• Дейностите се финансират от републиканския бюджет и са на стойност 4 526 146 лв. без ДДС

Открита е процедура по закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци в землището на радомирското село Кошарите, съобщиха от общината. Сметището е с площ 192,671 дка. Експлоатира се от 1975 г. за нуждите на община Радомир. Предвижда се 85 дка от депото, върху които е съсредоточен боклукът, да бъдат запечатани. За отвеждане на образувалия се биогаз ще бъдат изградени пет газови кладенеца. След полагане на рекултивационния пласт са планирани агротехнически мероприятия за изграждане на хумусен пласт. Срокът за техническата рекултивация е между 5 и 7 месеца, а на биологичната – 36 месеца. Община Радомир е задължена да полага следексплоатационни грижи в продължение на 30 години.
Закриването и рекултивацията на сметището цели да преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия ще бъде осигурена защита срещу разпространение на вредни емисии и подобрен ландшафтът на района, уверяват от общината.
Дейностите по закриване на сметището се финансират от републиканския бюджет и са на стойност 4 526 146 лв. без ДДС.
Сега община Радомир извозва боклука си в Регионалното депо за битови отпадъци в Перник.