Заради усложнената обстановка във връзка със заболяването по свинете, известно като „африканска чума“, Общинската епизоотична комисия проведе заседание, в хода на което бяха набелязани конкретни мерки за недопускане разпространението на болестта в района и за реакция при установяване на симптоми при свинете. След решенията на комисията кметът на общината Димитър Бръчков издаде заповед, с която конкретно се регламентират задълженията на кметовете по места и стопаните. Кметовете на села следва да направят необходимото за актуализиране на списъка на свинете в личните стопанства, а списъците да бъдат предоставени на вниманието на община Петрич и официалните ветеринарни лекари. На следващо място кметовете на кметства трябва да информират собствениците на нерегистрирани свине, че при евентуално установяване на заболяване животните ще бъдат умъртвени, а стопаните няма да получат компенсация. При намиране на умрели диви и домашни свине да се информират веднага органите на БАБХ за вземане и изпращане на проби в специализирани лаборатории, гласи още заповедта на кмета на община Петрич Димитър Бръчков.

Please follow and like us: