, Юрий Гагарин  6,Тп-1,4,8,6,5,Тп-3,1,2,4,2,12,10,8,1, Янтра  4,7,6,2,5

На 24.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ Мусомища:   027116  , Баба Тонка  25, Батуми  16,14, Братя Миладинови  3, Владимир Поптомов  49, Генерал Гурко  1, Георги С. Раковски  1, Димо Хаджидимов  29,22,4,14,15,13,20,7,8,6,5,25,18,11,16,19,17, Здравец  5,6,3,1, Иван Козарев  24,30,28 D,21,17,16,23,1,18,19,20,28,29,15,27, Кавала  22,17,4,9,14,17a,13,6,30,16,8,20,28a,10,28,1,18,17а, Кирил И Методий  6,5,9,4,8,14,1,15,89,19,2,16, Клокотница  2, Кулата  , Марица  15,20,19,21, Никола Вапцаров  38,50,48,46,41,40,29,54,56,44, Орехите  4,2, Отец Паисий  11,23,21,13,15,19,9, Плиска  2,4,7,1,12,23,6,8, Рила  32,25,16,30,18,24,29,17,19, Судинград  17,5,21,19,2,13, Хан Крум  8,1,3,4,Тп-2,2,5,7,6, Юрий Гагарин  8,1

На 25.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ Мусомища:   32012  , Ал. Стамболийски  8,12,16,18,7,14,1,4,5,10,22,24,20, Бяло Море  8,18,2, Димитър Талев  11,20,29,2,12,16,4,7,14,13,6,9,8,15,19,3,22,17,5, Дунав  14,4,6,1,8,12,10,2, Еделвайс  5,10,13,7,2,4,3,140,1,17,11,6,9, Ивайло  24,22,23,26,7,19, Краището  , Места  20, Местност Стопански Двор  , Местност Чукутлука  Овчарник,Сграда,Работилница,Обор,Фуражомелка, Ниш  4,3, Пирин  9,6, Сливница  4,7,8,6,5,3, Толбухин  10,5,7,18,1,16, Топлика  6,9,3,20,2,4,8,5,1,13,7,11, Хаджи Димитър  7, Юрий Гагарин  1,   3

Община Петрич

На 22.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – –Беласица:   Акация  20,11,31,5,25,33,9,27,44,21,19,7,24,22,13,12,23,17,10,14, Александър Стамболийски  14, Беласица  22,28,26,24,10,13,15, Беласица  90,92,77,94,100,104,89,83,96,85,69,31,93,67,91,84,102,88,65,86, Васил Левски  2,1,4,8,7,6,3, Георги Бенковски  14,7,12,3,11,8,6,10,5,9,4, Девети Май  15,31,25,23,20,27,30,29,21,16,22,33,17,14,19, Дермено  8,5,3,6, Динк Махле  , Кестен  2,1, Крали Марко  1,2, Марковица  3,10,4,6,8,12, Местност Горни Парници  Жилище, Митко Палаузов  4,15,10,8,2,1,11,9,20,13,22.,3,7, Мраморница  6,4,8,11,12,7,3,2,5,9, Никола Некрасов  5,3,8,6,1,4, Осми Март  8,4,6,2.,5,9,11,7,10, Поляните  , Струмешница  6,9,10,4,5,15,8, Хаджи Димитър  2, Христо Ботев  36,8,24,25,6,4,38,29,34,32,28,30, Цар Самуил  5,2,6,3, Цар Симеон  4, Чавдар Войвода  4,2,1, Чифлико  , Яне Сандански  1,3,5

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ – –Петрич, Общ. Петрич:   28-Ми Октомври  21,23,22,28,24,26,19, България  24, Васил Кънчев  41,16,10,18,8,43,37,14,39, Даме Груев  21,13,6,10,19,11,17,9,8,15,4, Каймак Чалан  28,26,17,20,24,22, Кочо Мавродиев  26,25,19,23,21,24,17,28,30, Местност Иловица  , Оборище  4,3,5,6,8,2,1,7, Патриарх Евтимий  1,6,4,2,5, Петко Р.Славейков  3,8,5,1,6,4,10, Полковник Дрангов  1, Полковник Дрангов  1, Рокфелер  25,29,32,31,34,35,36,33,38,27, Стою Хаджиев  3,1 1,1,6,2,4,9, Струма  12,1,6, Христо Чернопеев  9,17,19,2,4,7,1,8,3,21,5,10,6, Цар Борис Iii  3,33,48, Шипка  19,13,7,9,5,11, Яне Сандански  37,44,35,29,31,33,34,42,38,46,40

На 22.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ Петрич, Общ. Петрич:   Беласица  2,8,10,12,1,6,4,14, Валандово  3,6,1,7,9,5, Гоце Делчев  14, Кожух  36, Местност Младежки Дом  Радио,Офис,Център, Местност Яворите  Ресторант,Комплекс, Отец Паисий  25,29,35,37,39,35а,41,45,31,43, Полковник Дрангов  1, Славянска  14,12,9,7,16,15,13,11, Цар Борис Iii  24

На 22.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – –Петрич, Общ. Петрич:   Битоля  22, Ванга/Опълченска/  18,7,3,1,14,11,9,1,5, Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Гоце Делчев  12б, Дунав  44,48,50,19,15,46,40,17,42,13, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Княз Борис I  18, Кожух  4,16,8,21,14,12,22,22,23,6,20,5,18,27,33,18,9,22,7,31,12,10,5,17,10а,3,13,29,24,1,15,19,3а,25, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  14,15,14, Полковник Дрангов  1,10, Поп Богомил  5, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23, Тома Митов  14,2,16,18,2,3,5, Хан Крум  6,2,6,4,14,8,10,6а,2, Христо Чернопеев  28, Цар Борис Iii  20,20,14,16,52,22,11,12,12,11,11 Юробанк,20,14,22,20,16, Яне Сандански  3

Община Разлог

На 22.07.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Банско:   Цар Симеон

На 22.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Баня, Общ. Разлог:   Iv,Кв 29  , Ivi-348,Кв.29  , Xl,Кв.41  , Ангел Даракчиев  2,7,4,3,5,1, Баненска Буна  30,2,3,14,19,16,22,27,31,20,29,10,15,25,5,37,7,24,17,33,9,11,1,12,35, Втора  31,4,2,12, Двадесет И Девета  1 А,12, Двадесет И Пета  11, Двадесет И Първа  2, Двадесет И Шеста  37,8, Двадесета  2,1, Дванадесета  9, Деветнадесета  1,7, Извън Регулацията  100.,99, Конешица  1, Местност Конещица  Пи  000597, Местност Конищица  , Неофит Рилски  43, Неуточнен Адрес  Разсадник Длс Разлог, Трета  6,10,12,7,1,8,2,3,27,5,4, Тридесет И Първа  1, Тринадесета  2,13,9,5,1,11, Четиридесет И Втора  18,9,3,5,7,17,21,15,11,13,19, Четиридесет И Осма  5,1,20,3,7,8,6, Четиридесет И Пета  12,8,6,7,10, Четиридесет И Първа  1,13,6,4,23,8,5,15,7,9,99,11,21, Четиридесет И Седма  9,7,10,18,5,2,22,6, Четиридесет И Трета  4,40,13,1,11,17,6,8,3,15,2,12,14,7, Четиридесет И Четвърта  4,10,6,9,8,5,1,12,99,2, Четиридесет И Шеста  8,4,2, Шафле Дере  99,5,11,6,4,15,13,9,10,30,3,1,   Тп Банята

На 22.07.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Баня, Общ. Разлог:   Местност Кривосер

На 22.07.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Белица, Общ. Белица:   9-Ти Септември  1,4,1,2, Алекса Сачков  88,46,62,38,42,5,29,24,18,32,99,6,66,57,78,60,30,16,21,10,52,64,26,63,58,54,48,14,44,45,20,116,4,4.,6,8, Бор  3,6,2, Борис Клементиев  3,4,5,2,6,8,1,7,15,6,19,17,24,12,21,1,7,5, Братя Миладинови  15,10,20,2,41,6,13,17,44,24,63,34,7,42,36,11,99,18,15,31,59,16,3,5,19,14,9,43,8,45,1,10,23, Васил И Сава Кокарешкови  1,35а,6,4,2,3,5,8,4,99, Владимир Поптомов  75,48,83,173,66,59,13,60,67,70,84,79,65,116,95,99,51,74,58,73,81,140,62,49,57,55,136,64,71,69,53,2,1,15,19,25,44,22,16,21,38,18,2,5,58,10,13,7,6,23,20,8,17,27,4,11,34,41,25,44,26,32,28,54,47,53,60,30,42,58,6,29,35,84,88,36,38,37,1,46,39,4,45,48,99,33,40,74,98,108,49,95,101,1,95,2а,92,90,28,100,166,94,101,146,129,143,126,130,132,36,148,137,107,109,116,111,122,106,136,29,142,99,140,133,123,113,121,115,141,105,128,118, Волгоград  2,4,15,22,20,9,10,8,3,7,6,24,13,14,99,1,16,21,12,19,25,17,11, Втора  1,5,2, Георги Андрейчин  25,24,17,99,30,14,20,22,18,29,27,21,26,38,10,15,28,1,140,99,45,3,16,48,41,47,23,44,42,55,2,99,15,6,1,4,7,5,10-12,50,7,11,15,99,16, Георги Андриянов  14,27,18,33,15,31,13,3,21,25,27,99,5, Георги Кирков  4,5,19,2.,2,3,1, Георги Сачков  7, Гоце Делчев  16,25, Грънчар  2,3, Даме Груев  10,2,8,4,6, Девета  4,6,1,5,4,2, Димитър Даракчиев  3,1,2,5,4,2, Димо Хаджидимов  33,32,44,41,38,35,43,40,31,45,39,21,37,3,29,47,36,30,34,49,4,2,6,28,8,12,35,26,1,50,3,3а,19,10,23,24,21,30,27,16,73,106,51,97,53,91,75,10,79,188,89,48,1,68,55,60,61,59,82,63,56,65,64,186,108,93,69,184,52,46,61,101,37, Единадесета  2,1, Иван Алексов  21,1,6,5,2,4,16, Иван Апостолов  8,2,4,6,3, Иван Вазов  16, Илинден  9,11,3,1,5,16, Кирил И Методи  2,6,8,4, Люлин  99,6,4,1, Места  5,1,3, Местност Семково  1 Ски Влек,Ски Влек,1,Вила,Павилион,Бунгало,Почивна База,Каравана,1 Почивна Станция,16,18,10,13,9,30,8,Каравана,Ресторант,Бунгало,Вила,Хижа,Магазин,Ж,Тп,Туристическо Бунгало,Вила,Бунгало,Каравана,Почивна База,Павилион,1 Почивна Станция,Вила,Дискотека,Станция На Технич. Университет, Мусала  15,6,5,3,14,9,1,13,7,12,4,10, Народна Победа  1,8,10,2,6,7, Неуточнен Адрес  Павилион,99, Никола Банков  1,6,3,4,7,5, Никола Вапцаров  16,24,26 А,26,6 А,14,1,18,20,22,1,3,2,6,12,4,8, Пейо Яворов  10,8,10,12,14, Пета  2,1,4,6, Пи 3504.403  , Полковник Иван Тричков  20,7,16,12,4,19,9,6,8,21,13,99,1,3,5,2,14,10, Първа  8,8,14,9,2,4,1, Равен  35,13,36,3,23,9,25,6,4,16,2,1,31,38,18,11,7,10,99,33,19,17,5,25, Радецки  1,2, Рила  10,99,7,4,1, Сава Стенчин  30,39,15,14,38,12,3,2а,23,99,3,24,13,1,9,31,6,10,7,19,17,2,5, Седма  2,3,7, Серги Чонков  1,7,2,2, Симеон Кавракиров  38,10,26,18,32,30,40,46,20,21,99,23,34,4,12,6,2,4, Стара Планина  4,2,3,1, Трета  1,3,5, Тутракан  2,10,1,7, Фараонска  20,27,49,13,6,40,9,17,26,21, Христо Ботев  10,5,99,7,12,8,4,2,3, Христо Смирненски  1,5, Чавдар  2,1, Чаталджа  5,4,6,3,1,13,16,7, Четвърта  10,13,7,5,11,3,1.,2,9,1 1, Шипка  14,1,8,20,7,10,16,24,13,4,2,6,22,18, Яким Цоков  7,1,3,28,29,12,8,36,17,3,6,27,15,5,20,26,10,19,13,21,18,9,2,16,22,24,14,7, Яне Сандански  3,1,29,31,15,7,11,18,27,23,19,25,   Бюро,Тп Брего,Тп Реката,Тп Сачков

На 22.07.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Разлог:   Баба Магдалена  1, Братя Каназиреви  17, Христо Ботев  2,87,85,2,50

На 22.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – –Белица, Общ. Белица:   Местност Бунаре

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета  1а, Извън Регулация С.Баня  , Извън Регулацията  1 Пресевна, Неуточнен Адрес

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов  2, Двадесет И Трета  , Девета  10, Извън Регулация  , Местност Андрианов Чарк  Обект, Местност Гарата  , Неуточнен Адрес  , Р-Н Стопански Двор  Сграда,   Тп Г. Крайще 2,М. Гарата

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Горно Краище:   Жилище Временно Захранване,1

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май  39,3,1 19,7,25,9,15,2,10,11,17,5,19,21,9 Кафе,20,29,21,21 Б,23,21 21, Безименна  6,5,8,3,46,26,11,8,48,12,27,9,16,13, Братя Миладинови  26,4, Варош  21,25,1,2,27,10,11,3,17,6,9,22,5,4, Васил Бельов  16,8,27,33,3,17,13,20,29,15,21,12,5,22,2,10,1,4,25,53,85,69,26,15,57,28,95,67,103,10,50,58,44,55,54,40,49,83,45,37,30,17,75,24,59,39,48,42,74,79,56,73,105,35,19,53,93,107,36,46,91,65,92,34,1,77,97,65,40,59,145,125,62,17,100,131,143,139,104,84,133,115,68,74,76,82,18,6,92,9,111,141,119,78,113,107,117,127,20,135,80,137,96,109,94, Васил Левски  4,20,6,7,9,3,5,10,1,2,18,20,18,22,16,13,11, Втора  1,10,9,5,2,2, Възраждане  Поща,10,4,3,21,6,15,27,25,8,12,17,18,5, Георги Димитров  51,26,32,37,22,10,16,114,17,100,21,5,6,1,23,27,36,2,28,31,18,39,13,30,20,33,3,4,19,35,14,64,7,41,12,29,105,71,69,103,129,20,120,74,18,66,38,163,18,81,44,85,56,100,59,87,22,70,76,93,65,80,94,144,68,72,60,57,99,91,63,78,55,47,82,67,95,98,27,97,45,84,62,53,49,88,69,79,74,48,46,114,73,83,54,64,42,58,96,50,86,108,90,101,77,40,106,92,75,51,110,85,114,120,12,123,126,1,5,116,111,156,132,99,122,109,105,117,121,127,138,До Бивша Автогара,129,125,128,118,22,134,113,161,18,15,48,164,166,43,149,146,131,177,169,154,147,167,175,153,135,Цдг,156,18,173,168,172,18 1,140,90,170,142,189,145,179,183,162,133,155,137,157,181,159,191,151,141,148,171,165,152,158,174,193,102, Дванадесета  5,11,9,8,4,2,3,6,7, Девета  4, Десета  1,4,2, Единадесета  1,4,1, Иван Вазов  13,16,1,1,2,6,5,4,7,12,10, Имот 026026  , Кокиче  21,26,4,21,7,24,1,17,14,31,19,16,33,12,29,5,20,2,8,23,7.,15,3,10,35,29,14,17,4,21,37,2,31,26,10, Комсомолска  1,11,9,5,3, Лале  1,2, М.Долни Мин.Бани  21 Вила,Офис,Вила, Местност Баните  , Местност Полене  , Мечта  20,4,10,18,9,7,16,3,1 Млекопреработване, Минно Селище  Работилница,Фуражомелка,Работилница,Цех,Офис,Офис,Обект,Пункт,Фуражомелка,Офис,Работилница,Фуражомелка,Църква,Фуражомелка,Дом, Младост  27,4,2,6,7, Неуточнен Адрес  Пречиствателна Ст-Ция, Пирин  20,13,16,8,11,15,17,7,2,1,3,9,5, Победа  26,11,13,15,1,7, Първа  14,6,4,12,3,10,16,8,1,2, Рила  4,6,1,2, Родопи  1,7,4,3,3,1,10,6,7, Трета  9,8,3,5,12,14,6,10,16,4,2, Тринадесета  3,2,5, Цар Калоян  13,12,1,14,16,11,4,2,5,8,3,7,9, Цар Симеон  12,11,3,9,1,10,10,9, Четвърта  5,1,2,3,2, Шеста  2,1,   Работилница,Фурахомелка,2,19

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Краище, Общ. Белица:   39270.25.208  , І-500, Кв.35  , Втора  2,1,10,6,8,10, Двадесет И Втора  , Двадесета  5, Девета  14,4,12,10,5,8,2,1,7,3,9, Деветнадесета  2, Десета  4,1,3,8,2,9, Единадесета  44,12,5,8,16,6,17,22,116,24,20,7,10,14,9,6а,4,1, Извън Регулацията  99,8,7,4,10,5,9,14,13,19,6,99,99 Жилище,55,Дърводелски Цех,Банциг,40,99,42,41,8, Неуточнен Адрес  Поща,100,57, Осма  7,22,8,4,9,11,1,17,6,16,14,13,2,12,7, Пета  9,6,11,17,5,13,20,23,16,8,1,6,7,9, Първа  23,34,10,40,28,29,26,36,12,16,9,7,15,6,20,11,1,18,14,8,2,17,32, Седемнадесета  4,17, Седма  8,2,1,12,6,4,3,22, Трета  2,8,6,7,1,11,16,9,10, Усоето  , Четвърта  24,17,7,18,20,22,11,5,19,14,16,9,2,8,12,6, Шеста  99,8,6,16,7,4,2,1,9,16, Шестнадесета  6,   4

На 22.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – –Разлог:   Александър Стамболийски  1

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Бачево:   Александър Стамболийски  3,1,6,109,34,46,58,89,54,77,73,38,48,79,44,62,40,75,60,69,87,50,52,65,36,91,97,68,4,103,105,107,72,99,93,111,66,95,101,109,120,64,20,74,33, Асен Лагадинов  2,5,10,3,7,9,1, Атанас Попстоянов  1,2,13,8,5,3,14,7,9,12,1,15,11,6, Васил Левски  2,16,8,14,9,5,1,6,11,13,2,12,4,15,50,7,1,18, Георги Бенковски  1,2,3,92,6,7, Георги Димитров  104,57,17,16,20,17,14,26,24,10,19,29,18,11,27,15,23,1,21,16,25,6,13,22,5,9,72,90,88,83,81,96,100,110,104,79,98,89,80,73,114,108,85,106,75,102,3,109 5,109 1,109 4,120,106,97,93,91,95,109 2,101,88,107,109,116, Гоце Делчев  4,9,6,7, Димо Хаджидимов  3,10,9,1,8,4,3,6,7,5, Захари Стоянов  1,2,9,7,4,3, Иван Вазов  8,6,4,2,1, Кирил И Методи  5,11,7,13,9, Костадин Катранджиев  7, Местност Перивол  Вила,Рибарник,Обро,Помпа,Вила Длс,Овчарник-Грамадите,Грамадите, Неофит Рилски  7,12,8,11,2,10, Никола Вапцаров  11,3,15,13,19,14,7,6,17,11,10,5,1,4,9, Никола Парапунов  1,3,7,5,6,21, Паисий Хилендарски  11,6,19,14,15,2,8,5,4,12,1,13,9,16,7,3, Панайот Волов  2, Партизанска  6,7,10,5,2,8, Пейо К. Яворов  1,8,10,6,4,12, Пенчо Славейков  11,13, Перивол  , Петър Берон  6,16,18,8,1,5,7,10,12,2, Петър Прангов  7,8,1,3,9,5, Рила  26,24,37,34,45,41,30,39,47,28,35,32,19,16,23,8, Тодор Каблешков  99, Шипка  4, Яне Сандански  3,4,5,1,6,2,9,7,   4

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Годлево

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Горно Драглище:   Втора  1,2,3, Двадесет И Втора  6 Вила,4,1,3,6,2, Двадесет И Пета  3, Двадесет И Първа  18,4,1,2,6,10,26,22,42,18,16,12,20,14, Двадесет И Трета  2,14,5,19,11,12,4,6,9,21,7,23,8,10,15,25, Двадесет И Четвърта  4,16,8,2,1, Двадесета  5,7,3, Дванадесета  10,1,12,6,8,3,5, Девета  6,3,10,9,5,4,7,1, Деветнадесета  25,1,18,55,28,99,2,40,43,35,39,22,36,27,9,15,10,34,17,23,38,31,19,4,26,30,16,11,21,5,44,45,24,7,42,12,25,46,6,3, Десета  11,3,24,23,30,1а,19,1,26,17,13,25,36,42,32,6,21,40,15, Единадесета  12,17,16,9,2,1,6,10,18,15,24,22,7,19,11,8, Неуточнен Адрес  Поща,Магазин, Осемнадесета  9,11,5,7,15,3, Осма  42,38,30,27,7,26,40,8,99,21,14,13,17,32,25,18,6,22,23,44,34,12,3,20,2,5,16,15,9,36,11,10, Пета  4,3,2,6,1, Петнадесета  16,2,6,21,5,12,3,11,18,7,8,10,14,9,17,15,11, Първа  23,12,20,2,7,14,5,33,18,10,9,19,1,13,6,16,21,31,8,17,15,30,29,35,3,46,24,36,25,11,27,33,7,16,26,40,50,10,4,44,51,42,45,43,46,47,14, Седемнадесета  15,17,7,11,2,5,19,13,3,1,9, Седма  6,9,3,7,8,14,15,2,4,18,13,1,12,11,16,6, Трета  2,3,1,8,14,9,6,10,99,1,24,4,16,26,18,7,5,99, Тринадесета  5, Четвърта  3,8,5,10,7,4, Четиринадесета  9,1,18,12,10,7,16,17,22,3,13,14,15,11,5,6,22, Шеста  3,5, Шестнадесета  8,3,2,5,7,1,   Тп3,Вила

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Добърско:   Вила

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Долно Драглище:   026036  , Упи Ix  219 Кв 42  ,   Повилион,Къща,Тп1, Стълб №21

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Разлог:   Местност Перивол  Разсадник Длс, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  , Христо Ботев  2,   Бивш Кцх

На 22.07.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Белица, Общ. Белица:   Местност Семково  Вила

На 22.07.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Бачево:   23-Ти Септември  13,10,2,12,5,18,16,1,7,14,6,8,11,15,13,9,4, Александър Стамболийски  8,2,3,21,43,19,47,41,6,10,99,13,23,11,15,16,27,59,5,26,4,31,12,57,28,45,63,53,40,35,30,61,9,37,25,20,22,55,32,29,1,39,33,7,51,14,3, Васил Левски  13,18, Георги Димитров  46,42,74,38,50,76,1,47,31,68,35,44,70,49,67,23,28,61,48,16,78,14,41,39,64,55,51,33,54,37,72,36,30,66,57,59,69,45,63,56,52,84,58,60,86,100,17, Гоце Делчев  1, Димитър Благоев  15,7,53,28,1,20,29,57,14,9,4,17,39,37,44,5,51,36,35,8,11,24,27,47,120,46,45,13,34,16,48,43,38,30,33,25,41,40,18,3,18,1, Димо Хаджидимов  3, Захари Стоянов  2, Иван Вазов  1, Кирил И Методи  2,3, Костадин Катранджиев  23,18,19,5,13,4,8,21,9,6,2,16,14,7,11,3,15, Кръстю Стойчев  3,6,1,4,8,7, Людмила Живкова  13,18,24,10,23,25,1,14,11,2,22,9,5,20,26,27,17,7,4,21,29,13,12,16, Местност Перивол  , Местност Раждавец  Вила, Неуточнен Адрес  Сграда Стадиона,Цдг,Детска Ясла,Поща, Оборище  22,5,2,13,21,18,38,15,20,79,4,17,31,26,11,6,19,36,14,29,27,8,88, Партизанска  6,9, Пенчо Славейков  3,6,4,2,9,8,5,7,1, Пирин  7,2,1,4,9,11,3,8, Ралеви Гробища  , Рила  35,29,25,33,34, Тодор Каблешков  9,10,6,2,5,3,1,4, Тримата Ятака  2,18,11,14,12,16,6,3,20,4,9,22,5, Шипка  1,7,2,3,6,9,5,11,4,   5

На 22.07.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Разлог:   Александър Стамболийски  20, Банище  , Бела Река  1 Пирин,14,12,1 1,8 1,3,10,2 2,28,22,3 3,18,20,12 Пирин 1,2,30,12 2,8,14,62,4,38,4,16,8,12,2,12,56,11,52,58,54,60,90,94,114,88,96,92,86, Братя Каназиреви  , Варош  1,19,11,17,35,2,3,21,7,13,15,24,25,1,5, Васил Левски  5,18,20,15,6,16,11,7,4,9,10,5,1,8,14,13,3, Вихрен  22,7,20,18,24,19,17,5,3,537,504,517,525,536,532,508,538,511,524,516,533,531,507,534,503,530,540,509,529,535,518,512,563,553,558,550,547,545,546,555,556,542,554,544,526,541,564,569,552,549,548,557,551, Възраждане  , Голак  19,47 12,43 10,5,45,38 5,31 4,Тп Голак,27 2,3,45 11,49 13,41 8,35 6,33,27 1,29 2,51,1,39 8,37,11,29,33 5,37 7,9,29 3,21,7,25 1,13,41 9,5,4, Д-Р Иларион Астинов  6,3,4,1,2, Дунав  3,10,5,19,2,1,6, Еделвайс  3,5,4,8,6,6,1,2, Занаятчийска  13,42,43,39,31,30,32,9,35,3,50,4,22,33,6,7,12,46,45,11,20,14,47,2,23,25,26,29,5,52,41,34,37,51,38,44,10,28,24,48,54,16,21,19, Иван Вазов  12, Иван Даскала  1,3,12,9,2 3,7,16,2 1,5 Детска Ясла,20,2 Пирин,13,2,18,10,3 2,8,11,4, Изгрев  44,34,38,12,14,24,18,16,30,22,2,6,40,26,8,36,32,20,28, Изток  99, Иконом Никола Ангелов  17, Иларион Макариополски  31,27,56,40,48,26,42,4о,6,19,44,58,46,20,52,12,14,30,11,13,38,4,18,24,16,7,21,28,17,36,62,34,39,39,23,57,41,45,54,2,43,60,37,50,3,10,32,1,33,5,23, Искър  65,26,35,53,12,6,14,16,57,31,10,39,59,28,27,45,41,33,30,37,18,47, Калиново  7,3,1, Катарино  33,36, Лазар Топалов  2,10,15,9,3,4,14,12,7,8,11,17,13,5,6, Марица  1,2,4,3, Местност Банище  , Местност Бел Път  , Местност Катарино  Къща 36/543,521 Вила Тодорка,515 Вила Тодорка,501 Вила Тодорка,514 Вила Тодорка,527 Вила Тодорка,528 Вила Тодорка,522 Вила Тодорка,506 Вила Тодорка,505 Вила Тодорка,502 Вила Тодорка,1 Вила,Временно Строителство,Овчарник,Горски Пункт Длс,Вила,Вила,Цех,14, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор  , Мирчо Кипрев/Бело Море/  2,2,4,6,9,3,5,7, Нова  8, Опълченска  14,15,13,9,7,18,5,16,3,10,11, Охрид  73,60,72,48,84,23,25,64,53,76,50,86,82,40,74,59,43,37,44,62,52,46,27,80,49,38,51,30,39,32,41,54,34,29,28,61,78,56,31,35,57,66,70,36,58,55,63,45,42,24,22,19,20,15,13,2,10,11,4,9,8,3,12,7,18,21,16,1,6,17,26,14,5,88,78,67,65,90,14, Патриарх Евтимий  9,7,15,16,4,17,8,1,2,11,3,18,14,10,13,21,6, Пирин  12 1,1, Поп Богомил  10,29,31,25,39,27,14,19,37,35,12,21,33,23,16,8,41,18, Първа  2а,1,2, Рила  26,50,20,31,22,28,30,18,38,20,31,12,17,5,16,3,1,9,11,18,4,7,2,15,10,8,14, Родопи  6,8,3,5,2,1, Саровица  Тп, Св.Климент Охридски  2, Св.Св.Кирил И Методий  32,68,41,61,30,31,62,39,46,24,40,63,36,26,34,33,37,60,45,28,64,43,38,66,59,70,65,40,55,50,53,56,41,57,51,54,49,60,42,52,48,58,44,46,126,128,113,97,118,107,101,115,116,96,117,93,110,126,103,120,109,122,99,95,94,105,124,90,111,100,102,98,114,104,108,4,3,2,1,1 А,5,87,75,82,81,71,86,89а,67,85,96,78,77,70,80,69,98,110,89,91,74,79,88,72,73,76, Симеон Петеларов  2,6,4,3, Стара Планина  8,39,99,33,58,19,21,25,27,31,89,37,29,23,150, Странджа  1,2,3,4, Телемах Илиев  35, Тодор Александров  29,25,24,26,33,18,31,30,27,23,28,20,21,37,35,32,34,36,39,41,43, Трети Март  9,8,2,92,10,1, Упи Iii  , Хан Пресиян  7, Христо Ботев  , Христо Смирненски  4,6,13,10,8,17,18,14,12,3,2,16,9,11, Цар Калоян  2,3,4,1,5,7, Цар Симеон  9,4,3,5,7,1,6,2, Черна Река  97,95,75,67,81,69,73,87,89,64,68,56,93,60,129,76,85,77,99,74,72,54,78,62,42,71,79,66,50,52,58,91,83,125,143,137,123,128,114,165,124,126,135,100,127,133,157,145,130,165,53,59,28,49,40,65,57,36,46,30,34,55,51,47,32,63,61,26,38,44,42,100,103,94,133,117,80,135,84,90,121,113,129,125,119,111,107,109,106,96,131,86,115,101,102,88,105,92,82,123,80,2,23,17,4,35,37,41,25,22,21,8,6,43,18,31,29,12,20,23,13,10,19,39,14,16,Плевня, Шипка  10,7,8,6,12,16,1,17,15,4,13,14,11,19,5,3,9,33,23,22,32,20,31,37,27,28,26,34,36,18,29,38,25,24,21,35,42, Юндола  1,4, Явор  10,12,5,8,7, Яне Сандански  23,56,25,54,27,58,40,32,19,42,38,26,48,36,28,Тп Яне Сандански,44,23,46,52,34,30,21,48 А,17,11,22,13,5,3,16,20,18,14,9,7,   Тп Велев,Тп Бел Път,Тп Вароша,Тп Смк

На 22.07.2019 г. /09:15 – 12:15 ч./ – –Разлог:   Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  , Христо Ботев  2,   Бивш Кцх

На 22.07.2019 г. /09:15 – 12:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 – 15:30 ч.; 12:30 – 16:30 ч./ – –Долно Драглище:   Повилион

На 22.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – –Бачево:   Александър Стамболийски  33, Васил Левски  18, Местност Перивол  Вила,Рибарник,Обро,Помпа,Вила Длс, Никола Вапцаров  11, Перивол

На 22.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:45 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – –Разлог:   Местност Перивол  Разсадник Длс

На 24.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Разлог:   Bgl1203  , 15-Ти Септември  7,5-6,15,1,18,16,2,9,12,14,8,17,11,13, 61813,558,483  , Александър Стамболийски  103, Арх. Александър Г. Баров  4, Безименна  , Бела Река  104,108,106,110,100,15,17,112,13,96,102,98,19,11,114,2,32,Павильон,66,38,40,5,69,22,34,70,84,46,80,72,78,62,1,11,65 Магазин №4,68,9,44,82,7,50,74,3,56,76,14,48,64, Братя Каназиреви  , Братя Миладинови  10,3,8,2,6,17,15,14,23,4,21,29,5,9,27,19,1,12,18,7,31,11,24,33,22,31,26, Васил Левски  2,8, Възраждане  11,5,1,9,33,27,31,3,25,1 1,13,21,18,17,29,23,3,20,14,10,16,11,12,4,1,24,34,26,19,32,22,1,36,28,30, Георги С Раковски  17,18,20,14,21,19,16,15,5,1,7,12,11,5,4,10,6,9,2,8,3,13, Георги Финдрин  18,25,17,6,8,15,Тп Детска Градина,23,11,13,21,7,19,2,4,10,5,12,1,3,16,60,49,18,39,41,14,33,27,45,28,21,35,43,47,29, Голак  25, Гоце Делчев  3,1,1 1,1 Б, Дълга Махала  4, Екзарх Йосиф  200,139,148,132,78,84,86,90,72,88,74,101,99,109,76,80,82,105,107, Иван Вазов  23,7,11,3,9,17,7,13,1,8,15,19,10,6,3,21,5,11,9,12,4, Иван Даскала  2, Изворите  60,70,78,58,66,62,87,69,81,61,77,89,83,75,79,85,71,63,38,59,46,67,48,44,36,40,56,51,49,50,55,54,61,52,42,65,30,53,57,117,101,99 Б,99 А,93,113,А,95,109,99 1,1,91,115,105,99,89,103,107,82,126,88,90,120,100,47,29,27,30,43,14,8,15,45,23,12,34,21,10,32,35,28,24,19,31,41,22,16,33,2,47а,4,37,20,25,9,6,13,18,17, Иконом Никола Ангелов  25,21,15,7а,3,4 Магазин,11,13,19,9,23,16,14,10,6,12, Калиново  1, Крапа  2,21,4,24,8,16,6,10,22,5,3,9,14,1,17,13,15,7,20,18, Л.Каравелов  13,2а,10,7,1,21,25,3,2,12,29,17,19,23,27,5,11,6,9,31,4,8,15,33, Македония  2,5,4,3,6,8,8,5,2,7,6,3,1, Места  1,2,3,4,5,10,6, Местност Извора  Жилище, Местност Малък Чурулец  , Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор  Работилница,Краварник,Жилище – Вец, Мехомия  7, Младост  6,8,9,7,3,11,4,5, Неофит Рилски  2,5,6,7,12,4,8,1, Неуточнен Адрес  Център Направление Образование, Опълченска  4,1в,2, Отец Паисий  2,3,19,1,12,10,9,14,6,5,7,4,11, Пейо К.Яворов  1,3,7,4,11,2,9,5,19,8,13,6,5,17, Пирин  13,1,6,12,11,18,20,5,8,16,10,9,7,1а,14, Полковник Лазар Нишков  23,1,37,16,21,3,13,11,33,6,35,5,25,7,27,12,29,43,17,31,39,19,9,33, Поп Богомил  7,15,3а,13,9,11,3,19,2,5,17,6,1, Предел  10,45,53,18,44,46,43,49,3,14,9,4,2,42,8,52,51,15,7,43б,50,12,47,13,6,48,16,11,17,19,20,1,21,23,25,22,35,30,29,37,33,34,32,38,27,39,24,36,28,40,26,52, Преображение  1,1,4,5,2,1,3,Централен Парк,6, Пром.Зона-Горен Стопански Двор  , Родопи  10, Св.Климент Охридски  3,4,2,8, Тодор Александров  6,19,5,7,10,13,12,14,11,9,8,15,16,3,2,1, Тодорица Попова  7,5,14,9а,8,16,10,2,6,9,11,3,13,1, Х|X  Кв. 79  , Хайдушка Чешма  9,2,1,3,7,5,4, Хан Крум  8,1,3,6,10,9,5,4,7, Хан Пресиян  7,8,5,2,10,3, Христо Ботев  8,6,4,2, Шейново  9, Яне Сандански  2,6,3,8,10,5,1,   Тп Сба,От Тп Детска Градина,От Тп Детска Градина,Тото Пункт,Канцеларии,Тп Битов Комбиант,От Тп Битов Комбинат,От Тп Гимназия

На 24.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Разлог:   61813.645.21 М. Габавица  , Александър Стамболийски  23,1, Баница  4,2,7,6,9,1,3,5,10,12,8, Бела Река  1 Дараци,4 1,4,1,4 4,4,2а В,2 Б,1,64,4 Б,2 В,22,2 А, Булаир  1,2,3, Даме Груев  14,5,13,8 Каравана,8,7,10,11,9,16,12,15,19,3,6,2, Изток  4,3,19,4 4,Павилион,2,21,1,4 5,20,5,5 5,Магазин,Гараж,1 1,68 5,18, Иларион Макариополски  73,57,75,51,67,61,63,59,71,64,65,69,39,65, Каракьой  5,10,7,2,8,4,1,9,6,3, Предел  3, Тодор Александров  53, Христо Ботев  52,81,46,50,42,44,48,56,56,72,83,75,Тп Училищен Комплекс,77,48,101,54,99,23 Б,23,23 3,4,3,56, Цар Иван Шишман  5, Цар Самуил  20,8,28,2,26,Гараж,5,14,18,22,6,4,16,10,66,4,1,20, Черна Река  1,11,7,13,5,1,9,15,3

На 24.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – –Разлог:   Александър Стамболийски  23, Баница  4,2,7,6,9,1,3,5,10,12,8, Бела Река  1 Дараци,4 1,4,1,4 4,4, Даме Груев  14,5,13,8 Каравана,8,7,10,11,9,16,12,15,19, Изток  4,3,19,4 4,Павилион,2,21,1,4 5,20,5,5 5,Магазин,Гараж,1 1,68 5,18, Иларион Макариополски  73,57,75,51,67,61,63,59,71,64,65,69,39, Каракьой  5,10,7,2,8,4,1,9,6,3, Предел  3, Черна Река  1,11,7,13,5,1,9,15,3

На 26.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Белица, Общ. Белица:   Гарата

На 26.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Разлог:   61813.645.21 М. Габавица  , Александър Стамболийски  23, Баница  4,2,7,6,9,1,3,5,10,12,8, Бела Река  12,2а В,2 Б,1,64,4 Б,2 В,22,2 А,1 Дараци,4 1,4,1,4 4,4, Булаир  1,2,3, Даме Груев  14,5,13,8 Каравана,8,7,10,11,9,16,12,15,19,3,6,2, Изток  4,3,19,4 4,Павилион,2,21,1,4 5,20,5,5 5,Магазин,Гараж,1 1,68 5,18, Иларион Макариополски  73,57,75,51,67,61,63,59,71,64,65,69,39,65, Каракьой  5,10,7,2,8,4,1,9,6,3, Предел  3, Тодор Александров  53, Христо Ботев  58,56,56,72,83,75,Тп Училищен Комплекс,77,48,101,54,99,23 Б,23,23 3,4,3, Цар Иван Шишман  5, Цар Самуил  20,8,28,2,26,Гараж,5,14,18,22,6,4,16,10,66,4,1,20, Черна Река  1,11,7,13,5,1,9,15,3

На 26.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – –Разлог:   Александър Стамболийски  20, Бела Река  1 Пирин,14,12,1 1,8 1,3,10,2 2,28,22,3 3,18,20,12 Пирин 1,2,30,12 2,8,14,62,4,38,4,16,8,12,2, Възраждане  , Иван Даскала  1,3,12,9,2 3,7,16,2 1,5 Детска Ясла,20,2 Пирин,13,2,18,10,3 2,8,11,4, Изгрев  28, Иларион Макариополски  31,27,56,40,48,26,42,4о,6,19,44,58,46,20,52,12,14,30,11,13,38,4,18,24,16,7,21,28,17,36,62,34,39,39,23,57,41,45,54,2,43,60,37,50,3,10,32,1,33,5, Лазар Топалов  2,10,15,9,3,4,14,12,7,8,11,17,13,5,6, Мирчо Кипрев/Бело Море/  2, Опълченска  14,15,13,9,7,18,5,16,3,10,11, Охрид  14, Патриарх Евтимий  9,7,15,16,4,17,8,1,2,11,3,18,14,10,13,21,6, Пирин  12 1,1, Родопи  6,8,3,5,2,1, Саровица  Тп, Св.Климент Охридски  2, Св.Св.Кирил И Методий  4,3,2,1,1 А,5, Телемах Илиев  35, Хан Пресиян  7, Цар Калоян  2,3,4,1,5,7, Цар Симеон  4,3,5,7,1,6,2, Черна Река  2,23,17,4,35,37,41,25,22,21,8,6,43,18,31,29,12,20,23,13,10,19,39,14,16, Яне Сандански  11,22,13,5,3,16,20,18,14,9,7,   Тп Смк

Община Сатовча

На 22.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – –Кочан:   Бузлуджа  14,13,16,10,15, Васил Левски  34,46,22,35,36, Вела Пеева  1,2, Димитър Благоев  51,41,61,34,35 Мтс,43, Дончо Ганев  4,2, Единадесета  9, Здравец  16, Ивайло  10,14,12,6,16,4,8, Лиляна Димитрова  7,9,2,8,6,5,14,10,3,4,1, Мир  5,7,3, Митко Палаузов  1, Неуточнен Адрес  Тп5, Никола Парапунов  7,38,8,3,1,6,9,42,18,22,5,20,40,11,24, Плиска  12,31,29,27,13,4,21,25,16,23,18,8,10,19,14,17,33,15,1, Победа  44,31, Тодор Каблешков  3,1,8,2,6,5, Тракия  12,26,2,8,20,7,13,5,21,1,24,3,15,4,9,11,16,14,27,33,22,6, Трета  10,14,17,26,13,24,28,23,12,9,6,8,11,20,21,15,25,18

Община Симитли

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ – –Симитли:   Ораново  Бензиностанция, Оцетари  , Предел  102, Христо Ботев  47

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Градево:   Махала Марево

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Железница, Общ. Симитли:   Vii-122  , Местност Джалева Махала  22,11,15,23,18,46,21,12,13,14,Къща, Местност Долно Церово  35, Местност Шебечковица  , Упи-Xii-52, Кв. 8  , Упи-Ххіv-50  , Център-Над Жп Спирката  ,   1,Къща,Помпа За Напояване,Жилище,2,Търговски Обект

На 22.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Симитли:   Васил Левски  23,29,16,6,10,30,36,18,25,24,44,20,55,33,19,14,32,27,31,21,28,22,12,26, Вихрен  14,11,18,9,12,10, Изворите  27,21,12,8,5,31,13,17,3,26,10,18,23,7,1,2,30,19,1,11,16,14,9,33,29,28,15,32,6,25,22,4,37, М.Миндело  , Места  2,6, Предел  Жилище, Роук  1, Сердика  4,1,3,34,13,5, Симитли  , Упи-Іх-1437,Кв.4  , Упи-Ххvі-1437,Кв.14

На 23.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Градево:   Местност Струма Изливер Хиляд  , Струма

На 23.07.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – –Железница, Общ. Симитли:   003141  , Местност Бачева Махала  , Местност Джалева Махала  Склад,Жилище,6а,5,3,6б,8,Къща,6,9, Местност Долно Церово  , Местност Старата Върба  , Рибарска  ,   Одз,Жилище,1

Община Якоруда-

На 23.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Банско:   Княз Ал.Батемберг  13, Св.Иван Рилски  20

На 23.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Якоруда:   Айдаре  1,3,1,7, Алпийска  1,3,24,20,22,8,5,12,16,14,4,7,2,6,99,13,18,24, Белмекен  3а,20,4,16,3а,12,20,18,3,2,1,11, Богдан Войвода  4,2,7,1,6,9,11,5,8, Букет/Петнадесета/  8,10,3, Бунтишка  5,1,2,4,7,3,1,6,5, Бърдо  3,6,18,16,99,20,14,18,26,8,24,10,26,28,34,9,7,12,19,5,13,22,27,11,21,16,14,25,17,99,20,23,18,35,29, Васил Априлов  14,12,11,9,2,4,1,6,8,10,7,5, Васил Левски  2,2,2,2,32,30,2,28,26,2,13,2,17,10,9,16,6,35,20,25,12,14,2,3,11,19,7,80,8,24,22,99,15,18,4,26,13,28, Витоша  6,10,27,29,45,25,61,48,18,47,21,32,44,51,52,23,57,46,33,31,28,59,24,34,43,12,39,65,26,40,36,37,50,22,14,20,25,3,5,13,15,1,20,50,4,8,2,6,17,11,10, Гоце Делчев  1,4,33,29,99,21,5,6,27,17,12,16,9,18,23,32,4,13,25,8,31,10,19,20,14,6,7,5,3,4,1,2, Грагьовец/Стефан Чернев/  17,15,9,14,10,6,22,27,8,2,3,15,7,5,1,21,16,11,12,19,17,31,18,13,4,28,23, Градище/Трета/  17,9,4,6,11, Грънчар/23-Септември/  9,22,4,30,52,23,56,16,33,54,20,32,8,18,5,29,1,31,14,36,6,28,44,26,13,40,39,42,37,46,24,10,38,50,2,8а, Даме Груев/Никола Вапцаров/  2,25а,6,20,2,99,35,12,33,37,41,39,4,5,29,10,27,8,31,2,11,17,2,25,3,7,99,5,15,94,1, Дванадесета  5,2, Девета  9,3,7,11,9,5, Джебре/Иван Ботушанов/  42,4, Добро Ниве/Партизанска/  9,5,3,7,2,13,19,8,17,1,4,11, Екзарх Йосиф  20,14,7,13,16,9,18,11,3,12,10,6,5, Иван Вазов  4,5-6,3,10,8,1,14,5,7,4,18,11,9,16,2, Иван Попкостов  6,2,4,1,3, Изгрев  15,7,1,20,10,8,17,14,18,5,9,13,19, Кирил И Методи  58,56,62,35,52,46,45,47,55,37,21,59,53,48,22,50,49,39,44,99,60,57,9,4,13,41,6,27,32,38,40,82,64,80,41,95,91,72,83,81,71,89,61,70,67,74,93,87,77,75,85,97,79,78,73,69,66,63,76,15,6,25,8,18,46,2,17,29,12,13,36,1,28,30,23,14,3,19,16,21,11,55,27, Кожух  10,23,21,23,21,15,6,8,5,17,4,1,12,19,18,9,10,14,13,16,7,2,3, Лазарец  99,12,5,4,3,10,6,13,11,9,1,2,7,14,47,25,66,55,44,59,76,34,57,1,54,49,38,42,74,45,60,52,53,30,39,56,72,24,78,18,82,19,9,36,20,16,33,64,26,40,15,17,8,22,51,86,70,32,50,31,48,27,43,14,37,58,41,21,23,61, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч  1,5,2,3,7,2 5,9,11, Македония  23,1,12,5,8,4,7,6,2,11,16,3, Места/П.Джеджеров/  23,52, Местност Буковец  , Мусала  13,8,50,11,5,4,6,9,1,2,1, Неуточнен Адрес  , Никифор Филипов  10,12,1,11,15,4,16,5,13,9,3,6,14,7, Ореховица  2, Освобождение  3,98,1,5, Пелистър  18,6,7,9а,3,3.,12,4,7а,10,2,8,7,7,18, Пета/Поп Филип Стоянов/  4,7,36, Петко Р.Славейков  23,2,1,100,70,7,9,73,99,17,3,25,6,10,5,8,75,15,2,12,12,31,24,10, Пирин  3,14,10,22,7,18,20,5,12,4,24,2,6,1,9,16,5, Първа/Илия Колев/  5,1,3,6,2,4, Родопи  9,9,12,2,5,10,8,7,29,1,3, Седма  5,1,7,3,12,2,17,4 2,10,6,9,11,7,13,8, Солун/Мустафа Кьоров/  6,7,15,3,1,9,13,5,8,11,11, Софроний  33,25,31,37,16,40,18,24,43,23,27,36,1,34,29,99,20,35,41,39,22,1,30,14,35,20,12,3,21,13,10,6,11,2,15,16,8,19,18,17,7,1, Стара Планина  17,8,2,4,9,11,7,6,13,1,5,3, Стефан Караджа/Никола Карад  13,7,23,10,1,21,17,9,11,12,5,4,3,2,15,6,27, Стойко Маджере  14,22,14,5,3,6,11,13,23,20,8,21,9, Стокевица  16,12,2,9,17,5,1,4,13,98,21,11,23,25,6,10,7,8,9а,99, Стоян Табаков  6,2,10,4,12,8,1,3,9,6,11,7,8,12,5,10,4, Трещеник  17-84,1,3,2, Хаджи Никола Вардев  14,18,6,1,3,17,9,2,37,35,11,22,19,24,33,39,4,5,15,16,10,21,31,12,20,1,28,43,26,41, Хаджиалиш/Чавдарци/  5,10,6,2,48,110,48 1,110,56,14,28,17,20,110,16,9, Христо Ботев  31,68,35,51,37,41,49,40,9,47,39,57,74,55,9а,72,99,54,76,62,56,60,58,50,38,75,53,66,64,42,45,48,70,2,24,37,27,6,34,22,14,21,27,11,33,16,8,15,13,28,4,20,10,31,26,220,25,18,35,32,19,29,24,17,1,30,62,2,5,3,1, Цар Борис Iii/Георги Димитр  97,123,101,83,76,87,89,105,106,81,71,2,118,144,112,91,69,93,99,128,116,78,84,9,1,124,74,102,90,111,107,88,3,79,85,92,98,75,120,77,52,109,126,86,73,122,50,80,108,67,159,103,100,82,96,95,110,63,111,156,144,117,89,146,130,139,85,140,142,115,138,216,136,204,199,210,173,188,222,165,161,182,151,229,183,232,1,228,213,179,227,9,217,223,159,178,186,219,99,225,221,218,138,167,215,201,163,39,89,235,155,194,226,205,236,189,208,175,27,206,180,193,209,224,190,192,184,196,195,197,169,211,157,181,230,237,216,6,153,187,234,177,137,66,15,19,51,33,54,47,136,39,26,91,32,43,29,5

На 23.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – –Якоруда:   Алпийска  Кантон, Васил Левски  2, Витоша  21, Гоце Делчев  8, Даме Груев/Никола Вапцаров/  53,99,24,26,22,20, Джебре/Иван Ботушанов/  32,14,44,48,57,16,42,30,36,10,18,50,4,2,1,7,40,65,22,46,3,13,24,5,34,51,38,28,99,26,12,20,9,2, Екзарх Йосиф  11,16, Кирил И Методи  59,35,40,31,39, Кожух  3, Места/П.Джеджеров/  21,27,41,19,25,18,20,23,47,9,16,32,21,42,39,35,26,2,99,15,37,31,61,8,38,12,53,13,36,6,45,33,51,49,22,57,10,40,7,24,14,5,17,3,29,4,55,1, Местност Кьолови Колиби  , Местност Трещеник  Цех,Работилница,Лагер,Вила,Ски Влек,Почивна База Змм Якоруда,Ресторант,Дом,21 Вила,Вила,2-3,Вила,Вила, Миланица/Осма/  5,9,6,3, Неуточнен Адрес  , Ореховица  14,4,11,27,37,38,32,40,26,7,22,55,36,33,43,16,5,34,20,57,61,45,59,1,28,30,18,15,21,9,8,19,49,23,39,53,31,3,29,12,35,13, Пелистър  9, Петко Р.Славейков  89, Рила  10, Седма  7, Софроний  20,25,7, Средна Гора  50,93,2,80,3,7,90,9,99,1,5,12,95,4, Стефан Караджа/Никола Карад  25, Стокевица  20,3,16,22,27,18,1,5,2, Трещеник  2,2,99,99,2, Хаджиалиш/Чавдарци/  52,38,36,50,6,125,32,40,44,26,34,15,22,30,13,4,42,8,2,5,28,24,17, Христо Ботев  32,51,8,24, Цар Борис Iii/Георги Димитр  30,159,55,159,18,95,124,248, Якорущица  10,6,14,5,4,8,16,7,12,18,9,3,2,20,   Промишлена Зона,Офис,Работилница,Автоработилница,Вила,Цех,Църква,Дърводелна,Работилница,Бензиностанция,Магазин,Бенциностанция,Заведение

На 23.07.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ – –Якоруда:   Васил Левски  2, Гоце Делчев  8, Даме Груев/Никола Вапцаров/  99,24,26,22,20, Джебре/Иван Ботушанов/  2, Екзарх Йосиф  16, Кирил И Методи  35,40,31,39, Места/П.Джеджеров/  27,41,19,25,18,20,23,47,9,16,32,21,42,39,35,26,2,99,15,37,31,61,8,38,12,53,13,36,6,45,33,51,49,22,57,10,40,7,24,14,5,17,3,29,4,55, Местност Трещеник  Вила, Миланица/Осма/  5,9,6,3, Пелистър  9, Рила  10, Седма  7, Софроний  20,25,7, Средна Гора  93,2,80,3,7,90,9,99,1,5,12,95,4, Стефан Караджа/Никола Карад  25, Стокевица  20,3,16,22,27,18,1,5,2, Трещеник  99, Хаджиалиш/Чавдарци/  52,38,36,50,6,125,32,40,44,26,34,15,22,30,13,4,42,8,2,5,28,24,17, Христо Ботев  8,24, Цар Борис Iii/Георги Димитр  18,95,124, Якорущица  10,6,14,5,4,8,16,7,12,18,9,3,2,20,   Цех,Църква,Дърводелна,Работилница,Бензиностанция,Магазин,Бенциностанция

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

Please follow and like us: