Астинова къща е част от сградния фонд на Исторически музей – Разлог. Това е една от най-емблематичните и наситени с история сгради в град Разлог. Къщата е дарена през 1983 г. на общината от д-р Иларион Астинов – почетен гражданин на Разлог. През 1999 г. Общински съвет-гр. Разлог предоставя сградата за нуждите на музея. В нея са разположени библиотека и две фондохранилища на музея.
Ремонтните дейности, изцяло със средства на община Разлог, ще продължат до края на месец септември. По време на реконструкцията ще бъде извършена подмяна на дъсчената обшивка и ще бъде поставена системата „ондулин“. Такава система ще бъде поставена и южния скат на покрива на Парапунова къща. Ще бъдат подмазани комините и на двете къщи.

В Исторически музей-гр. Разлог се помещават експозиции, отразяващи бита и обичаите на хората от Разлог, затова ремонтът е от съществено значение за съхранението на вещите и имуществото, които са с непреходна стойност. Като друга основна цел, която община Разлог си е поставила през следващата година, е да ремонтира и Кипрева къща.