• Глобата е от 7000 до 20 000 лева

РИОСВ-Перник ще санкционира местното ВиК заради възникнал пожар в пречиствателната станция за отпадни води в Батановци, съобщиха от екоинспекцията. Глобата е от 7000 до 20 000 лева и се налага за неизпълнение на условия от издаденото разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъците.
Експерти от РИОСВ, съвместно с представители на община Радомир и Районното полицейско управление, при проверка на 17 срещу 18 юли установиха, че се отделят димни газове в посока Радомир от запалени изсушени утайки в района на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Батановци, която е собственост на „ВиК” ООД – Перник. Утайките са отпадъчен продукт от дейността на станцията.
Според ВиК утайките са се самозапалили от високите температури. Затова след потушаване на пожара е организирано денонощно пръскане с вода с цел предотвратяване на евентуално повторно самозапалване.

Please follow and like us: