Община Дупница обяви подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Търсят се специалисти за следните длъжности: психолог – 1 бр., санитари – 6 бр., шофьор – 1 бр., медицински специалисти – 8 бр., рехабилитатор/кинезитерапевт – 2 бр. и арттерапевт – 1 бр. Персоналът се назначава на трудови договори/граждански договори на база на квалификация, така че да изпълнява заложените в проекта дейности, с месторабота Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или домашна среда, находящ се в жк ”Дупница”. Документите по образец се получават или от деловодството на община Дупница, или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Дупница – раздел „Обяви и съобщения/Други обяви”.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на администрацията до 30.08.2019 г. включително.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 04.09.2019 г.

Телефон за информация: 0701/5 92 95

 

Please follow and like us: